> Komisje Rady

Komisje Rady

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Biskupski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piotr Bąk
Eliza Kurzela

Komisja Skarbu, Budżetu i Finansów
Przewodniczący Józef Moczuło
Wiceprzewodniczący Józef Osiński
Krzysztof Biskupski
Dorota Kossakowska
Eugeniusz Kulpa
Paweł Zagrajek
Eliza Kurzela

Komisja Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej
Przewodniczący Jacek Rybczyński
Wiceprzewodniczący Edgar Czop
Marta Dziudzi
Dariusz Krupa
Jakub Kotelecki
Anna-Maria Szczepaniak

 

Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa
Przewodniczący Olgierd Lewan
Wiceprzewodniczący Mieczysław Maliszewski
Piotr Bąk
Kazimierz Mazur
Grzegorz Szachogłuchowicz

Komisja Gospodarki Kom. i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Karol Chlebiński
Wiceprzewodniczący Jakub Kotelecki
Piotr Bąk
Ewa Białaszewska-Szmalec
Marta Dziudzi
Olgierd Lewan
Dorota Kossakowska
Józef Osiński

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodnicząca Małgorzata Widera
Wiceprzewodnicząca Eliza Kurzela
Karol Chlebiński
Edgar Czop
Dariusz Krupa
Andrzej Kurzela
Kazimierz Mazur
Jacek Rybczyński
Grzegorz Szachogłuchowicz
Katarzyna Wall
Anna-Maria Szczepaniak

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Przewodniczący Eugeniusz Kulpa
Wiceprzewodniczący Krzysztof Biskupski
Ewa Białaszewska-Szmalec
Andrzej Kurzela
Mieczysław Maliszewski
Józef Moczuło
Katarzyna Wall
Małgorzata Widera
Paweł Zagrajek

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Dorota Kossakowska
Wiceprzewodniczący Józef Osiński
Ewa Białaszewska-Szmalec
Karol Chlebiński
Jakub Kotelecki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący Mieczysław Maliszewski
Dariusz Krupa
Małgorzata Widera
Józef Moczuło
Olgierd Lewan

 

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2015-05-26 16:41:02 | Data modyfikacji: 2019-12-02 13:10:32.

Zobacz:
 Terminy posiedzeń Komisji Rady .  Plany pracy Komisji na 2020 rok .  Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji . 
Data wprowadzenia: 2015-05-26 16:41:02
Data modyfikacji: 2019-12-02 13:10:32
Opublikowane przez: Dominik Kalina
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl