> Interpelacje

Interpelacje

Interpelacja w sprawie zalewania piwnic przy ul.
Majowej

Interpelacja w sprawie zalewania piwnic przy ul. Majowej

Odpowiedź na interpelację w sprawie zalewania piwnic przy ul. Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:08:45 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie obsługi oświetlenia
ulicznego przez firmę " Święcicki"

Interpelacja w sprawie obsługi oświetlenia ulicznego przez firmę " Święcicki"

odp. dot interpelacji w sprawie oświetlenia ulicznego

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:03:12 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie braku informacji dla
radnych o pracach nad SUiKZP Miasta Pruszkowa

Interpelacja w sprawie braku informacji dla radnych o pracach nad SUiKZP Miasta Pruszkowa

Odpowiedź na interpelację dostyczacą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:01:48 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie spalarni śmieci na terenie
Pruszkowa.

Interpelacja w sprawie spalarni śmieci na terenie Pruszkowa.

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy spalarni.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:57:44 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie drzew przy ul. Majowej

Interpelacja w sprwie wycinki drzew przy ul. Majowej.

Odpowiedź na interpelację dotyczacą drzew przy ul. majowej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:54:43 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spr. przydzielenia mieszkania
komunalnego

odp. na interpelację dot. mieszkania kom

 interp. ws przydz. mieszka. komun.28.12.pdf

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:48:07 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicy
Tworki.

Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicy Tworki.

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontów ulic.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:28:13 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie drzew drzew stwarzących
zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej odp.
na pismo OSO.6131.2.85.2017 z dnia 18.10.2017 r.

Interpelacja w spawie drzew drzew stwarzących zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej odp. na pismo OSO.6131.2.85.2017 z dnia 18.10.2017 r.

Odpowiedź na interpelację w sprawie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Majowej 7.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:26:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie tworzenia miejsc
parkingowych i zarządzania nimi.

Interpelacja w spawie tworzenia miejsc parkingowych i zarządzania nimi.

Odpowiedź na interpelację w sprawie tworzenia miejsc parkingowych i zarządzania nimi.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:20:53 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicach
Tworkach.

Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicach Tworkach.

Pismo do MZDW dot zalewania posesji i piwnic po poszerzeniu Al. Jerozolimskich przy ul. Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:07:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie przejęcia przez Miasto
Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny
rekreacyjne.

Interpelacja w sprawie przejęcia przez Miasto Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.

Odppowiedź na interpelację w sprawie przejęcia przez Miasto Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-10 10:53:16 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie zlewni przy ul.
Poznańskiej.

Interpelacja w sprawie zlewni przy ul. Poznańskiej.

Odpowiedź na interpelację w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem zlewni.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-10 10:51:37 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. ternu 6MW /U

Interpelacja dot. ternu 6MW /U

Odpowiedź na interpleację w sparwie terenu 6MW/U przy ul. Dobrej w Pruszkowie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:14:20 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. "Studium uwaruńkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Interpelacja dot. "Studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Odpowiedź na interpleację w sparwie stanu zaawansowania prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:12:23 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot zwiekszennia udzaiłu minimalnej
powierzchi biologicznie czyynej przy zabudowie
wielorodzinnej.

Interpelacja dot zwiekszennia udzaiłu minimalnej powierzchi biologicznie czyynej przy zabudowie wielorodzinnej.

Odpowiedź na interpleację w sparwie procentowego udziału powierzchni zielonej w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:00:21 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie ogłoszenia informacyjnego
Wspólnoty AA

Interpelacja w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspólnoty AA

Odpowiedź na interpelację w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspołnota AA.

Odpowiedź na interpelację w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspólnota AA

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:41:34 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wygranego przetargu przez firmę
STRABAG na budowę parkingu typu "Park and Ride"
przy stacji PKP

Interpelacja ws. wygranego przetargu przez firmę STRABAG na budowę parkingu typu "Park and Ride" przy stacji PKP

Odpowiedź na interpelację w sparwie wygranego przetargu pzrze firmę STRABAG.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:48:25 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws.przydzielania mieszkania
komunalnego

Interpelacja ws.przydzielania mieszkania komunalnego

Odpoweidź na interpelację ws. przydzielenia mieszkania komunalnego.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:45:18 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. umów cywilno-prawnych za okres
od 01.2017 do 13.10.2017

Interpelacja ws. umów cywilno-prawnych za okres od 01.2017 do 13.10.2017

Odpowiedź na interpelację w sprawie umów cywilnoprawnych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:43:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws.Wydawanych Warunków Zabudowy
przez Miasto Pruszków od 8.09 do 12.10.2017

Interpelacja ws.Wydawanych Warunków Zabudowy przez Miasto Pruszków od 8.09 do 12.10.2017

Odpowiedź na interpelację w sprawie wydawanych warunkach zabudowy przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:41:38 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wyrówania ulicy Żytniej

Interpelacja ws. wyrówania ulicy Żytniej

Odpowiedź na interpelację dot. wyrównania i utwardzenie ulicy Żytniej w Pruszkowie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:39:37 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wycinki drzew na ul. Majowej.

Interpelacja ws. wycinki drzew przy ul. Majowej.

Odpowiedź na interpelację w sprawie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Majowej 7

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:39:47 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. bardzo trudnej sytuacji
mieszkańców przy ul. Przeciętnej 9.

Interpelacja ws. bardzo trudnej sytuacji mieszkańców przy ul. Przeciętnej 9

Odpowiedź na interpelację dot. trudnej sytuacji. przy ul. Przeciętnej 9

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:38:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. zanieczyszczeń terenu
związanych z przebudowa DW 719 w pobliżu ul.
Niskiej.

Interpelacja ws. zaniecz. ternu związ. z przebud. DW719 w pobl. ul. Niskiej.

Odpowiedź na interpelację w spraiwe zanieczyszczeń terenu związanych z przebudową DW 719 w bobliżu ul. Niskiej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:29:30 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Działkowej

Odpowiedź na interpelację dot przebudowy ul. Działkowej

Uzupełnienie odpowiedź na interpelację dot przebudowy ul. Działkowej

 inerpelacja dot. przebudowy ul. działkowej .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:55:01 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. rejestru zawieranych umów przez
miasto

Odpowiedź na interpelację ws. rejestru umów

 interp. dot. um.zawier.przez miasto PZ.pdf

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:21:09 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. naprawy studzienek przy ul.
Rysiej

interpelacja dot. naprawy studzienek przy ul. Rysiej

odp. na inter. dot. naprawy studzienek przy ul. Rysiej

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:46:45 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. progów zwalniających na ul.
Podmokłej

odp.interpelacja dot. progów zwalniających na ul. Podmokłej

 interpelacja dot. progów zwalniających na ul. Podmokłej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:05:26 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
int. dot.naprawy na ul. Inzynierskiej i Bat.
Chłopskich

Odp. na interp. dot. naprawy ul. Inżynierskiej

przek.inf.na iinterp. do oragnu własciwego

 int. dot.naprawy na ul. Inzynierskiej i Bat. Chłopskich.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:03:32 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot.intwerwencji w sprawie
uciązliwości zapachowej

Odpowiedź na interpelację ws. uciążliwiości zapachowej.

 interpelacja dot.intwerwencji w sprawie uciązliwości zapachowej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 11:36:35 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. waruków zabudowy w okolicy ul.
Lipowej

odp. na interpelację dot warunków zabudowy dot. ul. Lipowej

 interpelacja dot. waruków zabudowy w okolicy ul. Lipowej .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:14:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot.wybudowania spalarni

odpowiedź na interpelacje w sprawie spalarni odpadów

odpowiedź na interpelacje w sprawie spalarni odpadów

 Interpelacja dot.wybudowania spalarni.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:09:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. wydawania warunków zabudowy

odp. na interpelacje dot. warunków zabudowy .pdf

 Interpelacja dot. wydawania warunków zabudowy.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:00:07 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. transmisji audiowizualnych obrad
Rady Miasta

Odpowedź na interpelację w sprawie transmisji sesji RM

 interpelacja dot. transmisji audiowizualnych obrad Rady Miasta .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:28:15 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. bezpieczeństwa na ul. Promyka

odp. na interpelację dot. bezpiecznych przejść

 interpelacja dot. bezpieczeństwa na ul. Promyka.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:55:47 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. uciążliwośći odorowej
generowanej przez MZO

interpelacja dot. uciążliwośći odorowej generowanej przez MZO_0001.pdf

odp. dot. uciązliwości zapachowych (MZO)

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:05:12 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja dot. przebudowy Parku Anielin 2

odp. dot przebudowy parku anielin

 interpelacja dot. przebudowy Parku Anielin 2.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:13:29 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja dot. przebudowy drogi DW 917

odpowiedź na interp. dotyczącą przebudowy drogi DW 719

 interpelacja dot. przebudowy drogi DW 917.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:11:01 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja w sprawie prac na ul. Lipowej

interpelacja dot. prac na ul. Lipowej

odp. na interpelację dot. ul. Lipowej

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 09:59:40 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Inerpelacja w sprawie wskaźnika miejsc
postojowych określonych w panach zagospodarowania
przestrzennego

Inerpelacja w sprawie wskaźnika miejsc postojowych określonych w panach zagospodarowania przestrzennego

odp. dot. wskaźnika miejsc postojowych określonych w panach

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:17:13 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia
dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy

Interpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy

odp. naInterpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Chopina

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:08:39 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie ustawienia znaków
drogowych.

Interpelacja w sprawie ustawienia znaków drogowych.

odp. na interpelację dot. znaków drogowych

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:16:07 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprtawie wiat na przystankach
autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

Interpelacja w sprtawie wiat na przystankach autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

odp. dot. wiat na przystankach autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:09:32 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie prowizorycznego utwardzenia
nawierzchni ul. Willowej.

odp. dot tymczasowego utwardzenia ul. Willowej.pdf

Interpelacja w sprawie prowizorycznego utwardzenia nawierzchni ul. Willowej.

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:04:05 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie placu zabaw przy ul.
Willowej w Pruszkowie.

Interpelacja w sprawie placu zabaw przy ul. Willowej w Pruszkowie.

odp. dot. możliwości wybudowania placu zabaw na ul. Willowej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:01:40 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w spawie drzew stwarzających
zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej

Interpelacja w sprawie drzew stwarzajacych zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej.

odp. na Interpelacja w sprawie drzew stwarzajacych zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:27:56 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie odpowiedzi na pismo o
sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

Interpelacja w sprawie odpowiedzi na pismo o sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

odp. w sprawie odpowiedzi na pismo o sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:17:43 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie zlewni przy ul.
Poznańskiej.

Interpelacja w sprawie zlewni przy ul. Poznańskiej.

odp. dot. zlewni przy ul. Poznańskiej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:55:22 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie kontroli wykorzystania
zasobów mieszkaniowych TBS

Interpelacja w sprawie kontroli wykorzystania zasobów mieszkaniowych TBS

odp.dot. tzw. pustostanów

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:31:24 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie jawności obrad komisji
Rady Miasta

Interpelacja w sprawie jawności obrad komisji Rady Miasta

odp. w sprawie jawności obrad komisji Rady Miasta

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:06:16 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:06:16
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl