> 2017

2017

Prezydent Miasta Pruszkowa

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 14/16 zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul.Parzniewskiej.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16, pok. nr 63, tel. 22 735-87-23.

 

Informacja

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:40:57.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:40:57
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl