BZP.271.32a.2016

Przedmiot:
Remont i przebudowa części kwatery ofiar Powstania Warszawskiego na cmentarzu przyszpitalnym przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie w ramach konserwacji Miejsc Pamięci Narodowej

Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj: roboty budowlane

Termin składania ofert: 06.09.2016r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 06.09.2016r., godz. 11:15

BZP.271.32a.2016 - ogloszenie.pdf

BZP.271.32a.2016 - SIWZ z zalacznikami.zip

BZP.271.32a.2016-dokumentacja techniczna.zip

BZP.271.32a.2016 - informacja z otarcia ofert.pdf

BZP..271.5.32a.2016-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

BZP.271.32a.2016 - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Białczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-22 14:41:36 | Data modyfikacji: 2016-09-14 08:36:43.

Zobacz:
 Postępowania do 30000 EURO . 
Data wprowadzenia: 2016-08-22 14:41:36
Data modyfikacji: 2016-09-14 08:36:43
Opublikowane przez: Agnieszka Białczewska
« powrót