umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Stanowisko ds. BHP

Stanowisko d/s Bezpieczeństwa

Stanowisko d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Hubert Chmielecki


 


Do zadań Stanowiska d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:


1) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,


2) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,


3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz stwierdzonych chorób zawodowych,


4) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,


5) prowadzenie kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie,


6) prowadzenie instruktażu ogólnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowego,


7) nadzór i kontrola spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:36:55 | Data modyfikacji: 2019-12-16 13:56:24.

Zobacz:
 Biuro Promocji i Marketingu .  Biuro Rady Miasta .  Wydział Strategii i Rozwoju .  Wydział Edukacji .  Wydział Inicjatyw Społecznych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Planowania Przestrzennego .  Wydział Finansów i Budżetu .  Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta .  Wydział Realizacji Inwestycji .  Wydział Ochrony Środowiska .  Wydział Organizacyjny .  Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców .  Biuro Zarządzania Kryzysowego .  Stanowisko ds. BHP .  Biuro Prezydenta .  Biuro Prawne .  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych .  Biuro Audytu i Kontroli .  Inspektor Ochrony Danych . 
Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:36:55
Data modyfikacji: 2019-12-16 13:56:24
Opublikowane przez: Anna Seliga
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl