Informacja

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie,  ul. Helenowska 3A, (I piętro, pok. 20)

Bezpośredni kontakt tel: (22) 770 60 24

Posiedzenia Komisji odbywają się w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15.00 do 17.00

Skład Komisji:
Przewodniczący:
Golędzinowski Robert
Członkowie:
Bielecka Lilianna
Dziełak Sebastian
Krajewska Małgorzata
Łata Monika
Panek Janusz
Polkowska Agata
Wasilewska Małgorzata

Członkowie Komisji podzieleni są na trzy n/w zespoły tematyczne:
a) zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
b) zespól motywująco - interwencyjny dla osób nadużywających alkohol i członków ich
rodzin, oraz osób zainteresowanych problematyką alkoholową
c) zespół opiniujący zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zespoły tematyczne są zmienne osobowo, a ich skład jest ustalany na bieżąco podczas posiedzenia Komisji w zależności od potrzeb wynikających podczas posiedzenia Komisji przy jednoczesnym wsparciu pozostałych Członków uczestniczących w posiedzeniu.

Informujemy, iż z dniem 11.08.2020r. wznawiamy posiedzenia Komisji, ale w związku z pandemią COVID-19, oraz z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznym, wezwanie na posiedzenie Komisji będzie miało oprócz wyznaczonej daty, również wyznaczoną godzinę spotkania. Należy podkreślić, iż w wyznaczonym dniu i godzinie należy udać się do wejścia bocznego MOPS od strony poczty i oczekiwać na przyjście Członka Komisji, który w sposób bezpieczny przeprowadzi do pomieszczenia w którym pracuje Komisja, a następnie po spotkaniu odprowadzi do wyjścia z budynku.
Należy pamiętać, aby mieć założoną maseczkę i rękawiczki. W przypadku ich braku – Komisja udostępni je we własnym zakresie.
Powyższa procedura przy wznowieniu posiedzeń z Klientem o wyznaczonej godzinie jest niezbędna do bezpiecznego, wzajemnego kontaktu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-02 14:10:10 | Data modyfikacji: 2020-10-22 10:22:35.
Data wprowadzenia: 2020-03-02 14:10:10
Data modyfikacji: 2020-10-22 10:22:35
Opublikowane przez: Anna Seliga