umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 

Oświadczenia majątkowe


Zobacz:
   Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018
   Oświadczenia majątkowe dyrektorów jednostek organizacyjnych - 2014r.
   Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2014r.
   Oświadczenia majątkowe radnych-2015r.
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych-2015r.
   Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015r.
   Oświadczenia majątkowe radnych-2016r.
   Oświadczenia majątkowe dyrktorów jednostek organizacyjnych 2016r.
   Oświadczenia majątkowe pracowników UM 2016 rok
   Oświadczenie majątkowe dyrektorów jednostek ogranizacyjnych 2017.
   Oświadczenia majątkowe Radnych RM - 2017rok
   Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017rok
   Oświadczenia majątkowe Radnych RM - koniec kadencji 2014-2018
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl