> Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej

Naczelnik Wydziału -   Elżbieta Korach

Zastępca Naczelnika -  Hubert Chojnowski

tel. 22 735 87 21    fax  758 - 79 - 63

 

Nr pokoi:   105, 106 , 107 , 108, 109,   111 , 112

       

Kontakty:

1.  Inwestycje drogowe (drogi gminne) ( pok. 108); tel. (22) 735 87 75

2.  Inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez Gminę Pruszków

(pok. 110) - tel. (22) 735 88 30

3.  Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych:

w zakresie remontów nawierzchni (pok.107) -   tel. (22) 735 87 74,  
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) -   tel. 986, (22) 758 66 49

4. Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach betonowych i gruntowych:

w zakresie remontów nawierzchni (pok.108) -  tel. (22) 735 87 12,
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) -   tel. 986, (22) 758 66 49

5 . Utrzymanie dróg gminnych:

w zakresie oznakowania pionowego i poziomego (pok.108) - 

tel. (22) 735 87 12,

po godzinie 16.00 (Straż Miejska) -   tel. 986, (22) 758 66 49

6. Zajęcie pasa drogowego (pok. 105) – tel. (22) 735 87 80

7. Zgoda na zjazd z posesji na drogę gminną (pok. 105) – tel. (22) 735 87 81

8. Sieci kanalizacji deszczowej – zgłaszanie awarii:
w godzinach 8.00 – 16.00 (pok. 112) -  (22) 735 87 76, (22) 735 88 35
po godzinie 16.00 (Straż Miejska) -   986 ,  (22) 758 66 49

9. Oświetlenie uliczne – zgłaszanie awarii:
w godzinach 8.00 – 16.00 (pok. 112) -  (22) 735 87 76, (22) 735 88 35
po godzinie 16.00 (konserwator) -  (22) 886 48 26

10. Komunikacja miejska autobusowa (pok. 112) tel. (22) 735 87 76

Do zadań Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
należy:

1) opracowywanie propozycji do projektu budżetu Miasta w zakresie zadań
inwestycyjnych i prac remontowych,

2) przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań
inwestycyjnych i prac remontowych realizowanych przez Miasto,

3) prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie pozyskiwania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) uzyskanie mapy do celów projektowych,

b) opracowywanie wniosków w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej,

c) przygotowanie materiałów do zebrania ofert lub przetargu na
wykonanie dokumentacji,

d) opracowanie materiałów do uzyskiwania pozwolenia na budowę,

e)  przygotowanie umów na roboty projektowe,

f)  odbiór i sprawdzenie pod względem formalnym wykonanej dokumentacji od jednostki projektowej,

g) zlecenie do opracowania kosztorysów inwestorskich,

4) przygotowanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań
inwestycyjnych i remontowych,

5) przygotowanie umów na wykonawstwo, generalne wykonawstwo i
inwestorstwo zastępcze robót,

6) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Miasto
inwestycjami i remontami,

7) sporządzanie protokołów konieczności oraz pozyskiwanie środków
finansowych na roboty dodatkowe i zamienne,

8) uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,

9)  opracowanie materiałów umożliwiających rozliczenie finansowe inwestycji:

a) określenie wartości wykonanej inwestycji,

b)  przygotowanie dokumentów OT i PT,

10)  prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych i remontowych,

11) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem
technicznym lokalnych dróg, ulic, mostów i placów oraz prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego,

12) przygotowywanie projektów opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Miasta,

13) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu
do dróg gminnych,

14)   prowadzenie spraw związanych z komunikacją miejską, koordynacja
rozkładów jazdy przewoźników,

15) nadzór nad eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego na
obszarze Miasta oraz przedstawianie wniosków dotyczących jego
modernizacji i budowy,

16) nadzór nad eksploatacją miejskiej infrastruktury technicznej, w tym
kanalizacji deszczowej i zdrojów ulicznych oraz zapewnienie dostawy wody,

17) koordynacja i realizacja zadań zapewniających techniczne utrzymanie i opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej.

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-06-24 14:12:36 | Data modyfikacji: 2018-11-23 09:56:41.

Zobacz:
 Wnioski na lokalizację  .  Wnioski na umieszczenie .  Wniosek na zajęcie pasa drogowego .  Wniosek na lokalizację zjazdu .  Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego .  Wykaz ulic gminnych publicznych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-24 14:12:36
Data modyfikacji: 2018-11-23 09:56:41
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl