Zarządzenia Prezydenta 2018
Zarządzenie nr 89.2018
2018-05-23 11:30:48
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 88.2018
2018-05-22 11:35:21
zmieniające Zarządzenie Nr 87/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 maja 2018r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w konsultacjach społecznych projektów zgłoszonych przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Oby  ...więcej

Zarządzenie nr 87.2018
2018-05-22 11:32:06
w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania  w konsultacjach społecznych projektów zgłoszonych przez mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019  oraz wzoru zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo   ...więcej

Zarządzenie nr 86.2018
2018-05-22 11:31:27
w sprawie powołania zespołu do spraw współpracy miasta Pruszkowa  z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  ...więcej

Zarządzenie nr 85.2018
2018-05-17 10:41:21
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018r. pol  ...więcej

Zarządzenie nr 84.2018
2018-05-17 10:40:13
dotyczy rozwiązania umowy ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego na rzecz Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie gruntów położonych w Pruszkowie, stanowiących część drogi - Al. Niepodległości.  ...więcej

Zarządzenie nr 83.2018
2018-05-09 12:37:48
w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkańców Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 82.2018
2018-05-09 12:36:16
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 81.2018
2018-05-09 12:36:06
w sprawie powołania Komisji odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików-Bąki" przy ul. Jarzynowej w pruszkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.  ...więcej

Zarządzenie nr 80.2018
2018-05-09 09:14:12
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2018 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 79.2018
2018-05-09 09:14:01
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  ...więcej

Zarządzenie nr 78.2018
2018-05-07 11:15:02
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 3 w Pruszkowie przy ul. Jarzynowej 21.  ...więcej

Zarządzenie nr 77.2018
2018-05-07 11:14:35
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.  ...więcej

Zarządzenie nr 76.2018
2018-04-20 10:27:21
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 75.2018
2018-04-19 10:12:53
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 74.2018
2018-04-19 10:00:49
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 73.2018
2018-04-19 09:59:25
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 72.2018
2018-04-19 09:57:44
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 71.2018
2018-04-19 09:56:16
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Zarządzenie nr 70.2018
2018-04-19 09:53:38
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 109
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl