> Samodzielne stanowisko d/s Sportu

Samodzielne stanowisko d/s Sportu

Stanowisko do spraw sportu

1).  Anna Prachniak

pokój nr 14,  tel. 22 735 88 07

2).  Zbigniew Makowski

pokój nr 61,  tel. 22 735 87 25

 3) Agnieszka Przygoda

pokój nr 22, tel. 22 735 87 27

Do zadań Stanowiska d/s Sportu należy:

1) koordynacja przedsięwzięć sportowych i turystycznych na terenie Miasta,

2) wykonywanie zadań organizatora gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

3) przygotowywanie aktów tworzenia i statutów gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu
i turystyki,

4) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektora lub powierzeniem zarządzania tymi instytucjami,

5) prowadzenie spraw związanych z łączeniem, podziałem i likwidacją gminnych instytucji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

6) przyjmowanie zgłoszeń o organizowanych imprezach sportowych i turystycznych,

7)  przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na przeprowadzenie sportowej lub turystycznej imprezy masowej lub o odmowie  wydania zezwolenia,

8) zapewnianie warunków działalności i rozwoju instytucjom prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

9) przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem Rady Sportu i ustalaniem jej regulaminu,

10) przygotowywanie dokumentów związanych z określaniem zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników, którzy nie posiadają licencji zawodnika,

11) przygotowywanie dokumentów związanych z określaniem warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników,

12) przygotowywanie dokumentów związanych z przyznawaniem wyróżnień i nagród trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych,

13) przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,

14) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu
i turystyki,

15) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe związane są z działalnością sportową i turystyczną,

16) przygotowywanie konkursów i umów na zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-06-25 11:41:13 | Data modyfikacji: 2018-09-27 12:35:50.

Zobacz:
 Konkursy .  Stypendia . 
Data wprowadzenia: 2015-06-25 11:41:13
Data modyfikacji: 2018-09-27 12:35:50
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl