umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Rada Miasta > Plany pracy Komisji na 2019 rok strona główna 

Plany pracy Komisji na 2019 rok

Komisje stałe Rady Miasta Pruszkowa pracują na podstawie planów pracy przyjętych na rok kalendarzowy: 

Plan Pracy Kom. Skarbu, Budżetu i Finansów

Plan Pracy kom. Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej

Plan Pracy kom. Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa

Plan Pracy kom. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Plan Pracy kom. Oświaty, Kulturi i Sportu

Plan Pracy kom. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:10:03 | Data modyfikacji: 2018-11-23 13:03:39.

Zobacz:
 Dyżury Radnych .  Kontakt z Radnymi .  Komisje Rady .  Posiedzenia / Głosowania .  Sesja Rady Miasta .  Interpelacje .  Uchwały Rady Miasta .  Oświadczenia majątkowe radnych .  Kluby Radnych .  Wybory ławników 2019 .  Wybory uzupełniające na ławników .  Wybory ławników 2015 .  Transmisja Sesji Rady Miasta .  Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie .  Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa .  Nagrania z Sesji Rady Miasta . 
Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:10:03
Data modyfikacji: 2018-11-23 13:03:39
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl