umpruszkow.bip.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Pruszków www.pruszkow.pl
Załatwianie spraw > 2018 strona główna 

2018

Prezydent Miasta Pruszkowa


Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.)


informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 28.09.2018 r. na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75 oraz tel. 22 735-88-03, pok. 64 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Wykaz nieruchomości 1

Wykaz nieruchomości 2

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2018-09-28 12:36:31.

Zobacz:
 Biuro Promocji i Marketingu .  Biuro Rady Miasta .  Wydział Strategii i Rozwoju .  Wydział Edukacji .  Wydział Inicjatyw Społecznych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wydział Planowania Przestrzennego .  Wydział Finansów i Budżetu .  Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta .  Wydział Realizacji Inwestycji .  Wydział Ochrony Środowiska .  Wydział Organizacyjny .  Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców .  Biuro Zarządzania Kryzysowego .  Stanowisko ds. BHP .  Biuro Prezydenta .  Biuro Prawne .  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych .  Biuro Audytu i Kontroli .  Inspektor Ochrony Danych . 
Data wprowadzenia: 2018-09-28 12:36:31
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
  Biuletyn Informacji Publicznej - umpruszkow.bip.org.pl