> 2018

2018

Prezydent Miasta Pruszkowa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.), informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 10.08.2018 r. na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Wykaz nieruchomości

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:27:56.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Nadanie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2018-08-10 12:27:56
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl