BZP.271.50.2016
2016-12-06 11:26:44
Przedmiot: Wykonywanie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Pruszkowie.   Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługa Termin składania ofert: 14.12.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 14.12.201  ...więcej

BZP.271.46.2016
2016-12-02 12:27:53
Przedmiot: Konserwacja rowów odwadniających i urządzeń wodnych w Pruszkowie w 2017 roku Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługa Termin składania ofert: 12.12.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 12.12.2016r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.45.2016
2016-11-28 13:43:43
Przedmiot: Konserwacja i remonty oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa wraz z konserwacją i remontami dekoracji świątecznej ulic miasta. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługa Termin składania ofert: 06.12.20  ...więcej

BZP.271.49.2016
2016-11-24 10:45:59
Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Termin składania ofert: 02.12.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 02.12.2016r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.48.2016
2016-11-22 12:59:30
Przedmiot: Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 30.11.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 30.11.2016r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.47.2016
2016-11-21 12:34:40
Przedmiot:opieka weterynaryjna nad zwierzetami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu miasta Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 29.11.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.11.2016r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.39a.2016
2016-11-17 08:53:35
Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku, konserwacje zieleni na terenach miejskich– Rejon V. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 25.11.2016r., godz. 13:00Termin otwarcia ofert: 25.11.2016r., godz. 13:1  ...więcej

BZP.271.44.2016
2016-11-17 08:53:19
Przedmiot:dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 25.11.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 25.11.2016r., godz. 1  ...więcej

BZP.271.43.2016
2016-11-02 14:59:00
Przedmiot: Dostawa wody z wodociągu miejskiego oraz odbiór ścieków za pomocą kanalizacji miejskiej z posesji budynku Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszkowie. Tryb: zamówienie z wolnej rękiRodzaj: usługi &  ...więcej

BZP.271.40.2016
2016-10-24 10:43:08
Przedmiot: Wykonywanie oznakowania pionowego na drogach gminnych miasta Pruszkowa             iwykonywanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Pruszkowa. Tryb: przetarg nieogr  ...więcej

BZP.271.39.2016
2016-09-30 10:06:22
Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku, konserwacje zieleni na terenach miejskich – 9 części - rejonów Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 07.11.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert:    ...więcej

BZP.271.35.2016
2016-09-27 12:28:14
Przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 03.11.2016r., godz. 12:00Termin   ...więcej

BZP.271.33b.2016
2016-09-19 13:25:29
Przedmiot: Przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej (odcinek od ulicy Berenta do ulicy Bolesława Prusa)i ulicy Potulickiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 04.10.2016r., godz. 12:00Termin  ...więcej

BZP.271.34a.2016
2016-09-13 10:45:23
Przedmiot: Przebudowa nawierzchni boisk 6 przy ulicy Helenowskiej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 28.09.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 28.09.2016r., godz. 12:15  ...więcej

BPiKM.271.9.2016
2016-09-13 10:27:24
Przedmiot: Promocja miasta Pruszkowa w trakcie rozgrywek I ligowej drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego ZNICZ. Tryb: wolna rękaRodzaj: usługi    ...więcej

BZP.271.37.2016
2016-09-01 14:46:50
Przedmiot: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza, w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 16.09.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 16.09.20  ...więcej

BZP.271.36.2016
2016-08-30 10:31:41
Przedmiot: Przebudowa nawierzchni St. Bryły w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane zmiana terminu składania ofert: Termin składania ofert: 30.09.2016r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 30.09.2016r., godz. 12:15 W   ...więcej

BZP.271.33a.2016
2016-08-24 10:49:41
Przedmiot: Przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej (odcinek od ulicy Berenta do ulicy Bolesława Prusa) i ulicy Potulickiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 08.09.2016r., godz. 12:00Termi  ...więcej

WI.701.7.2016
2016-08-24 10:03:26
Przedmiot: wynagrodzenie za prawo dysponowania przedsięwzięciami służącymi poprawie efektywności energetycznej zrealizowanymi przez Gminę Pruszków w przetargu organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na podstawie u  ...więcej

BZP.271.32a.2016
2016-08-22 14:41:36
Przedmiot: Remont i przebudowa części kwatery ofiar Powstania Warszawskiego na cmentarzu przyszpitalnym przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie w ramach konserwacji Miejsc Pamięci Narodowej Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowl  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 46
następne