umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw > Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków strona główna 

Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków

Ogólne zasady wydzierżawiania nieruchomości Miasta Pruszków


Stawki czynszu za dzierżawę gruntów na terenie Miasta Pruszków


Ogłoszenia o nieruchomościach miejskich przeznaczonych do dzierżawy oraz o przetargach na dzierżawę nieruchomości miejskich


Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy


Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:17:34 | Data modyfikacji: 2019-06-24 17:15:51.

Zobacz:
 Biuro Promocji i Kultury Miasta .  Biuro Rady Miasta .  Biuro Zamówień Publicznych .  Wydział Edukacji .  Samodzielne stanowisko d/s Sportu .  Stanowisko ds. Zdrowia .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego .  Wydział Finansów i Budżetu .  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .  Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej .  Wydział Ochrony Środowiska .  Wydział Organizacyjno-Administracyjny .  Wydział Spraw Obywatelskich .  Zespół Zarządzania Kryzysowego .  Stanowisko ds. BHP .  Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej .  Zespół Radców Prawnych .  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych .  Audytor Wewnętrzny .  Inspektor Ochrony Danych . 
Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:17:34
Data modyfikacji: 2019-06-24 17:15:51
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl