Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych

PEŁNOMOCNIKDS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Dariusz Bubrowiecki

pok. nr. 83, 84

tel.   22 735 87 13 

Do zadań Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2) kontrola ochrony informacji niejawnych, ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

3) prowadzenie spraw w zakresie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,

4) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:38:31 | Data modyfikacji: 2015-11-24 09:39:07.
Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:38:31
Data modyfikacji: 2015-11-24 09:39:07
Opublikowane przez: Anna Dąbroś