> Biuro Rady Miasta

Biuro Rady Miasta

Biuro Rady Miasta w Pruszkowie
pok. nr 48

ul. J. I. Kraszewskiego 14 / 16 
05-800 Pruszków


Kontakt: 

Halina Skobluk - Naczelnik Biura Rady Miasta - tel. 22 735 87 35; rada@miasto.pruszkow.pl

mgr Agnieszka Pawlik - tel. 22 735 87 50; 

mgr Angelika Foremna-Ceret  - tel. 22 735 87 22; aforemna@miasto.pruszkow.pl

mgr Dorota Matejko-Cichocka  - tel. 22 735 88 33; dmatejko@miasto.pruszkow.pl 


Zadania Biura Rady Miasta:
 

1) prowadzenie spraw związanych z organizacyjno-techniczną obsługą sesji Rady i posiedzeń Komisji,

2) prowadzenie obsługi biurowej i sekretarskiej Rady i Komisji, w tym sporządzanie protokołów z sesji i posiedzeń,

3) opracowywanie wniosków Komisji oraz przekazywanie Prezydentowi Miasta do realizacji,

4) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

5) prowadzenie rejestru interpelacji radnych,

6) udział w pracach związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi oraz samorządowymi,

7) organizacja dyżurów radnych,

8) organizacja spotkań radnych z mieszkańcami,

9) przygotowywanie materiałów do wyborów ławników oraz rad osiedlowych.

10) prowadzenie obsługi biurowej Miejskiej Rady Seniorów

11) prowadzenie obsługi biurowej Młodzieżowej Rady Miasta

12) prowadzenie obsługi biurowej Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego

 

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:27:03 | Data modyfikacji: 2017-07-24 12:02:52.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:27:03
Data modyfikacji: 2017-07-24 12:02:52
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl