USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Dz.U.2015.318

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta  Pruszkowa

z dnia   23 lipca 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta  Pruszkowa

z dnia   25 czerwca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych uczestniczących w kampanii w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy     (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 318) Prezydent Miasta Pruszkowa podaje do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych uczestniczących w kampanii w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.:

 

I Słupy ogłoszeniowe zlokalizowane w następujących miejscach :

 

1.     Ulica Kraszewskiego (przy kolejce WKD)

2.     Ulica Kraszewskiego (przy Urzędzie Miejskim)

3.     Ulica Kraszewskiego róg ulicy Bolesława Prusa

4.     Ulica Bolesława Prusa przy Placu Jana Pawła II

5.     Ulica Bolesława Prusa (przy targowisku)

6.     Ulica Kościuszki róg Alei Wojska Polskiego

7.     Ulica Kościuszki róg ulicy Chopina

8.     Ulica Sienkiewicza (przy   PKP)

9.     Ulica Powstańców róg ulicy Pułaskiego

10. Ulica Helenowska róg ulicy Jasnej

11. Aleja Wojska Polskiego (przy pętli autobusowej)

12. Aleja Wojska Polskiego róg ulicy Dobrej

13. Aleja Wojska Polskiego róg Alei Niepodległości

14. Aleja Armii Krajowej róg ulicy Księcia Józefa

15. Ulica Partyzantów (przy kościele)

16. Ulica   3- go Maja róg ulicy Warsztatowej

17. Ulica   3-go   Maja (przy kościele)

18. Ulica Robotnicza róg   ulicy Promyka

19. Ulica Robotnicza róg ulicy Wierzbowej

20. Ulica Pańska (przy targowisku)

21. Ulica Sadowa róg ulicy Spacerowej

22. Ulica Pęcicka róg ulicy Dolnej

23. Ulica Waryńskiego (przy kładce)

 

II Tablica ogłoszeń – ulica Natolińska róg ulicy Partyzantów

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa 

  mgr Jan Starzyński

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2015-08-12 09:40:15 | Data modyfikacji: 2015-08-21 16:13:55.

Zobacz:
 Informacje .  Składy komisji .  Zarzadzenia Prezydenta .  Referendum Ogólnokrajowe PKW . 
Data wprowadzenia: 2015-08-12 09:40:15
Data modyfikacji: 2015-08-21 16:13:55
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń