umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Zarządzenia Prezydenta 2019 strona główna 

Zarządzenia Prezydenta 2019

Zarządzenie nr 37/2019

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 37/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:02:10 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:08:32.
Zarządzenie nr 36/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 36/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 36/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-21 09:31:28 | Data modyfikacji: 2019-02-21 09:33:39.
Zarządzenie nr 35.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 Zarządzenie 35.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:57:20 | Data modyfikacji: 2019-02-21 09:33:39.
Zarządzenie nr 34.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-19 14:56:02 | Data modyfikacji: 2019-02-21 09:33:39.
Zarządzenie nr 33/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 33/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:23:44 | Data modyfikacji: 2019-02-15 12:24:51.
Zarządzenie nr 32/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 32/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 12:20:35 | Data modyfikacji: 2019-02-15 12:21:24.
Zarządzenie nr 31/2019

w sprawie uchylenia Regulaminu naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 31/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-13 08:39:18 | Data modyfikacji: 2019-02-13 08:39:44.
Zarządzenie nr 30/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury – prowadzenie świetlicy osiedlowej dla mieszkańców dzielnicy Malichy.

Zarządzenie Nr 30/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:40:58 | Data modyfikacji: 2019-02-08 15:41:33.
Zarządzenie nr 29/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 29/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:02:29 | Data modyfikacji: 2019-02-08 15:03:03.
Zarządzenie nr 28/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 28/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-07 11:14:52 | Data modyfikacji: 2019-02-07 11:15:38.
Zarządzenie nr 27/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 27/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:38:41 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:40:06.
Zarządzenie nr 26/2019

Zmieniające Zarządzenie nr 163/2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 26/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:21:08 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:22:08.
Zarządzenie nr 25.2019

w sprawie wyznaczenia pracowników do realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Zarządzenie 25.19.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:56:52 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:22:08.
Zarządzenie nr 24.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

 Zarządzenie o sprzedaży bezprzetargoweji - ul.Wańkowicza dz.164-5.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:29:15 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:47:51.
Zarządzenie nr 23/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 23/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:28:55 | Data modyfikacji: 2019-01-31 08:42:26.
Zarządzenie nr 22/2019

w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie Nr 22/2019

cz. 1 załącznika do Zarządzenia nr 22/2019

cz. 2 załącznika do Zarządzenia nr 22/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-25 15:44:35 | Data modyfikacji: 2019-01-25 15:48:57.
Zarządzenie nr 21/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie Nr 21/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:03:54 | Data modyfikacji: 2019-01-24 12:05:34.
Zarządzenie nr 20/2019

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

Zarządzenie Nr 20/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:12:50 | Data modyfikacji: 2019-01-24 11:15:36.
Zarządzenie nr 19/2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 19/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:12:36 | Data modyfikacji: 2019-01-24 11:14:13.
Zarządzenie nr 18/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Zarządzenie Nr 18/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:20 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:27:27.
Zarządzenie nr 17/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 17.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:10 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:17:34.
Zarządzenie nr 16/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie 16.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:26:02 | Data modyfikacji: 2019-01-28 10:16:03.
Zarządzenie nr 15/2019

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 15/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:25:52 | Data modyfikacji: 2019-02-04 11:16:08.
Zarządzenie nr 14/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie 14.2019.pdf

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:54:49 | Data modyfikacji: 2019-01-24 14:27:50.
Zarządzenie nr 13/2019

w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 13/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:58:07 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:58:42.
Zarządzenie nr 12/2019

zmieniające zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Pruszkowie.

Zarządzenie Nr 12/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:43:01 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:48:41.
Zarządzenie nr 11/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 11/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:52 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:47:17.
Zarządzenie nr 10/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze turystyki na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 10/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:23 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:45:53.
Zarządzenie nr 9/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie Nr 9/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:12 | Data modyfikacji: 2019-01-17 14:44:30.
Zarządzenie nr 8/2019

w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski – oferty na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 8/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 14:42:01 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:55:45.
Zarządzenie nr 7/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 7/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:31 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:09:11.
Zarządzenie nr 6/2019

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 6/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:21 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:07:56.
Zarządzenie nr 5/2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 5/2019 z załącznikiem

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:05:09 | Data modyfikacji: 2019-01-14 15:06:38.
Zarządzenie nr 4/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania turystyki – wypoczynek zimowy.

Zarządzenie Nr 4/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:23:19 | Data modyfikacji: 2019-01-11 10:24:41.
Zarządzenie nr 3/2019

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz powołania Komisji do ich rozpatrzenia i określenia kryteriów wyboru przedsięwzięć.

Zarządzenie Nr 3/2019 z załącznikami

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:15:03 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:25:46.
Zarządzenie nr 2/2019

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”.

Zarządzenie Nr 2/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:59:58 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:01:03.
Zarządzenie nr 1/2019

w sprawie ogłoszenia o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 1/2019 z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:09:54 | Data modyfikacji: 2019-01-04 12:11:52.
Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:09:54
Data modyfikacji: 2019-01-04 12:11:52
Opublikowane przez: Sebastian Dziełak
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl