Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenie nr 86.2018

w sprawie powołania zespołu do spraw współpracy miasta Pruszkowa  z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.  2018 r poz 450)

 zarządzenie 42.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:31:27 | Data modyfikacji: 2018-05-23 12:59:39.
Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:31:27
Data modyfikacji: 2018-05-23 12:59:39
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl