Zarządzenia Prezydenta 2017

Zarządzenia Prezydenta 2017

Zarządzenie nr 189.2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/Partnerów - podmiotu/ów wykonujących działalność leczniczą na terenie Województwa Mazowieckiego do projektu pn. "Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

 Zarządzenie nr 189.17.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:57:36 | Data modyfikacji: 2017-12-13 15:21:40.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 14:57:36
Data modyfikacji: 2017-12-13 15:21:40
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl