Ogłoszenia

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia
16.02.2018 r.

Na podstawie art. 37 ust. 10, w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) Prezydent Miasta Pruszkowa podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Pruszków w 2018 r.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.


Zawiadomienie umieszcza się:

a) Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków.

b) Na stronie internetowej pod adresem: pruszkow.bip.gmina.pl

Projekt Uchwały

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-02-19 15:46:54.
Data wprowadzenia: 2018-02-19 15:46:54
Opublikowane przez: Jan Starzyński
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl