Zarządzenia Prezydenta 2018
Zarządzenie nr 56.2018
2018-03-26 14:52:52
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 55.2018
2018-03-23 09:22:37
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pruszkowie przy ul. Jana Długosza 53.  ...więcej

Zarządzenie nr 54.2018
2018-03-22 13:48:07
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 53.2018
2018-03-22 13:46:04
w  sprawie nabycia nieruchomości.    ...więcej

Zarządzenie nr 52.2018
2018-03-22 13:45:52
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.  ...więcej

Zarządzenie nr 51.2018
2018-03-16 12:43:18
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 50.2018
2018-03-16 12:41:50
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie przy ul. Jana Długosza 53.  ...więcej

Zarządzenie nr 49.2018
2018-03-16 12:41:30
zmieniające Zarządzenie nr 111.2017 z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 48.2018
2018-03-16 12:41:18
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 47.2018
2018-03-09 11:30:35
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 46.2018
2018-03-08 15:38:52
w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej - w drodze bezprzetargowej – na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.   ...więcej

Zarządzenie nr 45.2018
2018-03-02 10:44:16
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 44.2018
2018-03-01 12:37:46
w sprawie nie wykonania pierwokupu.  ...więcej

Zarządzenie nr 43.2018
2018-03-01 12:33:29
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 42.2018
2018-02-26 14:24:44
w sprawie powołania Rady Programowej do spraw Budżetu Obywatelskiego.  ...więcej

Zarządzenie nr 41.2018
2018-02-26 14:24:23
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 40.2018
2018-02-16 11:16:50
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 39.2018
2018-02-16 11:15:04
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej -w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego.  ...więcej

Zarządzenie nr 38.2018
2018-02-16 11:14:54
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej-w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  ...więcej

Zarządzenie nr 37.2018
2018-02-16 11:14:43
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 76
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl