Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Nr karty/rokRodzaj NazwaTemat Obszar (TERYT)
17/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów inne 1421021
16/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew lub krzewów inne 1421021
15/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
18/2016 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
19/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
21/2016 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
23/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
24/2016 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
25/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
27/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
28/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
29/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
30/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
31/2016 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
20/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
22/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
26/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
32/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
33/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
34/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
35/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
36/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
37/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
38/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
39/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
40/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
41/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
42/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
43/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
44/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
45/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
47/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
48/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
49/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
50/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
51/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
52/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
53/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
54/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
55/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
56/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
57/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
46/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
58/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
59/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
60/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
61/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
62/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
63/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
64/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
65/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
66/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
67/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
68/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
69/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
70/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
71/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
72/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
73/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
74/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
75/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
76/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
77/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
78/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
79/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
80/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
81/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
82/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
83/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
84/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
85/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
86/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
87/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
88/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
89/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
90/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
91/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. inne 1421021
92/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
94/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
93/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
95/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
96/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
97/2016 decyzje Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
98/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
99/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
100/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
101/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
102/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
103/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
104/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
105/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
106/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
107/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
108/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
109/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
110/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
111/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
112/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
113/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
114/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
115/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
116/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
117/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
118/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
119/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
120/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
121/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
122/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
123/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
124/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
125/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
126/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
127/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
128/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
129/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
130/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
131/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
132/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
133/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
134/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
135/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
136/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
137/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
138/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
139/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
140/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
141/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
142/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
143/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
144/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
145/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
146/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
147/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
148/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
149/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
150/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
151/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
152/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
153/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
154/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
155/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
156/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
157/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
158/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
159/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
160/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
161/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
162/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
163/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
164/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
165/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
166/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
167/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
168/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
169/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
170/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
171/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
172/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
173/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
174/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
175/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
176/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
177/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
178/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
179/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
180/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
181/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
182/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
183/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
184/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
185/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
186/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
187/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
188/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
189/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
190/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
191/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
192/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
193/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
194/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
195/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
196/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
197/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
198/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
199/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
200/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
201/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
202/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
203/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
204/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
205/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
206/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
207/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
208/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
209/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
210/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
211/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
212/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
213/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
214/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
215/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
216/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
217/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
218/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
219/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
220/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
221/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
222/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
223/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
224/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
225/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
226/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
227/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
228/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
229/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
230/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
231/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
232/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
233/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
234/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
235/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
236/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
237/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
238/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
239/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
240/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
241/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
242/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
243/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
244/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
245/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
246/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
247/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
248/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
249/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
250/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
251/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
252/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
253/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
254/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
255/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
256/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
257/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
258/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
259/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
260/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
261/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
262/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
263/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
264/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
265/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
266/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
267/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
268/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
269/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
270/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
271/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
272/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
273/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
274/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
275/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
276/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
277/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
278/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
279/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
280/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
281/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
282/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
283/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
284/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
285/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
286/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
287/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
288/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
289/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
290/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
291/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
292/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
293/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
294/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
295/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
296/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
297/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
298/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
299/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
300/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
301/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
302/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
303/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
304/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
305/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
306/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
307/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
308/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
309/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
310/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
311/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
312/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
313/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
314/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
315/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
316/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów ochrona powierzchni ziemi 1421021
317/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
318/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
319/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
320/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
321/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
322/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
323/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
324/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
325/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
326/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
327/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
328/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
329/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
330/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
331/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
332/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
333/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
334/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
335/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
336/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
337/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
338/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
339/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
340/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
341/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
342/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
343/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
344/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
345/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
346/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
347/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
348/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
349/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
350/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
351/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
352/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
353/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
354/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
355/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
356/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
357/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
358/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
359/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
360/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
361/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
362/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
363/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
364/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
365/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
366/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
367/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
368/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
369/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
370/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
371/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
372/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
373/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
374/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
375/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
376/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
377/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
378/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
379/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
380/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
381/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
382/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
383/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
384/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
385/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
386/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
387/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
388/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
389/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
390/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
391/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
392/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
393/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
394/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
395/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
396/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
397/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
398/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
399/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
400/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
401/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
402/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
403/2016 wnioski Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
404/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
405/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
406/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
407/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
408/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
409/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
410/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
411/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
412/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
413/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
414/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
415/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
416/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
417/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
418/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
419/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
420/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
421/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
422/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
423/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
424/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
425/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
426/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
427/2016 decyzje Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne. ochrona powierzchni ziemi 1421021
428/2016 decyzje Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne. ochrona powierzchni ziemi 1421021
429/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
430/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
431/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
432/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
433/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
434/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
435/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
436/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
437/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
438/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
439/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
440/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
441/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
442/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
443/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
444/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
445/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
446/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
447/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
448/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
449/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
450/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
451/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
452/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
453/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
454/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
455/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
456/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
457/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
458/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
459/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
460/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
461/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
462/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
463/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
464/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
465/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
466/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
467/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
468/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
469/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
470/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
471/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
472/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
473/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
474/2016 postanowienia Postanowienie zawieszajace postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew. inne 1421021
475/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
476/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
477/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
478/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
479/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
480/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
481/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
482/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
483/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
484/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
485/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
486/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
487/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
488/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
489/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
490/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
491/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
492/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
493/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
494/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
495/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
496/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
497/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
498/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
499/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
500/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
501/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
502/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
503/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
504/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
505/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
506/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
507/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
508/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
509/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
510/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
511/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
512/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
513/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
514/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
515/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
516/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
517/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
518/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
519/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
520/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
521/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
522/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
523/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
524/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
525/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
526/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
527/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
528/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
529/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
530/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
531/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
532/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
533/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
534/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
535/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
536/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
537/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
538/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
539/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
540/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
541/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
542/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
543/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
544/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
545/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
546/2016 decyzje Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
547/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
548/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
549/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
550/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
551/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
552/2016 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
553/2016 decyzje Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
554/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
555/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
556/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
557/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
558/2016 wnioski Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. inne 1421021
559/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
560/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
561/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
562/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
563/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
564/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
565/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
566/2016 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
567/2016 decyzje Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
568/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
569/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
570/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
571/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
572/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
573/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
574/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
575/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
576/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
577/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
578/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
579/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
580/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
581/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
582/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
583/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
584/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
585/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
586/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
587/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
588/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
589/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
590/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
591/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
592/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
593/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
594/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
595/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
596/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
597/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
598/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
599/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
600/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
601/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
602/2016 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
603/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne
604/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
605/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
606/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
607/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
608/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
609/2016 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
610/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
611/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
612/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
613/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
614/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
615/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
616/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
617/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
618/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
619/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
620/2916 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
621/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
622/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
623/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
624/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
625/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
626/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
627/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
628/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
629/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
630/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
631/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
632/2016 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
633/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żbików-3-go Maja - IV wyłożenie inne 1421021
634/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3-go Maja w Pruszkowie- IV wyłożenie inne 1421021
635/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Żbików-3-go Maja Uchwała Nr XX.226.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn. 9. inne 1421021
636/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - przy ulicy Partyzantów inne 1421021
637/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Partyzantów inne 1421021
638/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - przy ulicy Partyzantów Uchwała Nr XIX.196.2016 z dn. 28.04.2016 r. inne 1421021
639/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XIX.200.2016 z dnia 28.04.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IV.24.2015 z dnia 24.11.2011 r. inne 1421021
640/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XVII.169.2016 z dnia 25.02.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/134/2011 z dnia 24.11.2011 r. inne 1421021
641/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
642/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
643/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XVII.169.2016 z dnia 25.02.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/134/2011 z dnia 24.11.2011 r. inne 1421021
644/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gąsin Przemysłowy Obszar I Uchwała Nr XIX.198.2016 z dn. 28.04.2016 r. inne 1421021
645/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików-Bąki Obszar III inne 1421021
646/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików Bąki Obszar III- II wyłożen inne 1421021
647/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żbików-Bąki Obszar III - III wyłożenie inne 1421021
648/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików Bąki Obszar III- III wyłoż. inne 1421021
649/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XXIV.261.2016 z dnia 27.10.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/135/2011 z dnia 24.11.2011 r. inne 1421021
650/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna-uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko inne 1421021
651/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko inne 1421021
652/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
653/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
654/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja inne 1421021
655/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja inne 1421021
656/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja w Pruszkowie Uchwała Nr XX.228.2016 z dn. 9.06.2016 r. inne 1421021
657/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Żbików-Bąki - Korczaka inne 1421021
662/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
663/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
658/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna dot.uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
664/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - Żbików IV inne 1421021
659/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopienia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
672/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
665/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików IV- II wyłożenie inne 1421021
666/2016 polityki, strategie, plany lub programy Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żbików IV Uchwała Nr XXVI.280.2016 z dn. 15.12.2016 r. inne 1421021
660/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Ołówkowa inne 1421021
667/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
668/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
669/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XXVI.281.2016 z dnia 15.12.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr V.32.2015 z dnia 26.02.2015 r. inne 1421021
670/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa - Al. Wojska Polskiego- Gordziałkowskieg inne 1421021
671/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Al. Wojska Polskiego- Gordziałkowskie inne 1421021
673/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
674/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Akacjowa inne 1421021
675/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Akacjowa inne 1421021
676/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
677/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
661/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna dot.uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
678/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopienia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
679/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
680/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
681/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Groblowa inne 1421021
682/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
683/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
684/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
685/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
686/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy - Groblowa inne 1421021
687/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy - inne 1421021
688/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Groblowa Uchwała Nr XXI.239.2016 z dn. 30.06.2016 r. inne 1421021
689/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Stalowa inne 1421021
690/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna dot.uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1
691/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopienia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
692/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
693/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
694/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu Stalowa w Pruszkowie- I wyłożenie inne 1421021
695/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Stalowa inne 1421021
696/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Gomulińskiego inne 1421021
697/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
698/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
699/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
700/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
701/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszków - Gomulińskiego inne 1421021
702/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Gomulińskiego inne 1421021
703/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Szmaragdowa inne 1421021
704/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna dot.uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
705/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopienia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
706/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
707/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
709/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
708/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XVII.169.2016 z dnia 25.02.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/134/2011 z dnia 24.11.2011 r. inne 1421021
710/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
711/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
712/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
713/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
714/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
715/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
716/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
717/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
718/2016 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
719/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
720/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
721/2016 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
1/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
2/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
3/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
4/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
5/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
6/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
7/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
8/20117 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
9/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
10/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
11/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
12/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
13/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
14/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
15/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
16/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
17/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
18/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
19/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
20/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
21/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
22/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
23/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
24/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
25/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
26/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
27/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
28/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
29/2017 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
30/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
32/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
31/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
33/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
34/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
35/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
36/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
37/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
38/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
39/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
40/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
41/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
42/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
43/2017 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
44/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
46/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
45/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
47/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
48/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
49/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
50/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
51/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
52/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
53/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
54/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
55/2017 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
56/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
57/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
58/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
59/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
60/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
61/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
62/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
63/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
64/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
65/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
66/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
67/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
68/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
69/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
70/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
71/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
72/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
73/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
74/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
75/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
76/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
77/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
78/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
79/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
80/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
81/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
82/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
83/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
84/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
85/2017 wnioski Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
86/2017 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
87/2017 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
88/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
89/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
90/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
91/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
92/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
93/2017 wniosek w inne 1421021
94/2017 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
95/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzające o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
96/2017 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
97/2017 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
98/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzające o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
99/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
100/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
101/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
102/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
103/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
104/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
105/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
106/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzające o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
107/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
108/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzające o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
109/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
110/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
111/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
112/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
113/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
114/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
115/2017 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
116/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
117/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
118/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
119/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
120/2017 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
121/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
122/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
123/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
124/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
125/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
126/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
127/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
128/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
129/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
130/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
131/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
132/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
133/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
134/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
135/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
136/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
137/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
138/2017 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
139/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
140/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
141/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
142/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
143/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
144/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
145/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
146/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
147/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
148/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
149/2017 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
150/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
151/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
152/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
153/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
154/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
155/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
156/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
157/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
158/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
159/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
160/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
161/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
162/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
163/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
164/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
165/2017 w Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
166/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
167/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
168/2017 w w inne 1421021
169/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
170/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
171/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
172/2017 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
173/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
174/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
175/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
176/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
177/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
178/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
179/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
180/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
181/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
182/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
183/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
184/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
185/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
186/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
187/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
188/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
189/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
190/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
191/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
192/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
193/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
194/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
195/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
196/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
197/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
198/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
199/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
200/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
201/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
202/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
203/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
204/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
205/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
206/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
207/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
208/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
209/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
210/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
211/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
212/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
213/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
214/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
215/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
216/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
217/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
218/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
219/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
220/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
221/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
222/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzające o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
223/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
224/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
225/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
226/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
227/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
228/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
229/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
230/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
231/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
232/2017 raport Raport o oddziaływaniu na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
233/2017 raport Uzupełenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
234/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
235/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
236/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
237/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
238/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
239/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
240/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
241/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
242/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
243/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
244/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
245/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
246/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
247/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
248/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
249/2017 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
250/2017 raport Raport o oddziaływaniu na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
251/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
252/2017 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
253/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
254/2017 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
255/2017 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
1/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
2/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
3/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
4/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
5/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
6/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
7/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
8/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
9/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
10/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
11/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
12/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
13/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
14/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
722/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu inne 1421021
723/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu "Przy ulicy Partyzantów" wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 październik inne 1421021
724/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Żbików 3-go Maja inne 1421021
725/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Żbików 3-go Maja wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 października 2008 r. inne 1421021
726/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Żbików IV inne 1421021
727/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Żbików IV wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 października 2008 r. o udost inne 1421021
728/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Gąsin Przemysłowy I inne 1421021
729/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Gąsin Przemysłowy I wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3.11.2008 r. inne 1421021
730/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Ostoja inne 1421021
731/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Ostoja wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 października 2008 r. inne 1421021
732/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Groblowa inne 1421021
733/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Groblowa wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 października 2008 r. inne 1421021
256/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Akacjowa Uchwała nr XXVII.295.2017 z dn. 26.01.2017 r. inne 1421021
257/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Akacjowa inne 1421021
258/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Akacjowa wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 października 2008 r. inne 1421021
259/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Staszica II inne 1421021
260/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staszica II - wyłożenie inne 1421021
261/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Staszica II Uchwała Nr XXXI.330.2017 z dn. 27.04.2017 r. inne 1421021
262/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Staszica II inne 1421021
263/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Staszica II wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 października 2008 r. inne 1421021
264/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
265/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
266/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików II etap 1 - I wyłoże inne 1421021
267/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików II etap 1 - I wyłożenie inne 1421021
268/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy IV - VI wy inne 1421021
269/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gąsin Przemysłowy IV- VI wyłożenie inne 1421021
270/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Żbików-Bąki obIII Uchwała Nr XXX.320.2017 z dn. 30.03.2017 r. inne 1421021
271/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Żbików-Bąki Ob.III inne 1421021
272/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Żbików-Bąki ObIII wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 października 2008 r inne 1421021
273/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy w Pruszkowie ob IV - II wył inne 1421021
274/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gąsin Mieszkaniowy w Pruszkowi inne 1421021
275/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gąsin Mieszkaniowy ob IV Uchwała Nr XL.406.2017 z dn. 30.11.2017 r. inne 1421021
276/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Gąsin Mieszkaniowy obIV inne 1421021
277/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Gąsin Mieszkaniowy obIV wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dania 3 października 20 inne 1421021
278/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
279/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
280/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
281/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików II etap 2 - Baczyńskiego - wył inne 1421021
282/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików II etap 2 - Baczyńskiego- wy inne 1421021
283/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Żbików-3-go Maja Uchwała NrXL.407.2017 z dn. 30.11.2017 r. inne 1421021
284/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Żbików II etap 2 - Baczyńskiego inne 1421021
285/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Żbików II etap 2-Baczyńskiego wynikające z art.55 ust.3 ustawy z dn 3.10.2008r. inne 1421021
286/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Al. Wojska Polskiego-Gordziałkowskiego-Komorowska-Brzozowa - II wy inne 1421021
287/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoAl. Wojska Polskiego-Gordziałkowskiego- inne 1421021
288/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Szmaragdowa - I wyłożenie inne 1421021
289/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szmaragdowa- I wyłożenie inne 1421021
290/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Stalowa Uchwała Nr XXVII.294.2017 z dn. 26.01.2017 r. inne 1421021
291/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Stalowa inne 1421021
292/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Stalowa wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. inne 1421021
293/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Ołówkowa inne 1421021
294/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ołówkowa- I wyłożenie inne 1421021
295/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Ołówkowa, uchwała nr XXXIII.349.2017 z d. 1.06.2017 r. inne 1421021
296/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Ołówkowa inne 1421021
297/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Ołówkowa wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. inne 1421021
298/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Anielin - Kościuszki -rozszerzeni inne 1421021
299/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
300/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
301/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
302/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
303/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała nr XXXIX.399.2017 z dnia 26.10.2017 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/335/2013 z 25.09.2013 inne 1421021
304/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała nr XXXIX.399.2017 z dnia 26.10.2017 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/335/2013 z 25.09.2013 inne 1421021
305/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
306/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
307/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Korczaka - wyłożenie inne 1421021
308/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Korczaka- wyłożenie inne 1421021
309/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Korczaka. Uchwała nr XXXIV.359.2017 z dn. 29.06.2017 r. inne 1421021
310/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Korczaka inne 1421021
311/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Korczaka wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. inne 1421021
312/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego - II wyłożenie inne 1421021
313/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gomulińskiego- II wyłożenie inne 1421021
314/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego - III wyłożeni inne 1421021
315/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gomulińskiego- III wyłożenie inne 1421021
316/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XXXIV.357.2017 z 29.06.2017 r. zmieniajaca uchwałę nr XVII.173.2016 z dn. 26.02.2016 inne 1421021
317/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XXXIX.398.2017 z 26.10.2017 uchylająca uchwałę Nr XXXIV.358.2017 z 29.06.2017 w całości inne 1421021
15/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
16/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
17/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
18/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
19/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
20/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
21/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
22/2018 w Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
318/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego - IV wyłożeni inne 1421021
319/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gomulińskiego- IV wyłożenie inne 1421021
320/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XXXIV.357.2017 z 29.06.2017 r. zmieniajaca uchwałę nr XVII.173.2016 z dn. 26.02.2016 inne 1421021
321/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska inne 1421021
322/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
323/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska sporządzany na podstawie Uch
324/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Ostoja przy Ireny inne 1421021
325/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
326/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
327/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
328/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
23/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
24/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
25/2018 raport Raport o oddziaływaniu na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
26/2018 raport Uzupełenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
27/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
28/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
29/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
30/2018 raport Uzupełenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
31/2018 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
32/2018 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
33/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
34/2018 decyzja Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
35/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
36/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
37/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
38/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
39/2018 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
40/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
41/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
42/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
43/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
44/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
45/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
46/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
47/2018 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
48/2018 raport Uzupełenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
49/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
50/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
51/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
52/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
53/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
54/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
55/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
56/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
57/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
58/2018 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
59/2018 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
60/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
61/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
62/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
63/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
64/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
65/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
66/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
67/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
68/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
69/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
70/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
71/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
72/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
73/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
74/2018 raport Uzupełenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
75/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
76/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
77/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
78/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
79/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
80/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
81/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
82/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
83/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
84/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
85/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
86/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
87/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
88/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
89/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
90/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
91/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
92/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
93/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
94/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
95/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
96/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
97/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
98/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
99/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
100/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
101/2018 decyzje Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne. ochrona powierzchni ziemi 1421021
102/2018 decyzje Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
103/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
104/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
105/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
106/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
107/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
108/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
109/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
110/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
111/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
112/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
113/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
114/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
115/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
116/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
117/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
118/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
119/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
120/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
121/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
122/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
123/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
124/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
125/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
126/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
127/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
128/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
129/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
130/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
131/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
132/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
133/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
134/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
135/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
136/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
137/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
138/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
139/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
140/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
141/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
142/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
143/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
144/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
145/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
146/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
147/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
148/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
149/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
150/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
151/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
152/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
153/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
154/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
155/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
156/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
157/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
158/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
159/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
160/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
161/2018 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
162/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
163/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
164/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
165/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
166/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
167/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
168/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
169/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
171/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
172/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
173/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
174/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
175/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
176/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
177/2018 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ochrona powierzchni ziemi 1421021
178/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
179/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
180/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
181/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
182/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
183/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
184/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
185/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
186/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
187/2018 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
188/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy IV - V wył inne 1421021
189/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gąsin Przemysłowy IV- V wyłożenie inne 1421021
190/2018 polityki, strategie, plany lub programy Rozstrzygniecie nadzorcze Nr WNP-I.4131.361.2017.RM Wojewody Mazowieckiego dot. uchwały Nr XL.406.2017 RM w Pruszkowie z 30.11. inne 1421021
191/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
192/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
193/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
194/2018 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
195/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
196/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
197/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
198/2018 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału Centrum w Pruszkowie - obszar I Uchwała Nr XLII.440.2018 z dn. 1.02.20 inne 1421021
199/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu inne 1421021
200/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu kwartału Centrum w Pruszkowie- ob. I wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 p inne 1421021
201/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików II etap 1 - II wył. inne 1421021
202/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików II etap 1 - II wył. inne 1421021
203/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Anielin- przy ul. Kościuszki inne 1421021
204/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Ani inne 1421021
205/2018 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Anielin przy ul.Kościuszki Uchwała Nr XLV.5 inne 1421021
206/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu inne 1421021
207/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Anielin przy ul.Kościuszki wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października inne 1421021
208/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
209/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3go Maja-Ciechanowska-Poznańska - I wył. inne 1421021
210/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3go Maja-Ciechanowska-Poznańska- I wy inne 1421021
211/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3go Maja-Ciechanowska-Poznańska - II wył. inne 1421021
212/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3go Maja-Ciechanowska-Poznańska- II wy inne 1421021
213/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szmaragdowa - II wył inne 1421021
214/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoSzmaragdowa- II wył inne 1421021
215/2018 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szmaragdowa Uchwała Nr XLVIII.540.2018 z dn. 30.08.2018 r. inne 1421021
216/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Szmaragdowa inne 1421021
217/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Szmaragdowa wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. inne 1421021
218/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
219/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
220/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
221/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
222/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Parzniewska-Południowa inne 1421021
223/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
224/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
225/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Długosza-Zdziarska-Brzeznińskieg inne 1421021
226/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
227/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
228/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu Żbików II et.1 inne 1421021
229/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
230/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
231/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Komorowska" inne 1421021
232/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Komorowska" -ponownie inne 1421021
233/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
234/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
235/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Lipowa" inne 1421021
236/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
237/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
238/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Srebrna" inne 1421021
239/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Ludowa" inne 1421021
240/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Powstańców" inne 1421021
241/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
242/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Kręta" inne 1421021
243/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego - V wyłożenie inne 1421021
244/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gomulińskiego- V wyłożenie inne 1421021
245/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
246/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
247/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
1/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
2/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
3/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
248/2018 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
4/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
5/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
6/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
7/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
8/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
9/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
10/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
11/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
12/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
13/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
14/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
15/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
16/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
17/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
18/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
19/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
20/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
21/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
22/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
23/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
24/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
25/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
26/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
27/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 14
28/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
29/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
30/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
31/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
32/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
33/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
34/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
35/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
36/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
37/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
38/2019 postanowienia Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ochrona powierzchni ziemi 1421021
39/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
40/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
41/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
42/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
43/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
44/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
45/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
46/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
47/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
48/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
49/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
50/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
51/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
52/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
53/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
54/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
55/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
56/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
57/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
58/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
59/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
60/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
61/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
62/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
63/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
64/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
65/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
66/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
67/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
68/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
69/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
70/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
71/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
72/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
73/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
74/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
75/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
76/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
77/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
78/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
79/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
80/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
81/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
82/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
83/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
84/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
85/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
86/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
87/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
88/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
89/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
90/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
91/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
92/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
93/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
94/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
95/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
96/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
97/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
98/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
99/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
100/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
101/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
102/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
103/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
104/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
105/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
106/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
107/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
108/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
109/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
110/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
111/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
112/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
113/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
114/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
115/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
116/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
117/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
118/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
119/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
120/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
121/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
122/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
123/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
124/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
125/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
126/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
127/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
128/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
129/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
130/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
131/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
132/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
133/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
134/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
135/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
136/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
137/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
138/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
139/2019 wnioski Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
140/2019 postanowienia Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 1421021
141/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
142/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
143/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
144/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
145/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
146/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
147/2019+ decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
148/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
149/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
150/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
151/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
152/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
153/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
154/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
155/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
156/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
157/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
158/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
159/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
160/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
161/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
162/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
163/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
164/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
165/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
166/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
167/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
168/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
169/23019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
170/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
171/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
172/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
173/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
174/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
175/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
176/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
177/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
178/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
179/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
180/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
181/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
182/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
183/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
184/23019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
185/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
186/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
187/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
188/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
189/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
190/2019 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 1421021
191/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
192/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
193/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy IV - wyło inne 1421021
194/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gąsin Przemysłowy IV- VIII wyłożeni inne 1421021
195/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - "Brzozowa" - wyłIII inne 1421021
196/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - "Brzozowa" - wyłIII inne 1421021
197/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
198/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
199/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostoja przy ul. Ireny - I wyłożenie inne 1421021
200/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoOstoja przy ul. Ireny- I wyłożenie inne 1421021
201/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostoja przy ul. Ireny - II wyłożenie inne 1421021
202/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoOstoja przy ul. Ireny- II wyłożenie inne 1421021
203/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
204/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Żbikówka" - wyłożenie I inne 1421021
205/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Żbikówka" - wyłożenie I inne 1421021
206/2019 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „Żbikówka” UCHWAŁA Nr X.119.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. inne 1421021
207/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu "Żbikówka" inne 1421021
208/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. inne 1421021
209/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
210/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
211/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
212/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
213/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
214/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
215/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska" - I wyłożenie inne 1421021
216/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska"- I wyłożenie inne 1421021
217/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska" - II wyłożenie inne 1421021
218/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska"- II wyłożenie inne 1421021
219/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
220/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne Opinia
221/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
222/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
223/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
224/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
225/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
232/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
226/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
227/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
228/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
229/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa "Ludowa" - I wyłożenie inne 1421021
230/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ludowa- I wyłożenie inne 1421021
231/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
233/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Kwartał przy Parku - Kościuszki inne 1421021
234/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
235/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
236/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Magazynowa inne 1421021
237/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
238/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
239/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Podmokła-Wierzbowa" inne 1421021
240/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
241/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
242/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
243/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
244/2109 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podmokła-Wierzbowa" - wyłożenie I inne 1421021
245/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podmokła-Wierzbowa" - wyłożenie I inne 1421021
246/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
247/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
248/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
249/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
250/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
251/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
252/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
253/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
254/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
255/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
256/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
257/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
258/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
259/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
260/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
261/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
262/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
263/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
264/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
265/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
266/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
267/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
268/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
269/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 14
270/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
271/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
272/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
273/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
274/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
275/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
276/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
277/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
278/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
279/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
280/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
281/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
282/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
283/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
284/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
285/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
286/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
287/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
288/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
289/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
290/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
291/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
292/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
293/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
294/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
295/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
296/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
297/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
298/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
299/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
300/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
301/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 14
302/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
303/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
304/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
305/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
306/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
307/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
308/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
309/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
310/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
311/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
312/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
313/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
314/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
315/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
316/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
317/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
318/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
319/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
320/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
321/2019 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
322/2019 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
1/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
2/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
3/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
4/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
5/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
6/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
7/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
8/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
9/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
10/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
11/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
12/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
13/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
14/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
15/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
16/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
17/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
18/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
19/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
20/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
21/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
22/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
23/2020 wniosek Wniosek o wydanie decyzji o śrdowiskowych uwarunkowaniach ochrona powierzchni ziemi 1421021
24/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
25/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
26/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
27/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
28/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
29/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
30/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
31/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
32/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
33/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
34/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
35/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
36/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
37/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
38/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
39/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
40/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
41/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
42/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
43/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
44/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
45/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
46/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
47/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
48/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
49/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
50/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
51/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 14
52/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
53/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
54/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
55/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
56/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
57/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
58/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
59/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
60/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
61/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
62/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
63/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
64/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
65/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
66/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
67/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
68/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
69/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
70/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
71/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
72/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
73/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
74/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
75/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
76/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 14
77/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
78/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
79/220 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
80/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
81/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
82/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
83/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
84/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
85/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
86/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
87/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
88/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
89/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
90/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
91/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
92/2020 d Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
93/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
94/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
95/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
96/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
97/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
98/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
99/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
100/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
101/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
102/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
103/2020 WOS.6131.1.76.2020 Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
104/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
105/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
106/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
107/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
108/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
109/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
110/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
112/2020 WOS.6131.1.76.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
111/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
113/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
114/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
115/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
116/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
117/2020 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
118/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
119/2020 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
120/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
121/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
122/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
123/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
124/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
125/2020 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
126/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
127/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
128/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
129/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
130/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
131/2020 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
132/2020 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
133/2020 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ochrona powiertzchni ziemi 1421021
134/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
135/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
136/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
137/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
138/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
139/2020 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
140/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała nr XVII.177.2020 z dnia 30.01.2020 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/11 z dnia 27.01.2011 r. inne 1421021
141/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała nr XVIII.197.2020 z dnia 5.03.2020 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/11 z dnia 27.01.2011 r. inne 1421021
142/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Kwartał Porcelit - obszar I inne 1421021
143/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
144/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
145/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
146/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
147/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Kwartał Porcelit - obszar I inne 1421021
148/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwartał Porcelit - obszar I- I wyłoż inne 1421021
149/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Kwartał Porcelit - obszar I inne 1421021
150/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwartał Porcelit - obszar I- II wyło inne 1421021
151/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gąsin Przemysłowy – obszar IV Uchwała Nr XVII.178.2020 z dn. 30.01.2020 r. inne 1421021
152/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu inne 1421021
153/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Gąsin Przemysłowy obszar IV wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października inne 1421021
154/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Mieszkaniowy -Inżyniers inne 1421021
155/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gąsin Mieszkaniowy -Inżynierska- I wy inne 1421021
156/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Gąsin Przemysłowy - Parzniewska i Południowa – I wyłożenie inne 1421021
157/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gąsin Przemysłowy: Parzniewska i Poł inne 1421021
158/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska" – III wyłożenie inne 1421021
159/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Zdziarska"- III wyłożenie inne 1421021
160/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Uchwała Nr XXIII.249.2020 z dnia 28.05.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII.458.2018 z dnia 1.03.2018 r. inne 1421021
161/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska obszar I" – IV wyłożenie inne 1421021
162/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Zdziarska obszar I"- IV wyłożenie inne 1421021
163/2020 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska"– obszar I Uchwała Nr XXIX.294.2020 z dn. 29.10.2020 r. inne 1421021
164/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu "Zdziarska - obszar I" inne 1421021
165/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu "Zdziarska- obszar I" wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. inne 1421021
166/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska obszar II" – wyłożenie inne 1421021
167/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu "Zdziarska - obszar II" inne 1421021
168/2020 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zdziarska"– obszar II Uchwała Nr XXIX.295.2020 z dn. 29.10.2020 r. inne 1421021
169/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu "Zdziarska - obszar II" inne 1421021
170/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Żbików II etap 1 – Iwyłożenie inne 1421021
171/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Żbików II etap 1- I wy inne 1421021
172/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Żbików II etap 1 – IIwyłożenie inne 1421021
173/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Żbików II etap 1- II w inne 1421021
174/2020 polityki, strategie, plany lub programy Zmiana iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików II etap 1 Uchwała Nr XXVIII.287.2020 z dn. 24.09.2020 r. inne 1421021
175/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu "Żbików II etap 1" inne 1421021
176/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do zmiany miejscowego planu "Żbikow II etap 1" wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 20 inne 1421021
177/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa "Komorowska" – I wyłożenie inne 1421021
178/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Komorowska"- I wyłożenie inne 1421021
179/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa "Komorowska" – II wyłożenie inne 1421021
180/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Komorowska"- II wyłożenie inne 1421021
181/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
182/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
183/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa "Srebrna" – I wyłożenie inne 1421021
184/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Srebrna"- I wyłożenie inne 1421021
185/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa "Ludowa" – II wyłożenie inne 1421021
186/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ludowa"- II wyłożenie inne 1421021
187/2020 polityki, strategie, plany lub programy Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa "Ludowa" – III wyłożenie inne 1421021
188/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ludowa"- III wyłożenie inne 1421021
189/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
190/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
191/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
192/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
193/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna inne 1421021
194/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia inne 1421021
195/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa "Magazynowa" – I wyłożenie inne 1421021
196/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Magazynowa"- I wyłożenie inne 1421021
197/2020 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Magazynowa" Uchwała Nr XXX.306.2020 z dn. 26.11.2020 r. inne 1421021
198/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu "Magazynwa" inne 1421021
199/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu "Magazynowa" wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. inne 1421021
200/2020 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Podmokła-Wierzbowa" Uchwała Nr XV.163.2019 z dn. 19.12.2019 r. inne 1421021
201/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu "Podmokła-Wierzbowa" inne 1421021
202/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu "Podmokła-Wierzbowa" wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r inne 1421021
203/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Linia 110kV" inne 1421021
204/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
205/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
206/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Spacerowa" inne 1421021
207/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Opinia sanitarna -uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko inne 1421021
208/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu "Piwna" inne 1421021
209/2020 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kwartał Porcelit obszar I Uchwała Nr XXXI.322.2020 z dn. 17.12.2020 r. inne 1421021
210/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu Kwartał Porcelit obszar I inne 1421021
211/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Podsumowanie SOOŚ do miejscowego planu Kwartał Porcelit obszar I wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2 inne 1421021
212/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
213/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
214/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
215/2020 decyzje Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
216/2020 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
217/2020 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
1/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
2/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
3/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
4/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
5/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
6/2021 decyzje Decyzja karna za zniszczenie drzewa inne 1421021
7/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
8/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
9/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
10/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
11/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
12/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
13/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
14/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
15/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
16/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
17/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
18/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
19/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
20/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
21/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
22/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
23/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021
24/2021 wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów inne 1421021
25/2021 decyzje Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów inne 1421021