Postępowania do 30000 EURO
BZP.271.47.2017
2017-09-14 10:28:38
Przedmiot: „Remont dojść chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie” Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 26.09.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 26.09.2017r., godz. 12:1  ...więcej

BZP.271.44.2017
2017-09-14 09:36:50
Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: dostawa Termin składania ofert: 25.09.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 25.09.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.33a.2017
2017-08-21 11:51:51
Przedmiot:budowa wodociągu w ulicy Topiel w Pruszkowie Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 31.08.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 31.08.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.38.2017
2017-07-28 12:03:55
Przedmiot: Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: usługa Termin składania ofert: 03.08.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 03.08.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.37.2017
2017-07-20 11:31:33
Przedmiot: Dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego – program pilotażowy Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 25.07.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 25.07.2017r., godz. 12:1  ...więcej

BZP.271.33.2017
2017-07-10 09:36:22
Przedmiot: Wodociąg w ulicy Topiel w Pruszkowie Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 31.07.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 31.07.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.24a.2017 ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
2017-06-29 08:47:26
Przedmiot:                   Zakup sprzętu komputerowego Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: dostawa Termin składania ofert: 04.07.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia  ...więcej

BZP.271.31.2017
2017-06-27 12:29:08
Przedmiot: Wykonanie nawierzchni ul. Wiśniowej (odcinek od ul. Porzeczkowej do ul. Magnolii). Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 07.07.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 07.07.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.29.2017
2017-06-09 14:25:34
Przedmiot: Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Pruszkowa – Etap X Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: usługa Termin składania ofert: 13.06.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 13.06.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.28.2017
2017-06-08 11:47:05
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy ul. Rozbrat, KDL-40, ul. Herberta, ul. Brzechwy, ul. Kasprowicza w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonaniem badań natężenia ruchu Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: usł  ...więcej

BZP.271.24.2017
2017-06-02 13:37:00
Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: dostawa Termin składania ofert: 21.06.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 21.06.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.22.2017
2017-05-12 10:08:40
Przedmiot: „Budowę placu zabaw dla psów.”. Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 29.05.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.05.2017r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.16.2017
2017-04-12 12:40:42
Przedmiot: a/ Budowa wodociągu w ul. Jodłowej w Pruszkowie b/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Pruszkowie Tryb: zapytanie ofertoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 24.04.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.  ...więcej

BZP.271.13.2017
2017-03-29 12:39:08
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym realizacji projektu pn. ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”realizowanego w ramach programu Operacyjnego I  ...więcej

BZP.271.10.2017
2017-03-08 08:45:58
Przedmiot: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pruszkowie. Tryb: zapytanie cenoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 17.03.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 17.03.2017r., godz. 12:15  ...więcej

zapytanie cenowe 31.01.2017r
2017-01-31 14:28:47
Przedmiot: 1. Wykonanie i montaż 2 szt tablic informacyjnych wolnostojących (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a ) o wymiarach 80x120cm2. Wykonanie plakatu informacyjnego w ilości 10 szt ( zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a ) 3. Wykonanie 1 szt rol  ...więcej

BZP.271.5.2017
2017-01-30 08:53:30
Przedmiot: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Pruszkowie”. Tryb: zapytanie cenoweRodzaj: robota budowlana Termin składania ofert: 10.02.2017r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 10.02.2017r., godz. 12:15  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl