umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Wybory Prezydenta RP 2015 strona główna 

Informacje

Zarządzenie Nr 58/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 21 maja 2015 r.

 

w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 4 w związku z art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się:

1) Panią Krystynę Szewczykowską w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Pruszkowie,

2) Panią Małgorzatę Ragus w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Pruszkowie.

 

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zarządzenie Nr 57/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 21 maja 2015 r.

 

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją stwierdza się wygaśnięcie członkostwa:

1) Pani Elżbiety Majkusiak w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pruszkowie,

2) Pani Ilony Kostrzewy w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pruszkowie,

3) Pani Bernarda Wietrak w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Pruszkowie

4) Pana Michała Szewczykowskiego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Pruszkowie.

 

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Zarządzenie Nr 48/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 08 maja 2015 r.

 

w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 4 w związku z art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Panią Wiolettę Janus – Ładę w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pruszkowie.

 

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarządzenie Nr 47/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 08 maja 2015 r.

 

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Bereniki Janczarskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pruszkowie.

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zarządzenie Nr 45/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 07 maja 2015 r.

 

w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 4 w związku z art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Panią Monikę Michlewicz w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Pruszkowie.

 

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Zarządzenie Nr 44/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 07 maja 2015 r.

 

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Agnieszki Białczewskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Pruszkowie.

 

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zarządzenie Nr 43/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 06 maja 2015 r.

 

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Pauliny Kucharskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Pruszkowie.

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarządzenie Nr 40/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 05 maja 2015 r.

 

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Emilii Zatorskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Pruszkowie.

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarządzenie Nr 38/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 04 maja 2015 r.

 

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pani Alicji Grudo - Zateplińskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pruszkowie.

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarządzenie Nr 35/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w Pruszkowie.

 

Na podstawie art. 184 § 4 w związku z art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Joannę Czyż w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w Pruszkowie.

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarządzenie Nr 34/2015

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25
w Pruszkowie.

Na podstawie art. 184 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją stwierdza się wygaśnięcie członkostwa Pana Tomasza Siwińskiego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w Pruszkowie.

§ 2

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Urząd Miejski w Pruszkowie

Na podstawie art.36 § 1 Kodeksu Wyborczego

Uprzejmie informuje, że od 20 kwietnia do 4 maja 2015r.

W budynku Urzędu Miejskiego, pokój nr 8, zostanie udostępniony spis wyborców do wglądu na pisemny wniosek wyborcy – udostępnienie polega na udzieleniu informacji , że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.

 

Sprawdzania można dokonać w godzinach pracy Referatu Ewidencji Ludności

Poniedziałek 8.00 -18.00

Wtorek, Środa, Piątek 8.00 -16.00

Czwartek 8.00 -14.00

Prezydent Miasta

Jan Starzyński

 


INFORMACJA

dla pełnomocników komitetów wyborczych

 

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w mieście Pruszkowie są przyjmowane od pełnomocników komitetów wyborczych do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16ºº w pokoju 29 I piętro.

 

INFORMACJA

Wnioski składane przez wyborców w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania są przyjmowane do dnia 4 maja 2015 r. do godz. 18ºº w pokoju 30 (I piętro) .

 

INFORMACJA

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców są przyjmowane do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 18ºº w pokoju 30 (I piętro).

 

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:03:02 | Data modyfikacji: 2015-05-28 14:08:35.

Zobacz:
 Informacja II Tura wyborów .  Informacje .  Składy komisji .  Upoważnienie do odebrania zaświadczenia .  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania  . 
Data wprowadzenia: 2015-05-28 14:03:02
Data modyfikacji: 2015-05-28 14:08:35
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl