> Biuro Rady Miasta

Biuro Rady Miasta

Biuro Rady Miasta w Pruszkowie
pok. nr 48

ul. J. I. Kraszewskiego 14 / 16 
05-800 Pruszków


Kontakt: 

Halina Skobluk - Naczelnik Biura Rady Miasta - tel. 22 735 87 35; rada@miasto.pruszkow.pl

Kontakt:

 telefon:

22 735 87 50

22 735 87 22

22 735 88 33


Zadania Biura Rady Miasta:
 

1) prowadzenie spraw związanych z organizacyjno-techniczną obsługą sesji Rady i posiedzeń Komisji,

2) prowadzenie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady i Komisji, w tym sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń,

3) opracowywanie wniosków Komisji oraz przekazywanie Prezydentowi Miasta do realizacji,

4) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

5) prowadzenie rejestru interpelacji radnych,

6) udział w pracach związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi oraz samorządowymi,

7) organizacja dyżurów radnych,

8) organizacja spotkań radnych z mieszkańcami,

9) przygotowywanie materiałów do wyborów ławników oraz rad osiedlowych.

10) prowadzenie obsługi biurowej Miejskiej Rady Seniorów

11) prowadzenie obsługi biurowej Młodzieżowej Rady Miasta

12) prowadzenie obsługi biurowej Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego

 

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:27:03 | Data modyfikacji: 2019-05-21 15:09:22.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:27:03
Data modyfikacji: 2019-05-21 15:09:22
Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl