Do 30000 EURO 2018

Do 30000 EURO 2018

BZP.271.64a.2018

Przedmiot:
Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych wolnostojących oraz tabliczek naściennych o dofinansowaniu UE oraz oznakowania parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej dla Projektu pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „ MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 05.11.2018r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 05.11.2018r., godz. 12:15

BZP.271.64a.2018 zapytanie ofertowe.pdf

BZP.271.64a.2018 - zalaczniki do podrania.zip

BZP.271.64a.2018 - informacja z otwarcia ofert.pdf

BZP.271.5.64a.2018 informacja o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2018-10-26 13:43:52 | Data modyfikacji: 2018-11-06 13:02:55.
Data wprowadzenia: 2018-10-26 13:43:52
Data modyfikacji: 2018-11-06 13:02:55
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl