Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenie nr 91.2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018.

 Zarządzenie 91.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:51:41 | Data modyfikacji: 2018-05-23 12:55:06.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:51:41
Data modyfikacji: 2018-05-23 12:55:06
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl