Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych od początku roku do 30.09.2017r.
 sprawozdania za 9 m-cy 2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-25 10:29:37.
Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury.
 Informacja z wykonania planów finansowych j.k. za I pół.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:20:38.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.
 Informacja WPF i półrocze 2017 ostatnie.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:19:12.
Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I-sze
półrocze 2017r.
 informacja z wykonania budetu za I półrocze 2017 (1).doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:17:54.
sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
 Rb-30.06.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:03:37.

Informacje, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. b-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm. ) dotyczące 2016 r.

Informacje, o finansach publicznych za 2016

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:15:53 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:30:01.
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Miasta Pruszkow za 2016 rok.
 opinia sprawozdanie 2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-26 15:54:16 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:30:01.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I-szy kwrtał
2017r.
 sprawozdanie1kw2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-25 14:57:10 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:30:01.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Pruszkowa za 2016 rok
 Sprawozdanie opisowe za 2016 rok.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-24 09:04:21 | Data modyfikacji: 2017-04-25 09:42:36.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016rok.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego  za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2016r.

 Sprawozdanie za 2016r..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-10 11:18:24 | Data modyfikacji: 2017-04-25 09:42:36.
Sprawozdanie Rb za III kwartał
 Sprawozdanie Rb za III kwartał.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 09:50:32 | Data modyfikacji: 2017-04-25 09:42:36.
Dane o wykonaniu budżetu Miasta Pruszkowa na
dzień 30.09.2016r.
 Dane o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2016r..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-28 13:21:26 | Data modyfikacji: 2017-04-25 09:42:36.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Pruszkowa za pierwsze półrocze 2016 roku.
 Informacja z wykonania budżetu za Ipółrocze 2016.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-08 14:03:51 | Data modyfikacji: 2017-04-25 09:42:36.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
 Sprawozdanie na 30.06.2016doc1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:52:21 | Data modyfikacji: 2016-09-08 14:27:39.
Dane ogólne z wykonania budżetu według stanu na
dzień 30 czerwca 2016r.
 dane z wyk. budżetu na 30.06.16..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-08-01 12:07:01 | Data modyfikacji: 2016-09-08 14:27:39.
Informacje, o których mowa w art. 37 pkt 2 lit.
b-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.
) dotyczące 2015 r.
 informacje, o których mowa w art.37 za 2015r.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-25 10:53:01 | Data modyfikacji: 2016-05-25 10:58:10.
Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał
2015r.

Rb 27S IVkw.2015

 sprawozdanie z wyk. budż. IV kw. 2015.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-12 15:29:29 | Data modyfikacji: 2016-05-12 15:37:13.
Dane ogólne z wykonania budżetu wg stanu na 31
marca 2016r.
 dane og. z wyk. budż..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-12 14:45:42 | Data modyfikacji: 2016-05-12 15:37:13.
Sprawozdanie z wykonania budżetu -I-szy kwartał
2016r.
 sprawozdanie I kw.2016r.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-05 10:10:48 | Data modyfikacji: 2016-05-12 15:37:13.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Pruszkowa za 2015 rok-opisowe
 Sprawozdanie 2015r bis.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-05 10:09:25 | Data modyfikacji: 2016-05-12 15:21:54.
Data wprowadzenia: 2016-05-05 10:09:25
Data modyfikacji: 2016-05-12 15:21:54
Opublikowane przez: Anna Dąbroś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl