> Interpelacje

Interpelacje

Interpelacja dot. zaległości z tyt. ołaty za
godpod. odpadami
 Interpelacja dnia 31.03.2020- J.Osiński.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:01:31.
Interpelacja dot. zorganizowanizowania pomocy -
Klub Radnych SPP

Odp. na interp. dot. org. pomocy

 Interpelacja dot. org. pomocy w związku z epidemią - Klub Radnych SPP.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2020-03-24 12:43:14.
Interpelacja ws. zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców na ul. Ireny w Pruszkowie
J.Osiński.

Odp. na interp. dot bezp. na ul. Ireny

 Interpelacja ws. zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców na ul. Ireny w Pruszkowie J.Osiński..pdf

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2020-03-16 09:56:35.
Interpelacja dot. opłat za wywóz odpadów na
terenie gminy Pruszków J.Osiński.

Odp. na interp. dot. zaległości z tyt. gosp. odpadami

 Interpelacja dot. opłat za wywóz odpadów na terenie gminy Pruszków J.Osiński..pdf

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2020-03-16 09:54:24.
Interpleacja w sprawie Zarządzenia Prezydenta
Miasta Pruszkowa

Odp. na interp. dot. Zarządzenia Prezydenta

 Interpleacja w sprawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2020-03-06 10:32:28.
Interpelacja ws bezpieczeństwa boisk szkolnych
dla zdrowia dzieci

Odp.na interpelacje ws bezpieczeństwa boisk szkolnych dla zdrowia dzieci

 Interpelacja ws bezpieczeństwa boisk szkolnych dla zdrowia dzieci.pdf

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2020-02-24 16:57:06 | Data modyfikacji: 2020-03-09 17:37:36.
INTERPELACJA w sprawie myjni samochodowej przy ul.
Monte Cassino

Odpowiedź na interpelację w sprawie myjni samochodowej przy ul. Monte Cassino

 INTERPELACJA w sprawie myjni samochodowej przy ul. Monte Cassino .pdf

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2020-02-21 09:06:27 | Data modyfikacji: 2020-03-09 17:37:36.
Interpelacja w spr. pozyskania dofinansowania na
zadaszenie i modernizację boiska

odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości pozyskania środków z Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich

 Imterpelacja w spr. pozyskania dofinansowania na zadaszenie i modernizację boiska.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:51:01 | Data modyfikacji: 2020-02-21 09:25:22.
Interpelacja w spr. dział. gosp. pracowników UM
w Pruszkowie

Odp. na interpelację dot. działalności gospodarczej pracowników UM pracowników

Odp. na uzupełnienie interpelacji dot. działalności gospodarczej pracowników UM pracowników

 Interpelacja dot. działalności gospodarczej pracowników UM w Pruszkowie.PDF

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:49:08 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:14:53.
Interpelacja w spr. niedziałającego zegara przy
WKD - E. Czop

odp. na interpelację w sprawie niedziałającego zegara wkd

 Interpelacja dot. niedziałającego zegara przy WKD.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2020-01-29 16:13:36 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:14:53.
Interpelacja w sprawie elewacji budynku Urzędu
Stanu Cywilnego w Pruszkowie

Odp. na interpelację w spr. elewacji budynku USC

 Interpelacja w spr. elewacji budynku USC - E. Czop.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2020-01-20 13:53:24 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:14:53.
Interpelacja ws. trawiastego boiska do koszykówki

Odpowiedź dot. boiska trawiastego do koszykówki

 Interpelacja ws. trawiastego boiska do koszykówki 1.PDF

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:44:19 | Data modyfikacji: 2019-12-31 12:01:45.
Interpelacja ws. mLegitymacji w pruszkowskich
szkołach

odp na interpelację ws. m Legitymacji

 Interpelacja ws. mLegitymacji w pruszkowskich szkołach.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-12-05 09:00:25 | Data modyfikacji: 2019-12-31 12:01:45.
Interpelacją ws PPK dla pracowników w
Pruszkowie. E.Czop

odpowiedź na interpelację ws. PPK

 Interpelacja ws. PPK dla pracowników w Pruszkowie.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-11-29 09:25:10 | Data modyfikacji: 2019-11-29 09:26:23.
Interpelacja dot. archiwalnych treści na str.
internetowej miasta cz. II. E. Czop

Odp. na interpelację w sprawie archiwalnych treści nastronie internetowej Pruszkowa(cz.II)

 Interpelacja dot. archiwalnych treści na str. internetowej miasta cz. II.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-11-22 13:39:01 | Data modyfikacji: 2019-11-22 13:40:41.
Interpelacja ws formatu projektu budżetu miasta
2020 oraz WPF 2020-2033. E.Czop

Odp. na interpelację w spr. fotrmatu projektu budżetu miasta na rok 2020 i WPF na lata 2020-2033 - plik PDF.

 Interpelacja ws formatu projektu budżetu miasta 2020 oraz WPF 2020-2033.PDF

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-11-21 08:31:20 | Data modyfikacji: 2019-12-04 10:02:31.
Interpelacja ws archiwalnych treści na stronie
internetowej Pruszkowa E.Czop

Odp. na interpelację w sprawie archiwalnych treści na stronie internetowej Pruszkowa

 Interpelacja ws archiwalnych treści na stronie internetowej Pruszkowa.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:24:56 | Data modyfikacji: 2019-11-14 15:27:09.
Interpelacja ws spotkania informacyjnego dla
mieszkańców dot. Profilu Zaufanego E.Czop

Odp na interpelację w sprawie spotkania informacyjnego

 Interpelacja ws spotkania informacyjnego dla mieszkańców dot. Profilu Zaufanego.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-11-13 09:02:30 | Data modyfikacji: 2019-11-13 09:04:10.
Interpelacja w sprawie prawidłowej pisowni nazwy
ulicy

Odpowiedź na interepelację w sprawie poprawnej pisowni nazwy ulicy Monte Cassino

 Interpelacja w sprawie prawidłowej pisowni nazwy ulicy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-10-31 11:16:38 | Data modyfikacji: 2019-11-13 09:04:10.
Interpelacją w sprawie wydania opinii dla
wicedyrektorów SP nr 2 E.Czop

Interpelacja w sprawie wydania opinii dla wicedyrektorów SP nr 2

Odp. na interpelację ws wydania opinii dla wicedyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie

 

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:48:07 | Data modyfikacji: 2019-11-13 09:04:10.
Interpelacja ws. problemu drogowego w centrum
Pruszkowa. E. Czop

Interpelacja ws. problemu drogowego w centrum Pruszkowa

odp.2 Zarzad Powiatu Pruszkowskiego

Odpowiedź na interpelację ws. problemu drogowego w centrum Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:14:57 | Data modyfikacji: 2019-11-13 09:04:10.
Interpelacja w sprawie jaz na rzece Utracie

Interpelacja w sprawie jaz na rzece Utracie

Odp.na interpelację ws. jazu na rzece Utracie

 Interpelacja ws. interwencji dot zabezpieczenia przed skutkami powodzi-suszy. K.Chlebiński.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-09-24 14:45:51 | Data modyfikacji: 2019-09-24 14:48:20.
Wniosek dot. wznowienia prac nad uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
+ odpowiedź

odpowiedź

 Wniosek dot. wznowienia prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:01:01 | Data modyfikacji: 2019-09-19 14:02:49.
Interpelacja w sprawie projektu ekologicznego dla
najmłodszych. E.Czop

odp. na interpleację ws. projektu ekologicznego dla najmłodszych

 Interpelacja w sprawie projektu ekologicznego dla najmłodszych.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-09-19 11:54:54 | Data modyfikacji: 2019-09-19 14:02:49.
Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację
dot. postów miejskich
 Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację dot. postów miejskich (2).pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-09-04 13:32:48 | Data modyfikacji: 2019-09-04 13:44:04.
Zapytanie dot. Zarządzenia Prezydenta Miasta
Pruszkowa nr 160.2019

Odpowiedź na zapytanie dot. Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 160.2019

 Zapytanie dot. Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 160.2019.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-08-29 11:21:15 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:31:47.
Pytanie i odpowiedź dot. sponsorowania imprez
miejskich
 Pytanie plus odpowiedź dot. sponsorowania imprez miejskich.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:09:56 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:31:47.
PYTANIE dotyczące wiadomości (postów) na
oficjalnych stronach miasta na portalu Facebook

Odp. dot. postów na oficjalnych stronach miasta na portalu Facebook

 Pytanie dot. postów miejskich.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-08-21 13:16:18 | Data modyfikacji: 2019-08-29 11:31:47.
Interpelacja dot. procedowania warunków zabudowy
dla działek 229-234 obr. 23

Interpelacja dot. procedowania warunków zabudowy dla działek 229-234 obr. 23

Odpowiedź na interpelację ws. warunków zabudowy dla działek 229-234 obr 23

 Interpelacja dot. procedowania warunków zabudowy dla działek 229-234 obr. 23.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:02:44 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja w sprawie dostępu do pism Wód
Polskich

odpowiedź dot. interpelacji w sprawie dostępu do pism Wód Polskich

 Interpelacja w sprawie dostępu do pism Wód Polskich.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-08-12 10:54:22 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja ws. wprowadzenia dnia posiłów
wegetariańskich w Pruszkowskich szkołach

Odp. na interpelację ws. wprowadzenia dnia posiłków wegetariańskich w szkołach

 Interpelacja ws. wprowadzenia dnia posiłków wegetariańskich w Pruszkowskich szkołach.PDF

Opublikowane przez: Dominik Kalina | Data wprowadzenia: 2019-08-06 12:01:32 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
interpelacja dot. budowy drogi gminnej 2KDZ

Odpowiedź na interpelację 17/2019/KO ws. budowy drogi

 interpelacja dot. budowy drogi gminnej 2KDZ .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-07-26 11:57:32 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja ws. łąki kwietnej 29/2019

Odpowiedź na interpelację Radnego Macieja Roszkowskiego

 interpelacja ws. łąki kwietnej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-07-24 12:44:28 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja ws. samolotów 28/2019

Odpowiedź na interpelację ws. hałasu i ruchu lotniczego nad Pruszkowem

 interpelacja ws. samolotów.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-07-24 12:43:07 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja ws. ekranów 27/2019

odp. dot. budowy ekranów akustycznych

Odpowiedź MZDW w Warszawie dot. budowy ekranów akustycznych.

 interpelacja ws. ekranów akustycznych.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-07-24 12:41:14 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja nr 16/2019/KO

Interpelacja w sprawie odmowy udostępnienia dokumentacji radnym Rady Miasta Pruszkowa.

odp. na interpelację dot 16/2019/KO

 Interpelacja nr 16.2019.KO.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-17 12:02:17 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja dot. org. ruchu - ul. Brwinowska

odp. na interpelację dot. robót drogowych

 Interpelacja dot. poprawy org. ruchu w ul. Brwinowskiej.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:57:29 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja dot. interwencji w spr. gałęzi

Interpelacja w sprawie gałęzi utrudniających poruszanie sie po chodniku przy ul. Poznańskiej

 Interpelacja dot. interwencji w spr. gałęzi.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:55:08 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja dot. gałęzi - chodnik ul.
Poznańska

odp. na interpelację dot. ul. Poznańskiej

 Interpelacja dot. gałęzi uniemożliwiających poruszanie się po chodniku - ul. Poznańska.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:52:13 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja w sprawie PZP

Interpelacja dot. wszczęcia prac nad PZP dla trzech obszarów miasta Pruszków

Odpowiedź na interpelację w sprawie PZP

 Interpelacja w sprawie PZP.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:35:58 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja dot. udostępnienia dokumentów - PTS
Lider

dot. udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z przyznaniem przez miasto Pruszków dotacji dla PTS Lider oraz kontrolami ich wykorzystania

odp. na interpelację dot. PTS Lider

 Interpelacja dot. udostępnienia dokumentów - PTS Lider.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:50:49 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja dot. udostępnienia umowy z CRIDO
Taxand Sp. z o.o.

odp. na interpelację dot. umowy CRIDO

 Interpelacja dot. udostępnienia umowy z CRIDO Taxand Sp. z o.o..pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:39:17 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja dot. przedłużenia terminu
zakończenia działalności Zespołu kontrolnego
CKiS

w sprawie przedłużenia terminu działalności Zespołu kontrolnego powołanego Zarządzeniem Prezydenta nr 139/2019.

odp. na interpelację dot. terminu zakończenia dzaiłalności komisji

 Interpelacja dot. przedłużenia terminu zakończenia działalności Zespołu kontrolnego CKiS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-11 15:10:38 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja w sprawie organizacji opieki nad
ptakami z rejonu Pruszkowa

odp. na interpelację ws. opieki nad zwierzętami

 Interpelacja dot. organizacji opieki nad ptakami.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:51:26 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.

Odpowiedż na interpelację dot. gminnego programu opieki nad zabytkami

 Interpelacja ws. programu opieki nad zabytkami.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-07-02 15:34:45 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja nr 2/2019

Odp. na interpelację 2/2019

 Interpelacja nr 2.2019.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 11:52:24 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Iterpelacja KO/2019/15

Odpowiedź na interpelację nr 15/2019/KO

 Interpelacja 15.2019.KO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:32:22 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacaj KO/2019/14

odp. na interpelację dot. PKP

 Interpelacja 14.2019.KO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:30:48 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja KO/2019/13

odp. na interpelację dot lolo Miasta

 Interpelacja 13.2019.KO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:28:56 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja KO/2019/12

odp. na interpelację dot. kanalizacji deszczowej

 Interpelacja 12.2019.KO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:27:28 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja ws. budek lęgowych

odp. na interpelację dot. budek lęgowych

 Interpelacja ws. budek lęgowych jerzyków.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-14 09:47:59 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Interpelacja ws. ul. Ołówkowej 28

odp. na interpelację dot. prac remontowych (ul. Ołówkowa 15)

 Interpelacja ws. ul. Ołówkowej 28.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:21:12 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
Zapytanie ws. logotypu

Odp. na wniosek dot. logo

 zapytanie dot. logotypu.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-06-03 08:42:54 | Data modyfikacji: 2019-08-26 11:34:52.
interpelacja dot. parkowania na pasach 10.2019.KO

Odpowiedz na interperpelacje dot. parkowania

 interpelacja dot. parkowania na pasach 10.2019.KO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-05-22 08:39:40 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja Ko 9/2019/Ko dot. Kwietnych łąk

Odp. na interpelację dot. kwietnych łąk

 Interpelacja Ko 9.2019.KO dot. Kwietnych łąk .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:30:56 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Zapytanie ws. koncepcji budowy ciągu pieszo
rowerowego (WKD

Odp. na zapytanie dot. koncepcji budowy ciągów pieszo - rowerowych

 Zapytanie ws. koncepcji budowy ciągu pieszo rowerowego (WKD).pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-05-13 16:43:26 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
interpelacja ws. koszenia trawników

Odp. na interpelację dot. koszenia traw

 Interpelacja ws. koszenia trawników.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-05-09 15:54:38 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w sprawie rachunku 26/2019

Odp. na interpelację dot. stanów licznika

 Interpelacja w sprawie rachunku 26-2019.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:12:09 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Odpowiedz na interpelację dot. organizacji ruchu
 odp. na interpelację dot.organizacji ruchu .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:46:43 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Odpowiedz na interpelację dot. plastików
 odp. na interpelację dot.plastików.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:16:59 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w. placu zabaw

Odpowiedz na interpelację dot. placu zabaw

 interpelacja ws. placu zabaw.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:22:56 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja ws. budowy mostka-przejazdu do poseji
przy. ul. Przeciętnej 9.

Interpelacja ws. budowy mostka- przejazdu 16.2019

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:35:52 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja ws. budowy kanalizacji na ul.
Wapiennej.

Interpelacja ws. budowy kanalizacji na ul. Wapiennej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:34:27 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja ws. utrzymania porządku i czystości
w dzielnicy Tworki.

Interpelacja ws. utrzymania porządku i czystości w dzielnicy Tworki.

Odp. na interpelację dot. czystości w dzielnicy Tworki

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:33:24 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja ws. przystąpienia do Miejskcowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy
Tworki.

Interpelacja ws. przystąpienia do Miejskcowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Tworki.

odp. na interpelację ws. miejscowego planu zagospodarowania

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:32:25 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Intrepelacje ws. połączenia ulicy Topolowej z
ulicą Partyzantów.

Intrepelacje ws. połączenia ulicy Topolowej z ulicą Partyzantów.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:31:08 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Intrepelacje ws. zgłoszonych potzreb
inwestycyjnych na moim spotkaniu z mieszkańcami
Tworek.

odp. na interpelację z dnia 4.04.19 r. (2)

Intrepelacje ws. zgłoszonych potzreb inwestycyjnych na moim spotkaniu z mieszkańcami Tworek.

odp. na interpelację cz. 2

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:27:41 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Intrepelacje ws. działki zamiennej dla
mieszkańca.

Intrepelacje ws. działki zamiennej dla mieszkańca.

Odpowiedz na iterpelację nr 25/2019

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:25:52 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Intrepelacje ws. małej obwodnicy Pruszkowa dla
samochodów ciężarowych.

Intrepelacje ws. małej obwodnicy Pruszkowa dla samochodów ciężarowych

mapka poglądowa

odp. na iinterpelację ws. małej obwodnicy

odp. na interpelację dot. małej obwodnicy

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:22:12 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Intrepelacje ws. zgłoszeń mieszkańców.

Intrepelacje ws. zgłoszeń mieszkańców.

odp. na interpelację z dnia 4.04.19 r. (1)

Odpowiedź dot. głośnego trąbienia pociągów

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:19:19 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Intrepelacje ws. wątpliwości mieszkańca z
eksploatacją jego działki przez Miasto
Pruszków.

Intrepelacje ws. wątpliwości mieszkańca z eksploatacją jego działki przez Miasto Pruszków.

Odpowiedź na iterpelację ws. bezumownego korzyatnia z działki.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-04-08 13:16:59 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w sprawie pozyskania nowych terenów
zielonych na osiedlu Staszica i w centrum na
grunatach PSM.

Interpelacja w sprawie pozyskania nowych terenów zielonych na osiedlu Staszica i w centrum na grunatach PSM.

Odpowiedź na interpelację w sparwie pozyskania nowych terenów zielonych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-03-20 15:46:14 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w sparwie zanieczyszczeń terenu
należącego do PKP.

Interpelacja w sparwie zanieczyszczeń terenu należącego do PKP.

Odpowiedź na iterpelację w sprawie zanieczyszczeń przy PKP

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-03-20 08:19:05 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja nr 1/2019 w sprawie Centrum Kultury i
Sportu

Interpelacja nr 1/2019 w sprawie Centrum Kultury i Sportu

Odpowiedź na interpelacje w sparwie Centrum Kultury i Sportu

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-03-13 11:58:08 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w sprawie komunalizacji działki przy
ul. Lipowej.

Interpelacja w sprawie komunalizacji działki przy ul. Lipowej.

Odpowiedź na interpelację w sprawie komunalizacji działki przy ul. Lipowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-03-12 15:18:00 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w sprawie bonikfikaty.

Interpelacja w sprawie bonikfikaty.

Odpowiedź na interpelację w sparwie bonifikaty.

Sprostowanie odpwoiedzi na iterpelację w sprawie bonifikaty.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-03-12 15:17:21 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w sparwie inwestycji w dzielnicy
Tworki.

Interpelacja w sparwie inwestycji w dzielnicy Tworki.

Odpwoedź na interpelację w sprawie inwestycji w dzielnicy Tworki.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:54:50 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w sprawie utrudnionego dostępu dla
niepełnosprawnych do CKiS.

Interpelacja w sprawie utrudnionego dostępu dla niepełnosprawnych do CKiS.

Odpowiedź na iterpelacje w sprawie utrudnionego dostępu dla osób niepełnosprawnych do CKiS.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:53:37 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja w sprawie usprawnienia ruchu i
zwiekszenia bezpieczeństwa w Alejach
Jerozolimskich i na ul. Wojska Polskiego
(droga719).

Interpelacja w sprawie usprawnienia ruchu i zwiekszenia bezpieczeństwa w Alejach Jerozolimskich i na ul. Wojska Polskiego (droga719).

Odpowiedź na iterpelację w sparwie poporawy bezpieczeństwa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:49:25 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja nr 5/2019/KO

w sprawie przygotowania Uchwały Rady Miasta Pruszkowa o ustaleniu warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własnośc Miasta Pruszków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Odpowiedź na na interpelacje 5/KO/2019

 Interpelacja nr 5.2019.KO.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-02-19 11:13:09 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja nr 6/2019/KO

w sprawie zabezpieczenia budynku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie z zespołem placówek ośwlatowych przy ul. Długosza/Warzywnej w Pruszkowie.

Interpelacja z dnia 18 lutego 2019 r.

Odpowiedź na interpelację 6/2019/KO

 

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-02-19 09:15:18 | Data modyfikacji: 2019-05-22 11:13:31.
Interpelacja ws. komunikacji miejskiej

w sprawie komunikacji z Warszawą

odp. na interpelację ws. komunikacji

 interpelacja ws. komunikacji.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-01-30 09:48:04 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:55:57.
Interpelacja w imieniu mieszkańców Bąki

w sprawie Budowy wiaduktu Grunwaldzka - Warszawska

 interpelacja w imieniu mieszkańców dzielnicy Bąki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-01-28 09:49:44 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:57:25.
Interpelacja ws. bezpieczeństawa na ul. Ireny

w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ul Ireny.

Odpowiedź na interpelację z dnia 23.01.2019 r.

 Interpelacja ws. ul. Ireny.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-01-28 09:46:10 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:59:24.
Interpelacja ws. dalszego łamania prawa przez
Prezesa TBS

Odpowiedź na interpelację nr 10

 interpelacja ws. dalszeggo łamania parawa przez Prezesa TBS.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Pawlik | Data wprowadzenia: 2019-01-23 09:32:26 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:59:16.
Interpelacja ws. złego stanu technicznego budynku
9.2019

Odpowiedsź na interpelację nr 9

 interpelacja ws. złego stanu technicznego.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-23 09:28:32 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:59:16.
Interpelacja ws. utworzenia zespołóu ds. budowy
wiaduktu 8.2019

Odpowiedź na interpelację z dnia 18.01.2019 r.

Odp. na interpelację dot. zespołu ds. wiaduktu

 interpelacja ws. budowy wiaduktu.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-23 09:25:31 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:59:16.
Interinterpelacja ws. utworzenia zespołu ws.
ruchu lotniczego 7-2019

Odpowiedź na interpelację z dnia 22.01.2019 r.

 interpelacja ws. utworzenia zespołu ds. ruchu lotniczego.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-23 09:23:59 | Data modyfikacji: 2019-02-05 09:59:16.
Interpelacja ws. skargi na funkcjonowanie SM

odp. na interpelację ws. SM

 Interpelacja ws. skargi na funkcjonowanie SM 6.2019.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:03:12 | Data modyfikacji: 2019-01-21 10:03:40.
Interpelacja ws. wycinki drzew na ul. Królowej
Jadwigi

Odp. na interpelację ws. wycinki drzew

 pismo ws wyinterpelacja ws. wycinki drzew - 17.01.19 r.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:40:26 | Data modyfikacji: 2019-01-21 10:03:40.
Interpelacja ws. braku dokumentów 5/2019

Odpowiedź na interpelację nr 5

 interpelacja ws. brakujących dokumentów.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:12:53 | Data modyfikacji: 2019-01-21 10:03:40.
Interpelacja ws. ciągu pieszo-rowerowego 4/2019

Odpowiedż na interpelację ws. ciągu pieszo-rowerowego

 interpelacja ws. ciągu pieszo-rowerowego.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:11:40 | Data modyfikacji: 2019-01-21 10:03:40.
Interpelacja ws. komunikacji miejskiej 1/2019/KO

Odp. na interpelację ws. komunikacji

 interpelacja ws. komunikacji.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:08:39 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:10:31.
Interpelacja ws. mieszkania 2/2019
 interpelacja ws. mieszkania - 2-2019.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:18:18 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:10:31.
Interpelacja ws. poddasza TBS 3/2019

Odp. na interpelację dot. TBS

 interpelacja ws. poddasza budynku TBS 3-2019.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-14 15:17:01 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:10:31.
Interpelacja ws. problemów mieszkańcow z ul.
Bagnistej

Odp. na interpelację dot. ul. Bagnistej

 Interpelacja ws. problemów mieszkańców z ul. Bagnistej .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:38:39 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:10:31.
Interpelacja ws. odśnieżania

Odp. na interpelację ws. odśnieżania

 Interpelacja ws. odśnieżania .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:37:23 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:10:31.
Interpelacja ws. problemu bezdomności w
Pruszkowie

Odp. na interpelację w spr. bezdomności

 Interpelacja ws. problemu bezdomności w Pruszkowie .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:36:08 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:10:31.
Interpelacja ws. braku wywozu śmieci przez MZO

odp. na interpelację dot. wywozu śmieci

 Interpelacja ws.braku wywozu śmieci przez MZO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:34:54 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:10:31.
Interpelacja ws. zaniedbania w TBS

Odp. na interpelację dot. odpadów wielkogabarytowych

 Interpelacja ws.zaniedbania w TBS.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:33:38 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:10:31.
Interpelacja ws. przydzielenia mieszkania

Interpelacja ws. przydzielenia mieszkania

Odp. na interpelację ws. przydzielenia mieszkania

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2019-01-03 14:45:33 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja dot. zwiększenia liczby
mieszkańców płacących podatki w Pruszkowie

Interpelacja dot. zwiększenia liczby mieszkańców płacących podatki w Pruszkowie

Odp. na interpelację dot. płacenia podatków

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:51:54 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja dot. zmobilizowanie mieszkańców
do płacenia za wywóz nieczystości

Interpelacja dot. zmobilizowanie mieszkańców do płacenia za wywóz nieczystości

odp. na interpelację ws. opłat za śmieci

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:51:17 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja dot. poprawy org. ruchu pojazdów w
Pruszkowie

Interpelacja dot. poprawy org. ruchu pojazdów w Pruszkowie

odp. na interpelację dot. synchronizacji świateł

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:50:41 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja dor. zwiekszenia terenów zielonych
i rekreacyjnych na os. Staszica

Interpelacja dor. zwiekszenia terenów zielonych i rekreacyjnych na os. Staszica

odp. na interpelację ws. terenów zielonych

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-12-28 10:49:49 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja ws. opieszałości, wprowadzania w
błąd i łamania ustawy

odp na interoelację dot. TBS

odp na interelację dot. TBS

 Interpelacja ws. opieszałości - TBS.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-12-20 13:57:18 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja w sparwie organizacji obchodów
uroczystości Nowego Roku 2019 i alternatywy dla
jej dotychczasowej formy.

Interpelacja w sparwie organizacji obchodów uroczystości Nowego Roku 2019 i alternatywy dla jej dotychczasowej formy.

Odpowiedź na interpelację w sprawie organizacji uroczystego powitania Nowego Roku.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:41:52 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja ws. organizacji obchodów
uroczystości Nowego roku 2019 i alternatywy dla
jej dotychczasowej formy.

Interpelacja ws. organizacji obchodów uroczystości Nowego roku 2019 i alternatywy dla jej dotychczasowej formy.

Odpowiedź na interpelację ws. obchodów Nowego Roku.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-12-07 12:03:06 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja ws. opieszałości TBS "Zieleń
Miejska" oraz budowy parkingu wielopoziomowego.

Interpelacja ws. opieszałości TBS "Zieleń Miejska" oraz budowy parkingu wielopoziomowego

Odpowiedź na interpelację w sparwie opieszałości TBS.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:57:25 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja ws. promowania płacenia podatków w
Pruszkowie.

Interpelacja ws. promowania płacenia podatków w Pruszkowie.

Odpowiedź na interpelacje w sprawie promowania płacenia podatków w Pruszkowie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:55:19 | Data modyfikacji: 2019-01-03 14:49:15.
Interpelacja ws.przypisywania miejsc parkingowych
do lokalu w MPZP oraz WZ.

Interpelacja ws.przypisywania miejsc parkingowych do lokalu w MPZP oraz WZ

 odp. na interpelację ws. wskaźnika miejsc parkingowych.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:53:42 | Data modyfikacji: 2018-12-20 14:04:38.
Interpelacja ws. zaniedbań w mieszkaniach
komunalnych.

Interpelacja ws. zaniedbań w mieszkaniach komunalnych.

Odpowiedź na interpelację w sparwie zaniedbań TBS.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:52:11 | Data modyfikacji: 2018-12-20 14:04:38.
Interpelacja ws. terenu po porcelicie wraz z
pałacykiem.

Interpelacja ws. terenu po porcelicie wraz z pałacykiem.

 odp. na interpelację ws. terenu po porcelicie.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:49:56 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelacja w sprawie punktu sprzedaży alkoholu.

Interpelacja w sprawie punktu sprzedaży alkoholu.

Opowiedź na interpelację w sparwie całodobowego punktu sprzedaży alkoholu.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-10-19 10:50:56 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelacja w sprawie odmowy wynajmu obiektów
sportowych przez Szkołę Podstawową nr 3.

Interpelacja w sprawie odmowy wynajmu obiektów sportowych przez Szkołę Podstawową nr 3.

Odpowiedź na interpelację w sprawie odmowy wynajmu obiektów sportowych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-09-26 13:44:20 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelacja w sprawie zarzadzania przez TBS -
Zieleń Miejska zasobem mieszkań komunalnych.

Interpelacja w sprawie zarzadzania przez TBS - Zieleń Miejska zasobem mieszkań komunalnych.

Odpowiedź na iterpelację w sprawie zarządzania przez TBS - Zieleiń Miejska

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:33:53 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelacja dot.zamówień generowanych przez
miasto w przedsiębiorstwie Radnego Adama
Majewskiego

Interpelacja dot.zamówień generowanych przez miasto w przedsiębiorstwie Radnego Adama Majewskiego

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:24:07 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelacja ws. efektywności przeprowadzonej
termomodernizacji

Odpowiedź na interpelacje dot. efektywności przeprowadzonej termodernizacji.

 interpelacja ws. EFEKTYWNOŚCI PRZEPROWADZONEJ TERMOMODERIZACJI.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:29:18 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelacja ws. zamówień generowanych przez
miasto
 interpelacja ws. ZAMÓWIEŃ .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:27:15 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelaca w sprawie mycia pojemników przez MZO.

Interpelaca w sprawie mycia pojemników przez MZO.

Odpowiedź na interpelację ws. mycia pojemników przez MZO.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:57:50 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelacja w sprwie remontu na ul.
Broniewskiego.

Interpelacja w sprwie remontu na ul. Broniewskiego.

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu przy ul. Broniewskiego.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:56:34 | Data modyfikacji: 2018-12-20 13:59:30.
Interpelacja ws. Inwestycji w dzielnicy Tworki
23.08.18

Odpowiedź na interpelację w sprawie inwestycji w dzielnicy Tworki

 Interpelacja ws. iwestycji w dzielnicy Tworki 23.08.18.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:13:14 | Data modyfikacji: 2018-08-23 15:14:04.
interpelacja ws. trudnych warunków pray w MZO

Odpowiedź na intepelację ws. trudnych warunków pracy w MZO

 interpelacja ws. trudnych warunków pray w MZO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:59:42 | Data modyfikacji: 2018-08-23 15:14:04.
interpelacja ws. samolotów nad Pruszkowem

Odpowiedź na interpelację ws uciążliwości hałasu lotniczego nad Pruszkowem.

 interpelacja ws. samolotów nad Pruszkowem.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:55:38 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
interpelacja ws. remontów ul. Partyzantów

Odpowiedź na interpelację w srawie remontu ulicy Partyzantów.

 interpelacja ws. remontów ul. Partyzantów.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:52:38 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
interpelacja ws. chodnika i ścieżek rowerowych

Odpowiedź na interpelację w sprawie ścieżek rowerowych.

 interpelacja ws. chodnika i ścieżek rowerowych .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:50:53 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
interpelacja ws. bezpiecznych przejść

Odpowiedź na interpelację w sprawie bezpiecznych przejść przez Al. Jerozolimskie, remontu ul. Majowej, zlewnia Al. Jerozolimskie oraz pobliskich posesji , ustawienia ekranów akustycznych przez DW 719

 interpelacja ws. bezpiecznych przejść .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:49:26 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych.

Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych.

Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkań komunalnych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-08-01 08:27:06 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja ws postępowania administracyjnego o
wydanie warunków zabudowy dla działek 147/2i 148
obręb 26 w dzielnicy Tworki.

Interpelacja ws postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla działek 147/2i 148 obręb 26 w dzielnicy Tworki.

Odpowiedź dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-08-01 08:26:17 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sparwie negatywnych skutków
przebudowy DW 719

Interpelacja w sparwie negatywnych skutków przebudowy DW 719

Informacja o przekazaniu sprawy do zarządcy drogi.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:14:38 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
interpelacja w zarządzania nieruchomościami w
Tworkach

Odpowiedź na interpelację w sprawie zarzadzania nieruchomościami w Tworkach.

 interpelacja wsp. zarządzania nieruchomosciami w Tworkach.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-06-01 12:53:42 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sprawie interwencji Straży
Miejskiej.

Interpelacja w sprawie interwencji Straży Miejskiej.

Odpowiedź na interpelację interwencji Straży Miejskiej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:46:39 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sparwie sprzedaży mienia
komunalnego MPWiK.

Interpelacja w sparwie sprzedaży mienia komunalnego MPWiK.

Odpowiedź na interpelację w sparwie sprzedaży majątku Gminy.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:45:19 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sparwie wydłużenia terminu
składania uwag do projektu studium.

Interpelacja w sparwie wydłużenia terminu składania uwag do projektu studium

 Odp. na interpelacje - studium uwarunkowań.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:44:01 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:04:22.
Interpelacja w sprawie stojaka na rowery przy
boisku na ul. Malwy.

Interpelacja w sprawie stojaka na rowery przy boisku na ul. Malwy.

 odp. na interpelację stojak na rowery.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:42:28 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych
wzdłuż Aleji Jerozolimskich.

Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż Aleji Jerozolimskich.

Odpowiedź na interplcję dotyczacą budowy ekranów akustycznych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:20:44 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w srawie budowy dodatkowego progu
zwalniającego na ul. Kretej przy stacji WKD
Tworki.

Interpelacja w srawie budowy dodatkowego progu zwalniającego na ul. Kretej przy stacji WKD Tworki.

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy doatkowego progu zwalniającego na ul. Krętej przy stacji WKD Tworki.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:18:58 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie stworzenia możliwości
powiększenia liczby pojemników na śmieci w
uzsadnionych wypadkach.

Interpelacja w sprawie stworzenia możliwości powiększenia liczby pojemników na śmieci w uzsadnionych wypadkach.

Odpowiedź na interpelację w sparwie możliwości powiększenia liczby pojemników na śmieci w uzasadnionych wypadkach.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:25:26 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie utrudnień w budowie
terenów rekreacyjnych przy ul. Wapiennej i
Szpitalnej w Tworkach w wyniku nieuregulowanych
stosunków własnościowych.

Interpelacja w sprawie utrudnień w budowie terenów rekreacyjnych przy ul. Wapiennej i Szpitalnej w Tworkach w wyniku nieuregulowanych stosunków własnościowych.

Odpowiedź na interpelację w sprawie sprawie utrudnień w budowie terenów rekreacyjnych przy ul. Wapiennej i Szpitalnej w Tworkach w wyniku nieuregulowanych stosunków własnościowych

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:24:05 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie inwestycji w Tworkach.

Interpelacja w sprawie inwestycji w Tworkach.

Odpowiedź na interpelcję w sparwie inwestycji w Tworkach.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:22:19 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych
przez Al. Jerozolimskie w dzielnicy Tworki
łaczacego ul. Główna i Przecietną.

Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie w dzielnicy Tworki łaczacego ul. Główna i Przecietną.

Informacja o przekazaniu sprawy.

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy pzrejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:21:09 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie sprzedaży majątku gminy
Pruszków.

Interpelacja w sprawie sprzedaży majątku gminy Pruszków

Odpowiedź na interpelację w sprawie sprzedaży majątku Gminy.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:18:36 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. przydzielenia mieszkania
komunalnego

Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkania komunalnego.

 interpelacja ws. przydzielenia mieszkania komunalnego .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 15:01:04 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
interpelacja ws. rzekomego nękania przez SM

Odpowiedź na interpelację w sprawie dotyczącej sprawdzenia lokalu przez SM.

 interpelacja ws.rzekomego nękania przez SM mieszkanki.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:58:21 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. działki zamiennej

Odpowiedź na interpelację w sprawie działki zamiennej.

 interpelacja ws. działki zamiennej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:55:57 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. zalewania posesji po poszerzeniu
Al. Jerozolimskich

Odpowiedź na interpelacje w sprawie zaniedbań związanych z przebudową DW 719

 interpelacja ws. zalewaniapo poszerzeniu Al. Jerolozolimskich.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:20:02 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. odpowiedzi na pismo ws.
sprzedaży majątku Gminy

Odpowiedź na interpelacje w sprawie sprzedaży majątku Gimny.

 interpelacja w sprawie odp. na pismo dot. sprzedaży majątku.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:17:45 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. nieprzejrzystych rachunków
wystawianych przez TBS lokatorom

Odpowiedź na interpelację w sparwie rozliczania kosztów mediów.

 interpelacja w spr. nieprzejrzystości rach. wystawianych przez TBS.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:47:44 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. pracowników w MZO

Odpowiedź na interpelację w sparwie pracowników MZO

 interpelacja dot. pracowników MZO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:44:03 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. umozliwienia termomodernizacji i
wymiany pieców w budynkach komunalnych

Odpowiedź na interpelację dotyczacą termomodernizacji i wymiany pieców w budynkach komunalnych.

 interpelacja dot. umożliwienia termomodernizacji budynków kom..pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:42:45 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
interpelacja ws. modernizacji drogi wzdłuż
Utraty

Opdowiedź na interpelację w sprawie modernizacji drogi wzdłuż rzeki Utraty.

 interpelacja dot. modernizacji drogi wzdłuż Utraty.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:41:15 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
interpelacja ws. usterek pozostałych po remoncie
budynku przy ul. Pięknej 7

Odpowiedź na interpelację dotycżacą pozostałych usterek po remoncie przy ul. Pieknej 7.

 interpelacja dot. usterek pozostałych po remoncie w budynku na ul. Pięknej 7.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:38:50 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja ws. nizabezpieczonego przejścia dla
pieszych przy ul. Chopina

Odpowiedź na interpelację dotyczącą niebezpeicznego przejscia dla pieszych przy ul. Chopina.

 interpelacja dot. niezabezpieczonego przejścia dla pieszych przy ul. Chopina.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:34:33 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja ws. pustostanu na ul. Obrońców
Pokoju

Odpowiedź na interpelację w sparwie pustostanu przy ul. Obrońców Pokoju.

 Interpelacja ws. pustostanu na ul. Obrońców Pokoju.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 08:37:46 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja w sprawie ul. Bursowej

odp. na interpelację w spr. odbierania odpadów

 interpelacja w sprawie ul. Bursowej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 08:32:02 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja dot. remontu budynku

Odpowiedź na intrepelację w spawie remontu budynku przy ul. Sienkiewicza

 interpelacja dot. remontu budynku.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 08:29:36 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja ws. zmiany Miejscowego planu zag.
przy ul. Krętej

odp. na interpelację dot. zmiany planu zag. przy ul. Krętej

 interpelacja ws. zmiany Miejscowego planu zag. przy ul. Krętej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 08:25:44 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpela dot. uruchomienia CKiS

Odpopwiedź na interpelację dotyczącą CKiS.

 interpela dot. uruchomienia CKiS.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-14 14:41:02 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja dot. sprawozdań finansowych
podległych jednostek

odp. na interpelację dot. sprawozdań finansowych

 interpelacja dot. sprawozdań finansowych podległych jednostek.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-14 14:39:50 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja ws. martwego drzewa przy ul. Majowej

odp. na interpelację dot drzewa na ul. Majowej

 interpelacja ws. martwego drzewa przy ul. Majowej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:44:07 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja ws. działek w dzielnicy Ostoja

Odpowiedź na iterpelację ws. działek z obrębu 0024

 Interpelacja ws. działek w dzielnicy Ostoja.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:40:38 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja ws. upoważnienie do sprzedaży
majątku Gminy

Odpowiedź na interpelację dot. okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących włśność Miasta oraz ich wydzierżawienie lub najem.

 Interpelacja ws. upoważnienie do sprzedaży majątku Gminy.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:38:47 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja w sprawie inwestycji i remontów

odp. na interpelację dot. inwestycji i remontów

 interpelacja w sprawie inwestycji i remontów.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-08 13:52:18 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja w sprawie utrzymania czystości zimą
przez kamienice administujace przez TBS.

Interpelacja w sprawie utrzymania czystości zimą przez kamienice administujace przez TBS.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:03:11 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:04:08.
Interpelacja w sprawie kamienicy przy ul.
Hortensji 9.

Interpelacja w sprawie kamienicy przy ul. Hortensji 9.

odp. na interpelację dot. oświetlenia na klatce schodowej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:01:31 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:04:08.
interpelacja w sprawie mieszkania komunalnego

interpelacja w sprawie mieszkania komunalnego

Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkania komunalnego.

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:39:41 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:04:08.
interpelacja ws. zalewania piwnic przy ul. Majowej

interpelacja w sprawie piwnic na ul. majowej

odp. na interpelację w sprawie zalewania piwnic na ul. Majowej

odp. na interpelację w sprawie piwnic na ul. Majowej

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:39:13 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:04:08.
Interpelacja w sprawie zalewania piwnic przy ul.
Majowej

Interpelacja w sprawie zalewania piwnic przy ul. Majowej

Odpowiedź na interpelację w sprawie zalewania piwnic przy ul. Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:08:45 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie obsługi oświetlenia
ulicznego przez firmę " Święcicki"

Interpelacja w sprawie obsługi oświetlenia ulicznego przez firmę "Święcicki"

odp. dot interpelacji w sprawie oświetlenia ulicznego

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:03:12 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie braku informacji dla
radnych o pracach nad SUiKZP Miasta Pruszkowa

Interpelacja w sprawie braku informacji dla radnych o pracach nad SUiKZP Miasta Pruszkowa

Odpowiedź na interpelację dostyczacą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:01:48 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie spalarni śmieci na terenie
Pruszkowa.

Interpelacja w sprawie spalarni śmieci na terenie Pruszkowa.

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy spalarni.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:57:44 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie drzew przy ul. Majowej

Interpelacja w sprwie wycinki drzew przy ul. Majowej.

Odpowiedź na interpelację dotyczacą drzew przy ul. majowej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:54:43 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spr. przydzielenia mieszkania
komunalnego

odp. na interpelację dot. mieszkania kom

 interp. ws przydz. mieszka. komun.28.12.pdf

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:48:07 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicy
Tworki.

Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicy Tworki.

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontów ulic.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:28:13 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie drzew drzew stwarzących
zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej odp.
na pismo OSO.6131.2.85.2017 z dnia 18.10.2017 r.

Interpelacja w spawie drzew drzew stwarzących zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej odp. na pismo OSO.6131.2.85.2017 z dnia 18.10.2017 r.

Odpowiedź na interpelację w sprawie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Majowej 7.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:26:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie tworzenia miejsc
parkingowych i zarządzania nimi.

Interpelacja w spawie tworzenia miejsc parkingowych i zarządzania nimi.

Odpowiedź na interpelację w sprawie tworzenia miejsc parkingowych i zarządzania nimi.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:20:53 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicach
Tworkach.

Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicach Tworkach.

Pismo do MZDW dot zalewania posesji i piwnic po poszerzeniu Al. Jerozolimskich przy ul. Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:07:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie przejęcia przez Miasto
Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny
rekreacyjne.

Interpelacja w sprawie przejęcia przez Miasto Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.

Odppowiedź na interpelację w sprawie przejęcia przez Miasto Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-10 10:53:16 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie zlewni przy ul.
Poznańskiej.

Interpelacja w sprawie zlewni przy ul. Poznańskiej.

Odpowiedź na interpelację w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem zlewni.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-10 10:51:37 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. ternu 6MW /U

Interpelacja dot. ternu 6MW /U

Odpowiedź na interpleację w sparwie terenu 6MW/U przy ul. Dobrej w Pruszkowie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:14:20 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. "Studium uwaruńkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Interpelacja dot. "Studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Odpowiedź na interpleację w sparwie stanu zaawansowania prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:12:23 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot zwiekszennia udzaiłu minimalnej
powierzchi biologicznie czyynej przy zabudowie
wielorodzinnej.

Interpelacja dot zwiekszennia udzaiłu minimalnej powierzchi biologicznie czyynej przy zabudowie wielorodzinnej.

Odpowiedź na interpleację w sparwie procentowego udziału powierzchni zielonej w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:00:21 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie ogłoszenia informacyjnego
Wspólnoty AA

Interpelacja w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspólnoty AA

Odpowiedź na interpelację w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspołnota AA.

Odpowiedź na interpelację w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspólnota AA

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:41:34 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wygranego przetargu przez firmę
STRABAG na budowę parkingu typu "Park and Ride"
przy stacji PKP

Interpelacja ws. wygranego przetargu przez firmę STRABAG na budowę parkingu typu "Park and Ride" przy stacji PKP

Odpowiedź na interpelację w sparwie wygranego przetargu pzrze firmę STRABAG.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:48:25 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws.przydzielania mieszkania
komunalnego

Interpelacja ws.przydzielania mieszkania komunalnego

Odpoweidź na interpelację ws. przydzielenia mieszkania komunalnego.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:45:18 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. umów cywilno-prawnych za okres
od 01.2017 do 13.10.2017

Interpelacja ws. umów cywilno-prawnych za okres od 01.2017 do 13.10.2017

Odpowiedź na interpelację w sprawie umów cywilnoprawnych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:43:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws.Wydawanych Warunków Zabudowy
przez Miasto Pruszków od 8.09 do 12.10.2017

Interpelacja ws.Wydawanych Warunków Zabudowy przez Miasto Pruszków od 8.09 do 12.10.2017

Odpowiedź na interpelację w sprawie wydawanych warunkach zabudowy przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:41:38 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wyrówania ulicy Żytniej

Interpelacja ws. wyrówania ulicy Żytniej

Odpowiedź na interpelację dot. wyrównania i utwardzenie ulicy Żytniej w Pruszkowie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:39:37 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wycinki drzew na ul. Majowej.

Interpelacja ws. wycinki drzew przy ul. Majowej.

Odpowiedź na interpelację w sprawie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Majowej 7

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:39:47 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. bardzo trudnej sytuacji
mieszkańców przy ul. Przeciętnej 9.

Interpelacja ws. bardzo trudnej sytuacji mieszkańców przy ul. Przeciętnej 9

Odpowiedź na interpelację dot. trudnej sytuacji. przy ul. Przeciętnej 9

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:38:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. zanieczyszczeń terenu
związanych z przebudowa DW 719 w pobliżu ul.
Niskiej.

Interpelacja ws. zaniecz. ternu związ. z przebud. DW719 w pobl. ul. Niskiej.

Odpowiedź na interpelację w spraiwe zanieczyszczeń terenu związanych z przebudową DW 719 w bobliżu ul. Niskiej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:29:30 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Działkowej

Odpowiedź na interpelację dot przebudowy ul. Działkowej

Uzupełnienie odpowiedź na interpelację dot przebudowy ul. Działkowej

 inerpelacja dot. przebudowy ul. działkowej .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:55:01 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. rejestru zawieranych umów przez
miasto

Odpowiedź na interpelację ws. rejestru umów

 interp. dot. um.zawier.przez miasto PZ.pdf

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:21:09 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. naprawy studzienek przy ul.
Rysiej

interpelacja dot. naprawy studzienek przy ul. Rysiej

odp. na inter. dot. naprawy studzienek przy ul. Rysiej

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:46:45 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. progów zwalniających na ul.
Podmokłej

odp.interpelacja dot. progów zwalniających na ul. Podmokłej

 interpelacja dot. progów zwalniających na ul. Podmokłej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:05:26 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
int. dot.naprawy na ul. Inzynierskiej i Bat.
Chłopskich

Odp. na interp. dot. naprawy ul. Inżynierskiej

przek.inf.na iinterp. do oragnu własciwego

 int. dot.naprawy na ul. Inzynierskiej i Bat. Chłopskich.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:03:32 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot.intwerwencji w sprawie
uciązliwości zapachowej

Odpowiedź na interpelację ws. uciążliwiości zapachowej.

 interpelacja dot.intwerwencji w sprawie uciązliwości zapachowej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 11:36:35 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. waruków zabudowy w okolicy ul.
Lipowej

odp. na interpelację dot warunków zabudowy dot. ul. Lipowej

 interpelacja dot. waruków zabudowy w okolicy ul. Lipowej .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:14:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot.wybudowania spalarni

odpowiedź na interpelacje w sprawie spalarni odpadów

odpowiedź na interpelacje w sprawie spalarni odpadów

 Interpelacja dot.wybudowania spalarni.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:09:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. wydawania warunków zabudowy

odp. na interpelacje dot. warunków zabudowy .pdf

 Interpelacja dot. wydawania warunków zabudowy.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:00:07 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. transmisji audiowizualnych obrad
Rady Miasta

Odpowedź na interpelację w sprawie transmisji sesji RM

 interpelacja dot. transmisji audiowizualnych obrad Rady Miasta .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:28:15 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. bezpieczeństwa na ul. Promyka

odp. na interpelację dot. bezpiecznych przejść

 interpelacja dot. bezpieczeństwa na ul. Promyka.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:55:47 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. uciążliwośći odorowej
generowanej przez MZO

interpelacja dot. uciążliwośći odorowej generowanej przez MZO_0001.pdf

odp. dot. uciązliwości zapachowych (MZO)

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:05:12 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja dot. przebudowy Parku Anielin 2

odp. dot przebudowy parku anielin

 interpelacja dot. przebudowy Parku Anielin 2.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:13:29 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja dot. przebudowy drogi DW 917

odpowiedź na interp. dotyczącą przebudowy drogi DW 719

 interpelacja dot. przebudowy drogi DW 917.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:11:01 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja w sprawie prac na ul. Lipowej

interpelacja dot. prac na ul. Lipowej

odp. na interpelację dot. ul. Lipowej

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 09:59:40 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Inerpelacja w sprawie wskaźnika miejsc
postojowych określonych w panach zagospodarowania
przestrzennego

Inerpelacja w sprawie wskaźnika miejsc postojowych określonych w panach zagospodarowania przestrzennego

odp. dot. wskaźnika miejsc postojowych określonych w panach

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:17:13 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia
dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy

Interpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy

odp. naInterpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Chopina

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:08:39 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie ustawienia znaków
drogowych.

Interpelacja w sprawie ustawienia znaków drogowych.

odp. na interpelację dot. znaków drogowych

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:16:07 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprtawie wiat na przystankach
autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

Interpelacja w sprtawie wiat na przystankach autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

odp. dot. wiat na przystankach autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:09:32 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie prowizorycznego utwardzenia
nawierzchni ul. Willowej.

odp. dot tymczasowego utwardzenia ul. Willowej.pdf

Interpelacja w sprawie prowizorycznego utwardzenia nawierzchni ul. Willowej.

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:04:05 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie placu zabaw przy ul.
Willowej w Pruszkowie.

Interpelacja w sprawie placu zabaw przy ul. Willowej w Pruszkowie.

odp. dot. możliwości wybudowania placu zabaw na ul. Willowej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:01:40 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w spawie drzew stwarzających
zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej

Interpelacja w sprawie drzew stwarzajacych zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej.

odp. na Interpelacja w sprawie drzew stwarzajacych zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:27:56 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie odpowiedzi na pismo o
sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

Interpelacja w sprawie odpowiedzi na pismo o sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

odp. w sprawie odpowiedzi na pismo o sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:17:43 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie zlewni przy ul.
Poznańskiej.

Interpelacja w sprawie zlewni przy ul. Poznańskiej.

odp. dot. zlewni przy ul. Poznańskiej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:55:22 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie kontroli wykorzystania
zasobów mieszkaniowych TBS

Interpelacja w sprawie kontroli wykorzystania zasobów mieszkaniowych TBS

odp.dot. tzw. pustostanów

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:31:24 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie jawności obrad komisji
Rady Miasta

Interpelacja w sprawie jawności obrad komisji Rady Miasta

odp. w sprawie jawności obrad komisji Rady Miasta

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:06:16 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:06:16
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl