Uchwała Nr Wa.378.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
19 września 2020

Uchwała Nr Wa.378.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Pruszków informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszków za pierwsze półrocze 2020 roku”.

Opinia RIO - informacja za półrocze 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-10-22 10:27:04.
Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budzetu -
2019

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budzetu - 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:18:28.
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2018r.
 opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r_.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:01:45.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Pruszków kredytu długoterminowego.
 uchwała RIO.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-25 11:27:26 | Data modyfikacji: 2019-04-25 11:53:30.
Opinia RIO dot. uchwały budżetowej na 2019r.
 opinia RIO dot. budżetu 2019r.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-18 13:35:52.
Opinia RIO dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2033
 opinia RIO WPF 2019-2033.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:07:35.
Opinia RIO dot. informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze
2018
 opinia RIO.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-19 15:39:00.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Pruszków kredytu długoterminowego.
 Opinia RIO kredyt.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:52:18 | Data modyfikacji: 2018-05-10 15:01:48.
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Miasta Pruszków za 2017 rok
 uchwała Wa.156.18 RIO.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-24 10:49:58.
Opinia RIO o projekcie uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2033
 opinia do WPF.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:20:27.
Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2018
rok
 opinia RIO budżet 2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:17:38 | Data modyfikacji: 2018-12-18 13:27:25.
UCHWAŁA Nr Wa.326.2017 Składu Orzekającego RIO

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Miasto Pruszków pzewidywanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 20 500 000,00.

 opinia o kredycie.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-27 12:56:56.
UCHWAŁA Nr Wa.327.2017 Składu Orzekającego RIO

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Pruszków informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pruszków za pierwsze półrocze 2017 roku.

 opinia o wykonaniu za I półrocze .pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-27 12:53:48 | Data modyfikacji: 2017-09-27 12:59:15.
Opinia RIO dotycząca kredytu

UCHWAŁA Nr Wa.187.2017 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty pzez Miasto Pruszków kredytu długoterminowego w kwocie 35 968 968,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 29 485 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 6 483 968,00 zł.

 opinia kredyt.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-05-25 15:18:16.
Uchwała Wa 57.2017

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Pruszków na rok 2017.

 so-Wa.0031.57.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-02-02 10:06:36 | Data modyfikacji: 2017-02-02 10:16:15.
Uchwała Wa 56.2017

W sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty dłUgu Miasta Pruszków.

 so-Wa,0031.56.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-02-02 10:04:18.
Opinia o WPF na lata 2017-2031
 opinia RIO dot. WPF 2017-2031.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:14:40.
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na
2017r.
 opinia RIO do uchwały bud. 2017r..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:13:32 | Data modyfikacji: 2017-12-05 09:18:57.
Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:13:32
Data modyfikacji: 2017-12-05 09:18:57
Opublikowane przez: Anna Dąbroś