Sprawozdania z wykonanie budżetu za 2020 rok

Rb-27s IV kw. 2020.pdf

Rb-28s IV kw. 2020.pdf

Rb-NDS IV kw. 2020.pdf

RB-N-IV KW 2020.pdf

Rb-Z IV kw. 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-16 13:47:54.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał
2020

Informacja z wykonania budżetu za III kw 2020.pdf

Informacja z wykonania budżetu za III kw 2020 (skan).pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-12-09 15:37:05.
RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji

RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-11-19 15:33:01.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce.deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 września roku 2020

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-11-19 15:31:45.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-11-19 15:29:19.
Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Rb-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-11-19 15:28:20.
Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-11-19 15:26:46.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II
kwartału 2020 roku.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-31 17:00:44.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg
stanu na koniec II kwartału 2020 roku.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku.pdf

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-31 16:58:57.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-31 16:56:52.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2020 .

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-31 16:55:24.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2020.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-31 16:52:45.
Informacja z wykonania budzetu za I kw. 2020 r

Informacja z wykonania budzetu za I kw. 2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:16:07.
Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019r

Sprawozdanie z wykonania budzetu - 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:14:04.
Informacje, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 2
lit. b-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych dotyczące 2019 r.

informacje, o których mowa w art.37 za 2019 rok.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:00:28.
Rb-28S sprawozadnaie z wykonanaia planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31
marca roku 2020

Rb-28S.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-11 16:17:48.
Rb-27S sprawozadnaie z wykonanaia planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31
marca roku 2020

Rb-27S.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-11 16:16:37.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Rb-NDS.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-11 16:12:27.
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec I
kwartału 2020 roku

Rb-N.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-11 16:10:53.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłuznych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg.
stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Rb-Z.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-11 16:07:44.
Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiązań_
według_tytułów_dłuznych_oraz_poręczeń_i_gwar
ancji_wg_stanu_na_koniec_IV_kwartału_2019_roku

Rb-Z

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-04 11:38:12.
Rb-NDS_sprawozdanie_o_nadwyżce,_deficycie_jednost
ki_samorządu_terytorialnego_za_okres_od_początku
_roku_do_dnia_31_grudnia_roku_2019

Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-04 11:37:17.
Rb-N_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_należności_
oraz_wybranych_aktywów_finansowych_wg_stanu_na_ko
niec_IV_kwartału_2019_roku

Rb-N

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-04 11:36:25.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2019

RB-28S

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-04 11:35:28.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
31 grudnia roku 2019

Rb-27S

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-04 11:32:22.
Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiązań_
według_tytułów_dłużnych_oraz_poręczeń_i_gwa
rancji

Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiązań_według_tytułów_dłużnych_oraz_poręczeń_i_gwarancji.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:59:19.
Rb-NDS_sprawozdanie_o_nadwyżce,_deficycie_JST_za_
okres_od_1.01.2019_do_30.09.2019

Rb-NDS_sprawozdanie_o_nadwyżce,_deficycie_JST_za_okres_od_1.01.2019_do_30.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:58:22.
Rb-N_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_należności_
oraz_wybranych_aktywów_finansowych

Rb-N_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_należności_oraz_wybranych_aktywów_finansowych.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:57:37.
Rb-28S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodów_bu
dżetowych_JST_od_1.01.2019_do_30.09.2019

Rb-28S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodów_budżetowych_JST_od_1.01.2019_do_30.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:56:38.
Rb-27S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodów_bu
dżetowych_JST_od_1.01.2019_do_30.09.2019

Rb-27S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodów_budżetowych_JST_od_1.01.2019_do_30.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-11-12 08:54:48.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Pruszkowa za I półrocze 2019 r

Informacja z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-18 13:46:40.
Informacje, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 2
lit. b-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych dotyczące 2018 r.
 informacje, o których mowa w art.37 za 2018 rok.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-23 10:45:24.
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji

Sprawozdanie RB I kwartał 2019 r.

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-04-24 14:31:08 | Data modyfikacji: 2019-06-28 14:02:00.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-02 10:45:44 | Data modyfikacji: 2019-04-03 15:05:14.
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 Sprawozdanie Rb 2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-02-25 11:54:12 | Data modyfikacji: 2019-02-25 12:03:03.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od
początku roku do 30 września 2018r.
 RB Sprawozdania III. kw. 2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:40:46.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta
Pruszkowa za I-sze półrocze 2018r.
 Informacja z wykonania Budżetu Miasta Pruszkowa za I półrocze 2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 09:37:03.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od
początku roku do 30 czerwca 2018r.
 Rb-30-06.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-03 11:11:40 | Data modyfikacji: 2018-11-08 11:44:10.
Sprawozdanie jednostek sektora instytucji
rządowych i samorządowych
 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-07-16 09:04:36.
Sprawozdanie z wykonania planów dochodów
budżetowych od 01.01.18r. do 31.03.18r.
 Spr. Rb-za I kw. 2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-04 13:50:44.
Informacje, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 2
lit. b-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych dotyczące 2017 r.
 informacje, o których mowa w art.37 za 2017r.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:27:59.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta w
2017r.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu 2017 - kopia z 16.03.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:45:00 | Data modyfikacji: 2018-04-06 14:27:18.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych na dZień 31.12.2017r.
 Sprawozdania12-2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-28 10:07:12.
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych od początku roku do 30.09.2017r.
 sprawozdania za 9 m-cy 2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-10-25 10:29:37.
Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury.
 Informacja z wykonania planów finansowych j.k. za I pół.2017.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:20:38.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.
 Informacja WPF i półrocze 2017 ostatnie.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:19:12.
Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I-sze
półrocze 2017r.
 informacja z wykonania budetu za I półrocze 2017 (1).doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:17:54.
sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
 Rb-30.06.2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:03:37.

Informacje, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. b-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm. ) dotyczące 2016 r.

Informacje, o finansach publicznych za 2016

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:15:53 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:30:01.
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Miasta Pruszkow za 2016 rok.
 opinia sprawozdanie 2016.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-26 15:54:16.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I-szy
kwartał 2017r.
 sprawozdanie1kw2017.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-25 14:57:10 | Data modyfikacji: 2018-11-08 11:24:09.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Pruszkowa za 2016 rok
 Sprawozdanie opisowe za 2016 rok.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-04-24 09:04:21 | Data modyfikacji: 2017-04-25 09:42:36.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016rok.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego  za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2016r.

 Sprawozdanie za 2016r..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-03-10 11:18:24.
Sprawozdanie Rb za III kwartał
 Sprawozdanie Rb za III kwartał.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-11-03 09:50:32.
Dane o wykonaniu budżetu Miasta Pruszkowa na
dzień 30.09.2016r.
 Dane o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2016r..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-10-28 13:21:26.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Pruszkowa za pierwsze półrocze 2016 roku.
 Informacja z wykonania budżetu za Ipółrocze 2016.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-09-08 14:03:51.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
 Sprawozdanie na 30.06.2016doc1.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:52:21 | Data modyfikacji: 2016-09-08 14:27:39.
Dane ogólne z wykonania budżetu według stanu na
dzień 30 czerwca 2016r.
 dane z wyk. budżetu na 30.06.16..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-08-01 12:07:01.
Informacje, o których mowa w art. 37 pkt 2 lit.
b-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.
) dotyczące 2015 r.
 informacje, o których mowa w art.37 za 2015r.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-25 10:53:01 | Data modyfikacji: 2016-05-25 10:58:10.
Sprawozdanie z wykonania budżetu - IV kwartał
2015r.

Rb 27S IVkw.2015

 sprawozdanie z wyk. budż. IV kw. 2015.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-12 15:29:29 | Data modyfikacji: 2018-11-08 11:21:32.
Dane ogólne z wykonania budżetu wg stanu na 31
marca 2016r.
 dane og. z wyk. budż..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-12 14:45:42.
Sprawozdanie z wykonania budżetu -I-szy kwartał
2016r.
 sprawozdanie I kw.2016r.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-05 10:10:48.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
Pruszkowa za 2015 rok-opisowe
 Sprawozdanie 2015r bis.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2016-05-05 10:09:25 | Data modyfikacji: 2016-05-12 15:21:54.

Zobacz:
   Bilanse za lata 2015-2017
   Bilanse za lata 2018-2019
Data wprowadzenia: 2016-05-05 10:09:25
Data modyfikacji: 2016-05-12 15:21:54
Opublikowane przez: Anna Dąbroś