> Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

 


Audytor Wewnętrzny - Iwona Mączyńska 


pokój nr 35, tel.: 22 735 87 24


Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:


1)            prowadzenie audytu wewnętrznego,


2)            dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,


3)            przygotowywanie planów audytu,


4)            przedstawianie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,


5)            realizowanie zadań audytowych,


6)            wykonywanie czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub na wniosek kierownika komórki audytowanej za zgodą Prezydenta.

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:35:45.
Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:35:45
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl