Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Miasto Pruszków

załącznik_1_PONE (1).pdf

załącznik_1_PONE (2).pdf

zalacznik_3_PONE.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:17:21.
PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA
2019-2023 DLA MIASTA PRUSZKOWA
 PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-01-25 12:55:28.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
problemow Alkoholowych na 2019 rok
 Gminny Program RPA 2019.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-12-28 11:27:33.
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi 2019
 Program współpracy z org. pozarząd. na 2019 rok.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:41:55.
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi 2018
 Program współpracy z organizacjami pozarządądowymi 2018r..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:00:05.
Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
 Gminny Program PiRPA na 2018r.._doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-28 09:59:07.
Strategia Polityki Senioralnej 2018-2022
 Strategia Polityki Senioralnej na lata 2018-2022.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:36:58.
Program Lepsze Lokum
 Program Lepsze lokum.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:32:02.

Zobacz:
   Konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Pruszków z organizacjami pozarządowymi.
   Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
   Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oruz zapobiegania bezdomności zwrcrząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.
   Sprawozdanie za 2017r. współpraca z organizacjami pozarządowymi
   Sprawozdanie za 2016r. współpraca z organizacjami pozarządowymi
   Sprawozdanie za 2018r. współpraca z organizacjami pozarządowymi
   Sprawozdania - współpraca z organizacjami pozarządowymi
Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:32:02
Opublikowane przez: Anna Dąbroś