Ogłoszenia/ Obwieszczenia/ Zawiadomienia/ Komunikaty z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego umieszczane są przez Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego  w niżej umieszczonych linkach.

 

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2015-10-01 15:14:44 | Data modyfikacji: 2015-10-01 15:16:27.

Zobacz:
 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego .  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego .  Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Inne opracowania . 
Data wprowadzenia: 2015-10-01 15:14:44
Data modyfikacji: 2015-10-01 15:16:27
Opublikowane przez: Lidia Micberger