Informacja

W programie Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny  uczestniczyć mogą rodziny zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Pruszkowa (także rodziny zastępcze) składające się z rodziców (jednego rodzica) lub opiekunów (opiekuna) mające troje lub więcej dzieci i rozliczające się z podatku dochodowego w Pruszkowie.

Karta może być wydana, na podstawie wniosku, każdemu z członków rodziny wielodzietnej, rodzicom lub opiekunom oraz dzieciom w wieku do 21 roku życia.  Wnioskodawca otrzyma kartę nie później niż do końca następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty duplikat z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Warunkiem wydania duplikatu jest zwrot karty uszkodzonej, albo złożenie oświadczenia o niemożności jej zwrócenia. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 złotych płatnej na konto lub w kasie Urzędu. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty. Taka wymiana jest bezpłatna.

Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem.

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

Punkty Obsługi Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny:

  • Budynek Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 14 (na półpiętrze) otwarty w godzinach:

Poniedziałek 8:00 – 18:00

Wtorek, Środa, Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek 8:00 – 14:00

  • Punkt Obsługi Mieszkańców, który mieści się w “Przystanku Pruszków” przy ul. Sienkiewicza 2 w budynku Dworca PKP (wejście od szczytu budynku). Punkt jest otwarty w godzinach:

Poniedziałek 7:00 – 15:00

Wtorek, Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 10:00 – 20:00

Piątek 10:00 – 16:00

Kontakt w sprawie Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny:

Telefoniczny:

22 735 87 37

22 735 88 92

660 493 021

Emailowy:

Aneta Brzuszkiewicz

Piotr Tomaszewski

Zachęcamy firmy do współpracy poprzez oferowanie w swoich przedsiębiorstwach ulg całorocznych, a także okazjonalnych (np. w okresie świąt, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, dnia tygodnia itd.) i innych rabatów, zniżek lub promocji dla naszych Mieszkańców, będących posiadaczami karty.

Zapraszamy firmy oraz instytucje do włączenia się w nasz lokalny program „Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny” niezależnie od sektora, czy wielkości.
Każda firma biorąca udział w programie, staje się rozpoznawalna dla mieszkańców
oraz rodzin korzystających z Karty, a tym samym wzbudza zaufanie i zwiększa grono stałych klientów, wzmacniając swój wizerunek. Zyskuje możliwość posługiwania się logo programu i staje się firmą przyjazną rodzinie.

Zgłoszenia przedsiębiorców chętnych do przystąpienia do „Pruszkowskiej Karta Dużej Rodziny” przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 w pokoju nr 14 (parter) w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji pod numerami telefonu:

22 735 87 37 lub 22 735 88 92 oraz 660 493 021

Pruszkowska Karta Dużej Rodziny - wniosek.docx

Pruszkowska Karta Dużej Rodziny - wniosek.pdf

Aktualni partnerzy Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-11-15 20:16:26 | Data modyfikacji: 2020-11-15 20:18:20.
Data wprowadzenia: 2020-11-15 20:16:26
Data modyfikacji: 2020-11-15 20:18:20
Opublikowane przez: Anna Seliga