Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 37 ust. 10, w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) Prezydent Miasta Pruszkowazawiadamiao podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Miasto Pruszków.


Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Pruszkowa lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.   


Ogłoszenie wraz z projektem uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

projekt uchwały

 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-18 09:37:36 | Data modyfikacji: 2019-01-18 09:38:51.
Data wprowadzenia: 2019-01-18 09:37:36
Data modyfikacji: 2019-01-18 09:38:51
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl