> Samodzielne stanowisko d/s Sportu

Samodzielne stanowisko d/s Sportu

Stanowisko do spraw sportu

1).  Anna Prachniak

pokój nr 14,  tel. 22 735 88 07

2).  Zbigniew Makowski

pokój nr 61,  tel. 22 735 87 25

 

Do zadań Stanowiska d/s Sportu należy:

1) koordynacja przedsięwzięć sportowych i turystycznych na terenie Miasta,

2) wykonywanie zadań organizatora gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

3) przygotowywanie aktów tworzenia i statutów gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu
i turystyki,

4) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora lub powierzeniem zarządzania tymi instytucjami,

5) prowadzenie spraw związanych z łączeniem, podziałem i likwidacją gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

6) przyjmowanie zgłoszeń o organizowanych imprezach sportowych i turystycznych,

7)  przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na przeprowadzenie sportowej lub turystycznej imprezy masowej lub o odmowie  wydania zezwolenia,

8) zapewnianie warunków działalności i rozwoju instytucjom prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

9) przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem Rady Sportu i ustalaniem jej regulaminu,

10) przygotowywanie dokumentów związanych z określaniem zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników, którzy nie posiadają licencji zawodnika,

11) przygotowywanie dokumentów związanych z określaniem warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników,

12) przygotowywanie dokumentów związanych z przyznawaniem wyróżnień i nagród trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych,

13) przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,

14) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu
i turystyki,

15) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe związane są z działalnością sportową i turystyczną,

16) przygotowywanie konkursów i umów na zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Prachniak | Data wprowadzenia: 2015-06-25 11:41:13 | Data modyfikacji: 2015-06-25 12:09:00.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie .  1/ Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 2/ Zmiana licencji .  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-25 11:41:13
Data modyfikacji: 2015-06-25 12:09:00
Opublikowane przez: Anna Prachniak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl