umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Załatwianie spraw

 Zarządzenie Nr 149/05 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania katalogu usług, świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz procedury ich aktualizacji.

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:33:54.
  Zarządzenie Nr 17/2006 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 149/05 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia do stosowania katalogu usług, świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie oraz procedury ich aktualizacji.

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:35:20.

Zobacz:
   Biuro Promocji i Kultury Miasta
   Biuro Rady Miasta
   Biuro Zamówień Publicznych
   Wydział Edukacji
   Samodzielne stanowisko d/s Sportu
   Stanowisko ds. Zdrowia
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Architektury Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
   Wydział Finansów i Budżetu
   Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
   Wydział Ochrony Środowiska
   Wydział Organizacyjno-Administracyjny
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Zespół Zarządzania Kryzysowego
   Stanowisko ds. BHP
   Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej
   Zespół Radców Prawnych
   Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
   Audytor Wewnętrzny
   Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia: 2015-10-08 10:35:20
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl