> Interpelacje

Interpelacje

Interpelacja w sprawie punktu sprzedaży alkoholu.

Interpelacja w sprawie punktu sprzedaży alkoholu.

Opowiedź na interpelację w sparwie całodobowego punktu sprzedaży alkoholu.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-10-19 10:50:56.
Interpelacja w sprawie odmowy wynajmu obiektów
sportowych przez Szkołę Podstawową nr 3.

Interpelacja w sprawie odmowy wynajmu obiektów sportowych przez Szkołę Podstawową nr 3.

Odpowiedź na interpelację w sprawie odmowy wynajmu obiektów sportowych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-09-26 13:44:20.
Interpelacja w sprawie zarzadzania przez TBS -
Zieleń Miejska zasobem mieszkań komunalnych.

Interpelacja w sprawie zarzadzania przez TBS - Zieleń Miejska zasobem mieszkań komunalnych.

Odpowiedź na iterpelację w sprawie zarządzania przez TBS - Zieleiń Miejska

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:33:53.
Interpelacja dot.zamówień generowanych przez
miasto w przedsiębiorstwie Radnego Adama
Majewskiego

Interpelacja dot.zamówień generowanych przez miasto w przedsiębiorstwie Radnego Adama Majewskiego

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:24:07.
Interpelacja ws. efektywności przeprowadzonej
termomodernizacji

Odpowiedź na interpelacje dot. efektywności przeprowadzonej termodernizacji.

 interpelacja ws. EFEKTYWNOŚCI PRZEPROWADZONEJ TERMOMODERIZACJI.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:29:18.
Interpelacja ws. zamówień generowanych przez
miasto
 interpelacja ws. ZAMÓWIEŃ .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:27:15.
Interpelaca w sprawie mycia pojemników przez MZO.

Interpelaca w sprawie mycia pojemników przez MZO.

Odpowiedź na interpelację ws. mycia pojemników przez MZO.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:57:50.
Interpelacja w sprwie remontu na ul.
Broniewskiego.

Interpelacja w sprwie remontu na ul. Broniewskiego.

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu przy ul. Broniewskiego.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-08-29 14:56:34.
Interpelacja ws. Inwestycji w dzielnicy Tworki
23.08.18

Odpowiedź na interpelację w sprawie inwestycji w dzielnicy Tworki

 Interpelacja ws. iwestycji w dzielnicy Tworki 23.08.18.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-23 15:13:14 | Data modyfikacji: 2018-08-23 15:14:04.
interpelacja ws. trudnych warunków pray w MZO

Odpowiedź na intepelację ws. trudnych warunków pracy w MZO

 interpelacja ws. trudnych warunków pray w MZO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:59:42 | Data modyfikacji: 2018-08-23 15:14:04.
interpelacja ws. samolotów nad Pruszkowem

Odpowiedź na interpelację ws uciążliwości hałasu lotniczego nad Pruszkowem.

 interpelacja ws. samolotów nad Pruszkowem.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:55:38 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
interpelacja ws. remontów ul. Partyzantów

Odpowiedź na interpelację w srawie remontu ulicy Partyzantów.

 interpelacja ws. remontów ul. Partyzantów.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:52:38 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
interpelacja ws. chodnika i ścieżek rowerowych

Odpowiedź na interpelację w sprawie ścieżek rowerowych.

 interpelacja ws. chodnika i ścieżek rowerowych .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:50:53 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
interpelacja ws. bezpiecznych przejść

Odpowiedź na interpelację w sprawie bezpiecznych przejść przez Al. Jerozolimskie, remontu ul. Majowej, zlewnia Al. Jerozolimskie oraz pobliskich posesji , ustawienia ekranów akustycznych przez DW 719

 interpelacja ws. bezpiecznych przejść .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:49:26 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych.

Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych.

Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkań komunalnych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-08-01 08:27:06 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja ws postępowania administracyjnego o
wydanie warunków zabudowy dla działek 147/2i 148
obręb 26 w dzielnicy Tworki.

Interpelacja ws postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla działek 147/2i 148 obręb 26 w dzielnicy Tworki.

Odpowiedź dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-08-01 08:26:17 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sparwie negatywnych skutków
przebudowy DW 719

Interpelacja w sparwie negatywnych skutków przebudowy DW 719

Informacja o przekazaniu sprawy do zarządcy drogi.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:14:38 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
interpelacja w zarządzania nieruchomościami w
Tworkach

Odpowiedź na interpelację w sprawie zarzadzania nieruchomościami w Tworkach.

 interpelacja wsp. zarządzania nieruchomosciami w Tworkach.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-06-01 12:53:42 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sprawie interwencji Straży
Miejskiej.

Interpelacja w sprawie interwencji Straży Miejskiej.

Odpowiedź na interpelację interwencji Straży Miejskiej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:46:39 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sparwie sprzedaży mienia
komunalnego MPWiK.

Interpelacja w sparwie sprzedaży mienia komunalnego MPWiK.

Odpowiedź na interpelację w sparwie sprzedaży majątku Gminy.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:45:19 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:56:23.
Interpelacja w sparwie wydłużenia terminu
składania uwag do projektu studium.

Interpelacja w sparwie wydłużenia terminu składania uwag do projektu studium

 Odp. na interpelacje - studium uwarunkowań.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:44:01 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:04:22.
Interpelacja w sprawie stojaka na rowery przy
boisku na ul. Malwy.

Interpelacja w sprawie stojaka na rowery przy boisku na ul. Malwy.

 odp. na interpelację stojak na rowery.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:42:28 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych
wzdłuż Aleji Jerozolimskich.

Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż Aleji Jerozolimskich.

Odpowiedź na interplcję dotyczacą budowy ekranów akustycznych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:20:44 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w srawie budowy dodatkowego progu
zwalniającego na ul. Kretej przy stacji WKD
Tworki.

Interpelacja w srawie budowy dodatkowego progu zwalniającego na ul. Kretej przy stacji WKD Tworki.

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy doatkowego progu zwalniającego na ul. Krętej przy stacji WKD Tworki.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:18:58 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie stworzenia możliwości
powiększenia liczby pojemników na śmieci w
uzsadnionych wypadkach.

Interpelacja w sprawie stworzenia możliwości powiększenia liczby pojemników na śmieci w uzsadnionych wypadkach.

Odpowiedź na interpelację w sparwie możliwości powiększenia liczby pojemników na śmieci w uzasadnionych wypadkach.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:25:26 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie utrudnień w budowie
terenów rekreacyjnych przy ul. Wapiennej i
Szpitalnej w Tworkach w wyniku nieuregulowanych
stosunków własnościowych.

Interpelacja w sprawie utrudnień w budowie terenów rekreacyjnych przy ul. Wapiennej i Szpitalnej w Tworkach w wyniku nieuregulowanych stosunków własnościowych.

Odpowiedź na interpelację w sprawie sprawie utrudnień w budowie terenów rekreacyjnych przy ul. Wapiennej i Szpitalnej w Tworkach w wyniku nieuregulowanych stosunków własnościowych

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:24:05 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie inwestycji w Tworkach.

Interpelacja w sprawie inwestycji w Tworkach.

Odpowiedź na interpelcję w sparwie inwestycji w Tworkach.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:22:19 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych
przez Al. Jerozolimskie w dzielnicy Tworki
łaczacego ul. Główna i Przecietną.

Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie w dzielnicy Tworki łaczacego ul. Główna i Przecietną.

Informacja o przekazaniu sprawy.

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy pzrejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:21:09 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja w sprawie sprzedaży majątku gminy
Pruszków.

Interpelacja w sprawie sprzedaży majątku gminy Pruszków

Odpowiedź na interpelację w sprawie sprzedaży majątku Gminy.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:18:36 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. przydzielenia mieszkania
komunalnego

Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkania komunalnego.

 interpelacja ws. przydzielenia mieszkania komunalnego .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 15:01:04 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
interpelacja ws. rzekomego nękania przez SM

Odpowiedź na interpelację w sprawie dotyczącej sprawdzenia lokalu przez SM.

 interpelacja ws.rzekomego nękania przez SM mieszkanki.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:58:21 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. działki zamiennej

Odpowiedź na interpelację w sprawie działki zamiennej.

 interpelacja ws. działki zamiennej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:55:57 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. zalewania posesji po poszerzeniu
Al. Jerozolimskich

Odpowiedź na interpelacje w sprawie zaniedbań związanych z przebudową DW 719

 interpelacja ws. zalewaniapo poszerzeniu Al. Jerolozolimskich.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:20:02 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. odpowiedzi na pismo ws.
sprzedaży majątku Gminy

Odpowiedź na interpelacje w sprawie sprzedaży majątku Gimny.

 interpelacja w sprawie odp. na pismo dot. sprzedaży majątku.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-16 14:17:45 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. nieprzejrzystych rachunków
wystawianych przez TBS lokatorom

Odpowiedź na interpelację w sparwie rozliczania kosztów mediów.

 interpelacja w spr. nieprzejrzystości rach. wystawianych przez TBS.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:47:44 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. pracowników w MZO

Odpowiedź na interpelację w sparwie pracowników MZO

 interpelacja dot. pracowników MZO.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:44:03 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
Interpelacja ws. umozliwienia termomodernizacji i
wymiany pieców w budynkach komunalnych

Odpowiedź na interpelację dotyczacą termomodernizacji i wymiany pieców w budynkach komunalnych.

 interpelacja dot. umożliwienia termomodernizacji budynków kom..pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:42:45 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
interpelacja ws. modernizacji drogi wzdłuż
Utraty

Opdowiedź na interpelację w sprawie modernizacji drogi wzdłuż rzeki Utraty.

 interpelacja dot. modernizacji drogi wzdłuż Utraty.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:41:15 | Data modyfikacji: 2018-05-02 14:01:19.
interpelacja ws. usterek pozostałych po remoncie
budynku przy ul. Pięknej 7

Odpowiedź na interpelację dotycżacą pozostałych usterek po remoncie przy ul. Pieknej 7.

 interpelacja dot. usterek pozostałych po remoncie w budynku na ul. Pięknej 7.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:38:50 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja ws. nizabezpieczonego przejścia dla
pieszych przy ul. Chopina

Odpowiedź na interpelację dotyczącą niebezpeicznego przejscia dla pieszych przy ul. Chopina.

 interpelacja dot. niezabezpieczonego przejścia dla pieszych przy ul. Chopina.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-07 13:34:33 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja ws. pustostanu na ul. Obrońców
Pokoju

Odpowiedź na interpelację w sparwie pustostanu przy ul. Obrońców Pokoju.

 Interpelacja ws. pustostanu na ul. Obrońców Pokoju.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 08:37:46 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja w sprawie ul. Bursowej

odp. na interpelację w spr. odbierania odpadów

 interpelacja w sprawie ul. Bursowej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 08:32:02 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja dot. remontu budynku

Odpowiedź na intrepelację w spawie remontu budynku przy ul. Sienkiewicza

 interpelacja dot. remontu budynku.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 08:29:36 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja ws. zmiany Miejscowego planu zag.
przy ul. Krętej

odp. na interpelację dot. zmiany planu zag. przy ul. Krętej

 interpelacja ws. zmiany Miejscowego planu zag. przy ul. Krętej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-03-01 08:25:44 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpela dot. uruchomienia CKiS

Odpopwiedź na interpelację dotyczącą CKiS.

 interpela dot. uruchomienia CKiS.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-14 14:41:02 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja dot. sprawozdań finansowych
podległych jednostek

odp. na interpelację dot. sprawozdań finansowych

 interpelacja dot. sprawozdań finansowych podległych jednostek.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-14 14:39:50 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja ws. martwego drzewa przy ul. Majowej

odp. na interpelację dot drzewa na ul. Majowej

 interpelacja ws. martwego drzewa przy ul. Majowej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:44:07 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja ws. działek w dzielnicy Ostoja

Odpowiedź na iterpelację ws. działek z obrębu 0024

 Interpelacja ws. działek w dzielnicy Ostoja.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:40:38 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja ws. upoważnienie do sprzedaży
majątku Gminy

Odpowiedź na interpelację dot. okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących włśność Miasta oraz ich wydzierżawienie lub najem.

 Interpelacja ws. upoważnienie do sprzedaży majątku Gminy.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-12 10:38:47 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
interpelacja w sprawie inwestycji i remontów

odp. na interpelację dot. inwestycji i remontów

 interpelacja w sprawie inwestycji i remontów.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-02-08 13:52:18 | Data modyfikacji: 2018-03-07 13:39:12.
Interpelacja w sprawie utrzymania czystości zimą
przez kamienice administujace przez TBS.

Interpelacja w sprawie utrzymania czystości zimą przez kamienice administujace przez TBS.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:03:11 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:04:08.
Interpelacja w sprawie kamienicy przy ul.
Hortensji 9.

Interpelacja w sprawie kamienicy przy ul. Hortensji 9.

odp. na interpelację dot. oświetlenia na klatce schodowej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-25 10:01:31 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:04:08.
interpelacja w sprawie mieszkania komunalnego

interpelacja w sprawie mieszkania komunalnego

Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkania komunalnego.

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:39:41 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:04:08.
interpelacja ws. zalewania piwnic przy ul. Majowej

interpelacja w sprawie piwnic na ul. majowej

odp. na interpelację w sprawie zalewania piwnic na ul. Majowej

odp. na interpelację w sprawie piwnic na ul. Majowej

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:39:13 | Data modyfikacji: 2018-01-25 10:04:08.
Interpelacja w sprawie zalewania piwnic przy ul.
Majowej

Interpelacja w sprawie zalewania piwnic przy ul. Majowej

Odpowiedź na interpelację w sprawie zalewania piwnic przy ul. Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:08:45 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie obsługi oświetlenia
ulicznego przez firmę " Święcicki"

Interpelacja w sprawie obsługi oświetlenia ulicznego przez firmę "Święcicki"

odp. dot interpelacji w sprawie oświetlenia ulicznego

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:03:12 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie braku informacji dla
radnych o pracach nad SUiKZP Miasta Pruszkowa

Interpelacja w sprawie braku informacji dla radnych o pracach nad SUiKZP Miasta Pruszkowa

Odpowiedź na interpelację dostyczacą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:01:48 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie spalarni śmieci na terenie
Pruszkowa.

Interpelacja w sprawie spalarni śmieci na terenie Pruszkowa.

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy spalarni.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:57:44 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie drzew przy ul. Majowej

Interpelacja w sprwie wycinki drzew przy ul. Majowej.

Odpowiedź na interpelację dotyczacą drzew przy ul. majowej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:54:43 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spr. przydzielenia mieszkania
komunalnego

odp. na interpelację dot. mieszkania kom

 interp. ws przydz. mieszka. komun.28.12.pdf

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:48:07 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicy
Tworki.

Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicy Tworki.

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontów ulic.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:28:13 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie drzew drzew stwarzących
zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej odp.
na pismo OSO.6131.2.85.2017 z dnia 18.10.2017 r.

Interpelacja w spawie drzew drzew stwarzących zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej odp. na pismo OSO.6131.2.85.2017 z dnia 18.10.2017 r.

Odpowiedź na interpelację w sprawie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Majowej 7.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:26:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie tworzenia miejsc
parkingowych i zarządzania nimi.

Interpelacja w spawie tworzenia miejsc parkingowych i zarządzania nimi.

Odpowiedź na interpelację w sprawie tworzenia miejsc parkingowych i zarządzania nimi.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:20:53 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicach
Tworkach.

Interpelacja w spawie remontów ulic w dzielnicach Tworkach.

Pismo do MZDW dot zalewania posesji i piwnic po poszerzeniu Al. Jerozolimskich przy ul. Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:07:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie przejęcia przez Miasto
Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny
rekreacyjne.

Interpelacja w sprawie przejęcia przez Miasto Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.

Odppowiedź na interpelację w sprawie przejęcia przez Miasto Pruszków działek PSM z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-10 10:53:16 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie zlewni przy ul.
Poznańskiej.

Interpelacja w sprawie zlewni przy ul. Poznańskiej.

Odpowiedź na interpelację w sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem zlewni.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-11-10 10:51:37 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. ternu 6MW /U

Interpelacja dot. ternu 6MW /U

Odpowiedź na interpleację w sparwie terenu 6MW/U przy ul. Dobrej w Pruszkowie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:14:20 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. "Studium uwaruńkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Interpelacja dot. "Studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Odpowiedź na interpleację w sparwie stanu zaawansowania prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:12:23 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot zwiekszennia udzaiłu minimalnej
powierzchi biologicznie czyynej przy zabudowie
wielorodzinnej.

Interpelacja dot zwiekszennia udzaiłu minimalnej powierzchi biologicznie czyynej przy zabudowie wielorodzinnej.

Odpowiedź na interpleację w sparwie procentowego udziału powierzchni zielonej w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-25 09:00:21 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie ogłoszenia informacyjnego
Wspólnoty AA

Interpelacja w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspólnoty AA

Odpowiedź na interpelację w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspołnota AA.

Odpowiedź na interpelację w sprawie ogłoszenia informacyjnego Wspólnota AA

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:41:34 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wygranego przetargu przez firmę
STRABAG na budowę parkingu typu "Park and Ride"
przy stacji PKP

Interpelacja ws. wygranego przetargu przez firmę STRABAG na budowę parkingu typu "Park and Ride" przy stacji PKP

Odpowiedź na interpelację w sparwie wygranego przetargu pzrze firmę STRABAG.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:48:25 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws.przydzielania mieszkania
komunalnego

Interpelacja ws.przydzielania mieszkania komunalnego

Odpoweidź na interpelację ws. przydzielenia mieszkania komunalnego.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:45:18 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. umów cywilno-prawnych za okres
od 01.2017 do 13.10.2017

Interpelacja ws. umów cywilno-prawnych za okres od 01.2017 do 13.10.2017

Odpowiedź na interpelację w sprawie umów cywilnoprawnych.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:43:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws.Wydawanych Warunków Zabudowy
przez Miasto Pruszków od 8.09 do 12.10.2017

Interpelacja ws.Wydawanych Warunków Zabudowy przez Miasto Pruszków od 8.09 do 12.10.2017

Odpowiedź na interpelację w sprawie wydawanych warunkach zabudowy przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:41:38 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wyrówania ulicy Żytniej

Interpelacja ws. wyrówania ulicy Żytniej

Odpowiedź na interpelację dot. wyrównania i utwardzenie ulicy Żytniej w Pruszkowie.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:39:37 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. wycinki drzew na ul. Majowej.

Interpelacja ws. wycinki drzew przy ul. Majowej.

Odpowiedź na interpelację w sprawie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Majowej 7

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:39:47 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. bardzo trudnej sytuacji
mieszkańców przy ul. Przeciętnej 9.

Interpelacja ws. bardzo trudnej sytuacji mieszkańców przy ul. Przeciętnej 9

Odpowiedź na interpelację dot. trudnej sytuacji. przy ul. Przeciętnej 9

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:38:42 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja ws. zanieczyszczeń terenu
związanych z przebudowa DW 719 w pobliżu ul.
Niskiej.

Interpelacja ws. zaniecz. ternu związ. z przebud. DW719 w pobl. ul. Niskiej.

Odpowiedź na interpelację w spraiwe zanieczyszczeń terenu związanych z przebudową DW 719 w bobliżu ul. Niskiej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:29:30 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Działkowej

Odpowiedź na interpelację dot przebudowy ul. Działkowej

Uzupełnienie odpowiedź na interpelację dot przebudowy ul. Działkowej

 inerpelacja dot. przebudowy ul. działkowej .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:55:01 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. rejestru zawieranych umów przez
miasto

Odpowiedź na interpelację ws. rejestru umów

 interp. dot. um.zawier.przez miasto PZ.pdf

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-05 08:21:09 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. naprawy studzienek przy ul.
Rysiej

interpelacja dot. naprawy studzienek przy ul. Rysiej

odp. na inter. dot. naprawy studzienek przy ul. Rysiej

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:46:45 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. progów zwalniających na ul.
Podmokłej

odp.interpelacja dot. progów zwalniających na ul. Podmokłej

 interpelacja dot. progów zwalniających na ul. Podmokłej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:05:26 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
int. dot.naprawy na ul. Inzynierskiej i Bat.
Chłopskich

Odp. na interp. dot. naprawy ul. Inżynierskiej

przek.inf.na iinterp. do oragnu własciwego

 int. dot.naprawy na ul. Inzynierskiej i Bat. Chłopskich.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:03:32 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot.intwerwencji w sprawie
uciązliwości zapachowej

Odpowiedź na interpelację ws. uciążliwiości zapachowej.

 interpelacja dot.intwerwencji w sprawie uciązliwości zapachowej.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 11:36:35 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
interpelacja dot. waruków zabudowy w okolicy ul.
Lipowej

odp. na interpelację dot warunków zabudowy dot. ul. Lipowej

 interpelacja dot. waruków zabudowy w okolicy ul. Lipowej .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:14:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot.wybudowania spalarni

odpowiedź na interpelacje w sprawie spalarni odpadów

odpowiedź na interpelacje w sprawie spalarni odpadów

 Interpelacja dot.wybudowania spalarni.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:09:03 | Data modyfikacji: 2018-01-09 14:12:28.
Interpelacja dot. wydawania warunków zabudowy

odp. na interpelacje dot. warunków zabudowy .pdf

 Interpelacja dot. wydawania warunków zabudowy.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:00:07 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. transmisji audiowizualnych obrad
Rady Miasta

Odpowedź na interpelację w sprawie transmisji sesji RM

 interpelacja dot. transmisji audiowizualnych obrad Rady Miasta .pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:28:15 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. bezpieczeństwa na ul. Promyka

odp. na interpelację dot. bezpiecznych przejść

 interpelacja dot. bezpieczeństwa na ul. Promyka.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:55:47 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:05:40.
interpelacja dot. uciążliwośći odorowej
generowanej przez MZO

interpelacja dot. uciążliwośći odorowej generowanej przez MZO_0001.pdf

odp. dot. uciązliwości zapachowych (MZO)

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:05:12 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja dot. przebudowy Parku Anielin 2

odp. dot przebudowy parku anielin

 interpelacja dot. przebudowy Parku Anielin 2.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:13:29 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja dot. przebudowy drogi DW 917

odpowiedź na interp. dotyczącą przebudowy drogi DW 719

 interpelacja dot. przebudowy drogi DW 917.pdf

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:11:01 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:23:43.
interpelacja w sprawie prac na ul. Lipowej

interpelacja dot. prac na ul. Lipowej

odp. na interpelację dot. ul. Lipowej

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-16 09:59:40 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Inerpelacja w sprawie wskaźnika miejsc
postojowych określonych w panach zagospodarowania
przestrzennego

Inerpelacja w sprawie wskaźnika miejsc postojowych określonych w panach zagospodarowania przestrzennego

odp. dot. wskaźnika miejsc postojowych określonych w panach

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:17:13 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia
dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy

Interpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy

odp. naInterpelacja w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Chopina

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:08:39 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie ustawienia znaków
drogowych.

Interpelacja w sprawie ustawienia znaków drogowych.

odp. na interpelację dot. znaków drogowych

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:16:07 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprtawie wiat na przystankach
autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

Interpelacja w sprtawie wiat na przystankach autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

odp. dot. wiat na przystankach autobusowych przy ul. Żbikowskiej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:09:32 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:09:21.
Interpelacja w sprawie prowizorycznego utwardzenia
nawierzchni ul. Willowej.

odp. dot tymczasowego utwardzenia ul. Willowej.pdf

Interpelacja w sprawie prowizorycznego utwardzenia nawierzchni ul. Willowej.

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:04:05 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie placu zabaw przy ul.
Willowej w Pruszkowie.

Interpelacja w sprawie placu zabaw przy ul. Willowej w Pruszkowie.

odp. dot. możliwości wybudowania placu zabaw na ul. Willowej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:01:40 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w spawie drzew stwarzających
zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej

Interpelacja w sprawie drzew stwarzajacych zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej.

odp. na Interpelacja w sprawie drzew stwarzajacych zagrożenie dla mieszkańców ulicy Majowej.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:27:56 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie odpowiedzi na pismo o
sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

Interpelacja w sprawie odpowiedzi na pismo o sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

odp. w sprawie odpowiedzi na pismo o sygnaturze OR.O.030.1.7.2017 z 13.06.2017 r.

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 12:17:43 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie zlewni przy ul.
Poznańskiej.

Interpelacja w sprawie zlewni przy ul. Poznańskiej.

odp. dot. zlewni przy ul. Poznańskiej

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:55:22 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie kontroli wykorzystania
zasobów mieszkaniowych TBS

Interpelacja w sprawie kontroli wykorzystania zasobów mieszkaniowych TBS

odp.dot. tzw. pustostanów

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:31:24 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Interpelacja w sprawie jawności obrad komisji
Rady Miasta

Interpelacja w sprawie jawności obrad komisji Rady Miasta

odp. w sprawie jawności obrad komisji Rady Miasta

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:06:16 | Data modyfikacji: 2017-08-09 13:18:53.
Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:06:16
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl