Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie,  ul. Helenowska 3, (I piętro, pok. 20) tel: (22) 770 60 24


Posiedzenia Komisji odbywają się w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15.00 do 17.00


Skład Komisji:
Przewodnicząca:
Artomiuk Zofia
Członkowie:
Bielecka Lilianna
Golędzinowski Robert
Krajewska Małgorzata
Łata Monika
Panek Janusz
Polkowska Agata
Wasilewska Małgorzata


Członkowie Komisji podzieleni są na trzy n/w zespoły tematyczne:
a) zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
b) zespól motywująco - interwencyjny dla osób nadużywających alkohol i członków ich
rodzin, oraz osób zainteresowanych problematyką alkoholową
c) zespół opiniujący zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zespoły tematyczne są zmienne osobowo, a ich skład jest ustalany na bieżąco podczas posiedzenia Komisji w zależności od potrzeb wynikających podczas posiedzenia Komisji przy jednoczesnym wsparciu pozostałych Członków uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-02 14:10:10 | Data modyfikacji: 2020-03-02 14:45:31.
Data wprowadzenia: 2020-03-02 14:10:10
Data modyfikacji: 2020-03-02 14:45:31
Opublikowane przez: Anna Seliga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl