Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenie nr 85.2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r. polegającego na zapewnieniu  czasowej  opieki  bezdomnym zwierzętom , wolnożyjącym kotom oraz  zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą  Miejską w Pruszkowi , Lecznicą Weterynaryjną oraz Schroniskiem dla zwierząt.

 zarządzenie 85.2018.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:41:21.
Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:41:21
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl