Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenia Prezydenta 2018

Zarządzenie nr 94.2018

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2. rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu POIS. 02.05.00-IW.02-00-005/18.

 Zarządzenie JRP.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:42:44 | Data modyfikacji: 2018-05-28 13:22:32.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:42:44
Data modyfikacji: 2018-05-28 13:22:32
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl