Zarządzenia Prezydenta 2018
Zarządzenie nr 20.2018
2018-01-25 14:05:28
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 19.2018
2018-01-25 14:04:46
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 18.2018
2018-01-25 14:04:36
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.  ...więcej

Zarządzenie nr 17.2018
2018-01-18 15:46:58
w sprawie przeprowadzenia konsultacji.  ...więcej

Zarządzenie nr 16.2018
2018-01-18 15:46:32
zmieniające Zarządzenie nr 111.2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w miecie Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 15.2018
2018-01-18 14:17:16
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  ...więcej

Zarządzenie nr 14.2018
2018-01-18 14:15:19
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  ...więcej

Zarządzenie nr 13.2018
2018-01-16 09:23:27
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 12.2018
2018-01-16 09:21:31
  ...więcej

Zarządzenie nr 11.2018
2018-01-10 15:27:56
w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów, służących rozwojowi sportu na terenie miasta Pruszkowa, realizowanych w 2018 roku.  ...więcej

Zarządzenie nr 10.2018
2018-01-10 15:25:03
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszko  ...więcej

Zarządzenie nr 9.2018
2018-01-10 15:24:52
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 8.2018
2018-01-10 15:24:41
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 7.2018
2018-01-10 15:24:30
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 6.2018
2018-01-10 15:23:36
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wnioskówo udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wy  ...więcej

Zarządzenie nr 5.2018
2018-01-05 14:36:43
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsdparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki.  ...więcej

Zarządzenie nr 4.2018
2018-01-05 14:34:02
zmieniające Zarządzenie nr 190.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.  ...więcej

Zarządzenie nr 3.2018
2018-01-05 14:32:27
zmieniające Zarządzenie nr 189.2017 z dnia 12 grudnia 2017r.  ...więcej

Zarządzenie nr 2.2018
2018-01-05 14:31:08
  ...więcej

Zarządzenie nr 1.2018
2018-01-03 16:01:24
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 40
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl