Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenie nr 15.2018

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie 15.18.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:17:16.
Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:17:16
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl