umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw > Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych strona główna 

Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych

 Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych obowiązujący od 01.09.2018.xlsx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:28:14.
 Projekt obwodu SP Nr 5.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:28:59.
 Projekt obwodu SP Nr 9.docx

Opublikowane przez: Paulina Chacińska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:35:27.

Zobacz:
   Biuro Promocji i Marketingu
   Biuro Rady Miasta
   Wydział Strategii i Rozwoju
   Wydział Edukacji
   Wydział Inicjatyw Społecznych
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Planowania Przestrzennego
   Wydział Finansów i Budżetu
   Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta
   Wydział Realizacji Inwestycji
   Wydział Ochrony Środowiska
   Wydział Organizacyjny
   Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców
   Biuro Zarządzania Kryzysowego
   Stanowisko ds. BHP
   Biuro Prezydenta
   Biuro Prawne
   Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
   Biuro Audytu i Kontroli
   Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:35:27
Opublikowane przez: Paulina Chacińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl