> Komisje Rady

Komisje Rady

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Biskupski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piotr Bąk
Eliza Kurzela

Komisja Skarbu, Budżetu i Finansów
Przewodniczący Józef Moczuło
Dorota Kossakowska
Eugeniusz Kulpa
Wiceprzewodniczący Józef Osiński
Paweł Zagrajek

Komisja Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej
Przewodniczący Jacek Rybczyński
Wiceprzewodniczący Edgar Czop
Dariusz Krupa
Jakub Kotelecki
Eliza Kurzela

Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa
Przewodniczący Olgierd Lewan
Piotr Bąk
Wiceprzewodniczący Mieczysław Maliszewski
Kazimierz Mazur
Grzegorz Szachogłuchowicz

Komisja Gospodarki Kom. i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Karol Chlebiński
Piotr Bąk
Ewa Białaszewska-Szmalec
Dorota Kossakowska
Wiceprzewodniczący Jakub Kotelecki
Józef Osiński
Maciej Roszkowski
Konrad Sipiera

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodnicząca Małgorzata Widera
Krzysztof Biskupski
Karol Chlebiński
Edgar Czop
Andrzej Kurzela
Wiceprzewpdnicząca Eliza Kurzela
Kazimierz Mazur
Maciej Roszkowski
Jacek Rybczyński
Grzegorz Szachogłuchowicz

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Przewodniczący Eugeniusz Kulpa
Ewa Białaszewska-Szmalec
Wiceprzewodniczący Krzysztof Biskupski
Andrzej Kurzela
Paweł Zagrajek

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Dorota Kossakowska
Józef Osiński
Maciej Roszkowski
Karol Chlebiński
Jakub Kotelecki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący Mieczysław Maliszewski
Dariusz Krupa
Małgorzata Widera
Józef Moczuło
Olgierd Lewan

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2015-05-26 16:41:02 | Data modyfikacji: 2018-12-17 13:39:23.

Zobacz:
 Terminy posiedzeń Komisji Rady .  Plany pracy Komisji na 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2015-05-26 16:41:02
Data modyfikacji: 2018-12-17 13:39:23
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl