Rada Miasta

Rada Miasta

RADA MIASTA PRUSZKOWA

     Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. 

Kompetencje Rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Kadencja rady gminy trwa  5 lat licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie 2. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Mieszkańcy Pruszkowa wybierają 23 radnych w wielomandatowych okręgach wyborczych.

SKŁAD RADY VII KADENCJI 
wybrany w wyborach samorządowych w dn. 21 października 2018 roku

1. BĄK Piotr Adam
2. BIAŁASZEWSKA-SZMALEC Ewa Elżbieta
3. BISKUPSKI Krzysztof
4. CHLEBIŃSKI Karol Andrzej
5. CZOP Edgar Tadeusz
6. KOSSAKOWSKA Dorota
7. KOTELECKI Jakub Roman
8. KRUPA Dariusz Jan
9. KULPA Eugeniusz Jan
10. KURZELA Andrzej Maciej
11. KURZELA Eliza Agnieszka
12. LEWAN Olgierd Bogdan
13. MALISZEWSKI Mieczysław Antoni
14. MAZUR Kazimierz Szczepan
15. MOCZUŁO Józef
16. OSIŃSKI Józef
17. ROSZKOWSKI Maciej Robert
18. RYBCZYŃSKI Jacek
19. SZACHOGŁUCHOWICZ Grzegorz Jan
20. WIDERA Małgorzata Katarzyna
21. ZAGRAJEK Paweł Marcin

Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Pruszkowie
od 22 listopada 2018 r. pełni 

Radny Krzysztof Biskupski

 

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2015-05-26 16:38:23 | Data modyfikacji: 2018-12-18 11:39:54.

Zobacz:
 Dyżury Radnych .  Kontakt z Radnymi .  Komisje Rady .  Posiedzenia / Głosowania .  Sesja Rady Miasta .  Interpelacje .  Uchwały Rady Miasta .  Oświadczenia majątkowe radnych .  Kluby Radnych .  Wybory ławników 2015 .  Wybory uzupełniające na ławników .  Nagrania z Sesji Rady Miasta .  Transmisja Sesji Rady Miasta .  Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie .  Młodzieżowa Rada Miasta Pruszkowa . 
Data wprowadzenia: 2015-05-26 16:38:23
Data modyfikacji: 2018-12-18 11:39:54
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl