> Kluby Radnych

Kluby Radnych

Na podstawie paragrafu 24 Statutu Miasta Pruszkowa radni mogą tworzyć kluby radnych. 
Klub tworzy co najmniej 5 radnych ustalając zasady przynależności do klubu oraz regulamin jego działania.
Radny może być członkiem tylko jednego klubu

Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowa
Utworzony 1 grudnia 2014 roku 

1.   Józef Moczuło - Przewodniczący Klubu
2.   Beata Czyżewska - Sekretarz Klubu
3.   Karol Chlebiński
4.   Krzysztof Biskupski
5.   Zbigniew Habiera
6.   Mieczysław Maliszewski
7.   Adam Majewski
8.   Eugeniusz Kulpa
9.   Paweł Wiśniewski
10. Jacek Rybczyński
11. Ryszard Zacharski

Kontakt:  Biuro Rady Miejskiej ul. I.J.Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
Utworzony 27 listopada 2014 roku 

1. Przemysław Sieciński - Przewodniczący Klubu
2. Kazimierz Mazur - Sekretarz Klubu
3. Beata Turczyn
4. Marlena Dratwa - Wacławek
5. Ewa Białaszewska - Szmalec
6. Paweł Zagrajek
7. Maciej Roszkowski 

Kontakt: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość al. Armii Krajowej 45, 05-800 Pruszków

 

 

 

Opublikowane przez: Michał Landowski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:50:27.
 

Opublikowane przez: Michał Landowski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:07:53.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:07:53
Opublikowane przez: Michał Landowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl