> Wybory uzupełniające na ławników

Wybory uzupełniające na ławników

Informacja

Informacja

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-13 12:58:48.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądu

Lista osób popierających

Karta zgłoszeniowa kandydata

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2017-10-13 13:00:21.
Data wprowadzenia: 2017-10-13 13:00:21
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl