> Kluby Radnych

Kluby Radnych

Na podstawie paragrafu 50 Statutu Miasta Pruszkowa radni mogą tworzyć kluby radnych. 
Klub tworzy co najmniej 3 radnych ustalając zasady przynależności do klubu oraz regulamin jego działania.
Radny może być członkiem tylko jednego klubu

Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowa
Utworzony 28 listopada 2018 roku 

1.   Józef Moczuło - Przewodniczący Klubu
2.   Karol Chlebiński  - Sekretarz Klubu
3.   Krzysztof Biskupski
4.   Mieczysław Maliszewski
5.   Osiński Józef
6.   Eugeniusz Kulpa
7.   Rybczyński Jacek
8.   Lwan Olgierd

Kontakt:  Biuro Rady Miasta ul. I.J.Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
Utworzony 27 listopada 2018 roku 

1. Roszkowski Maciej - Przewodniczący Klubu
2. Kazimierz Mazur
3. Krupa Dariusz
4. Białaszewska - Szmalec Ewa
5. Zagrajek Paweł

Klub Radnych Kolalcji Obywatelskiej
Utworzony 27 listopada 2018 roku

 1. Bąk Piotr -  Przewodniczący Klubu
 2. Czop Edgar
 3. Kossakowska Dorota
 4. Widera Małgorzata

 

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:50:27 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:15:31.
 

Opublikowane przez: Michał Landowski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:07:53 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:15:31.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:07:53
Opublikowane przez: Michał Landowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl