> Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej

Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej

Stanowisko ds. Funduszy Unii Europejskiej
- pokój 114, IV piętro

Marta Piotrowska-Perz -Główny Specjalista tel.: 22 735 87 38

Ireneusz Bieńkowski - Główny Specjalista tel.: 22 735 88 04

 

Do zadań Stanowiska d/s Funduszy Unii Europejskiej należy:

  1. poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań budżetowych,
  2. wskazywanie inwestycji, które mogą być dofinansowane ze źródeł zewnętrznych,
  3. koordynowanie działań zmierzających do pozyskiwania i wdrażania środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  4. udział w przygotowywaniu projektów będących podstawą wystąpień o środki zewnętrzne,
  5. nadzór nad terminowym, formalnym i merytorycznym procesem przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
  6. rozliczanie dofinansowywanych projektów,
  7. współpraca przy opracowaniu i aktualizacji strategii rozwoju Miasta,
  8. analiza i popularyzacja polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do uwarunkowań miejskich,
  9.  współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej.
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:53:46 | Data modyfikacji: 2017-11-17 10:07:36.
Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:53:46
Data modyfikacji: 2017-11-17 10:07:36
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl