umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Programy realizowane w 2017 roku strona główna 

Programy realizowane w 2017 roku

Program mieszkaniowy „Lepsze lokum”
 Program Lepsze lokum.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-20 11:29:54.
Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Pruszkowa na lata
2017 - 2021
 program przeciwdziałania narkomanii 17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:58:21.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2017 rok
 GPPiRPA na rok 2017._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:53:30.
Program współpracy Gminy Miasto Pruszków z
organizacjami pozarządowymi na 2017r.
 Program współpracy z org.pozarząd.17.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:50:29.
Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:50:29
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl