umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Biuro Prawne

Biuro Prawne - BRP

Do zadań Biura Prawnego w szczególności należy:
1. obsługa prawna Urzędu i Rady.
2. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta.
3. opiniowanie projektów umów i porozumień przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu.
4. wydawanie opinii prawnych w sprawach dot. funkcjonowania Miasta oraz prowadzenia rejestru wydanych opinii.
5. prowadzenie spraw sądowych.
6. bieżące informowanie Prezydenta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa.
7. opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego.
8. przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu.
9. współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:15:02 | Data modyfikacji: 2019-08-16 13:55:37.

Zobacz:
 Biuro Promocji i Marketingu .  Biuro Rady Miasta .  Wydział Strategii i Rozwoju .  Wydział Edukacji .  Wydział Inicjatyw Społecznych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Planowania Przestrzennego .  Wydział Finansów i Budżetu .  Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta .  Wydział Realizacji Inwestycji .  Wydział Ochrony Środowiska .  Wydział Organizacyjny .  Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców .  Biuro Zarządzania Kryzysowego .  Stanowisko ds. BHP .  Biuro Prezydenta .  Biuro Prawne .  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych .  Biuro Audytu i Kontroli .  Inspektor Ochrony Danych . 
Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:15:02
Data modyfikacji: 2019-08-16 13:55:37
Opublikowane przez: Anna Seliga
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl