umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw > Podział nieruchomości strona główna 

Podział nieruchomości

Karta informacyjna

 

Karta informacyjna G-3

URZĄD MIEJSKI

w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
(0-22) 735 87 23, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Podział nieruchomości

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663)

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie postanowienia opiniującego możliwość podziału nieruchomości

- wniosek  podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, 

- 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału, sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej,

- wypis z rejestru ewidencji gruntów i mapka z mapy katasrtalnej,

- tytuł prawny do nieruchomości.

Opłaty

nie ma opłaty skarbowej

Czas realizacji usługi

Zgodnie z zapisem w kodeksie postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 63

Tryb odwoławczy

- Zażalenie na Postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa, w terminie 7 dni od daty doręczenia,

- Odwołanie od Decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi

- Druki wniosków o wydanie decyzji ---------

- Podziału dokonuje się na wniosek i koszt wnioskodawcy,

- Podział, na podstawie planu zagospodarowania wykonuje się dwuetapowo:

I.                   Postanowienie opiniujące projekt podziału

II.                 Decyzja zatwierdzająca podział.

Podział niezależnie od ustaleń planu, nie wymaga wydawania Postanowień i opiniowania wstępnych projektów podziału.

 


 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:19:25 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:15:08.

Zobacz:
 Biuro Promocji i Marketingu .  Biuro Rady Miasta .  Wydział Strategii i Rozwoju .  Wydział Edukacji .  Wydział Inicjatyw Społecznych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Planowania Przestrzennego .  Wydział Finansów i Budżetu .  Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta .  Wydział Realizacji Inwestycji .  Wydział Ochrony Środowiska .  Wydział Organizacyjny .  Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców .  Biuro Zarządzania Kryzysowego .  Stanowisko ds. BHP .  Biuro Prezydenta .  Biuro Prawne .  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych .  Biuro Audytu i Kontroli .  Inspektor Ochrony Danych . 
Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:19:25
Data modyfikacji: 2019-08-06 13:15:08
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl