umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Programy realizowane przez Urząd Miasta strona główna 

Programy realizowane przez Urząd Miasta

Program Lepsze Lokum
 Program Lepsze lokum.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:32:02.
Strategia Polityki Senioralnej 2018-2022
 Strategia Polityki Senioralnej na lata 2018-2022.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:36:58.
Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
 Gminny Program PiRPA na 2018r.._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:59:07.
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi 2018
 Program współpracy z organizacjami pozarządądowymi 2018r..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:00:05.
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi 2019
 Program współpracy z org. pozarząd. na 2019 rok.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:41:55.

Zobacz:
   Konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Pruszków z organizacjami pozarządowymi.
   Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:41:55
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl