Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - ul. Daszyńskiego
2021-02-12 13:24:32
  ...więcej

Zawiadomienie SPN-P.7533.263.2019 - ul.Daszyńskiego
2021-02-12 13:21:30
  ...więcej

Zawiadomienie SPN-P.7533.388.2019.PW - ul. Ludowa (skan)
2021-02-12 13:09:08
  ...więcej

Ogłoszenie SPN-P.7533.227.2020.PW
2021-02-11 15:15:43
  ...więcej

Ogłoszenie SPN-P.7533.233.2019.PW
2021-02-11 15:13:46
  ...więcej

Decyzja ul. Daszyńskiego
2021-02-09 16:00:06
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-III.7570.1.150.2020.EH
2021-01-29 11:15:07
  ...więcej

Ogłoszenie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie SPN-P.7533.201.2020.PW
2021-01-28 09:14:58
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego nr spr. SPN-7533.169.2020PW
2021-01-28 08:15:41
  ...więcej

Zawiadomienie o decyzji nr 4249/2020 z dnia 4.12.2020 r.
2021-01-04 16:03:38
  ...więcej

Zawiadomienie o decyzji nr 4250/2020 z dnia 4.12.2020 r.
2021-01-04 16:00:10
  ...więcej

Obwieszczenie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
2020-12-11 12:42:34
zawiadamia się,że w dniu 30 listopada 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 129/SPEC/2020 uchylającą w części, a w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Pruszkowskiego Nr 8/2019 z dnia 24 kwietnia 201  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Maz SPN-P.7533.166.2020 (ul. F.Chopina)
2020-09-09 14:40:21
  ...więcej

Decyzja nr 382/P/2020 - ul.Szczęsna
2020-08-18 15:47:03
  ...więcej

Obwieszczenie WI-I.7821.21.1.2020.RF - ul. Wróbla
2020-06-10 14:40:58
  ...więcej

Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym WI-I.746.1.151.2019.BG3
2020-05-07 14:40:50
  ...więcej

Obwieszczenie znak SPN-P.7533.297.2019
2020-04-09 10:15:17
  ...więcej

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona
2020-03-16 10:52:59
Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w pi  ...więcej

INFORMACJA dotycząca przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Pruszkowa
2020-02-07 16:03:50
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
2020-02-07 16:01:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 33
następne