WSR.271.115.2020
2020-12-30 15:04:22
Przedmiot: „opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzasadnieniem i analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów  nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania prze  ...więcej

WSR.271.110.2020
2020-12-17 11:34:16
Przedmiot: zakup oryginalnych materiałów eksplatacyjnych do drukarek znajdujących sie na wyposażeniu Urzędu Gminy Miasto Pruszków wraz z dostawa transportem własnym do siedziby Zamawającego. Tryb: zapytanie ofertowe Rodzaj: dos  ...więcej

WSR.271.107.2020
2020-12-04 12:10:59
 WSR.271.107.2020   Przedmiot:   Dostawa w 2021 r. do budynku Urzędu Miasta Pruszkowa artykułów chemiczno – gospodarczych.   Tryb: zapytanie ofertowe   Rodzaj: dostawy   Termin składania ofert:   ...więcej

WSR.271.93.2020
2020-11-19 13:28:49
Przedmiot: Dostawa artykułów biurowych do budynku Urzędu Miasta Pruszkowa. Tryb: zapytanie ofertowe Rodzaj: dostawy Termn składania ofert: 27.11.2020 r. o godz. 10:00.  ...więcej

ZP.271.1.1587.2020
2020-09-29 11:35:54
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na rzecz Gminy Michałowice - w ramach ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Tryb: konkurs Rodzaj: usługi   ...więcej

WSR.271.80a.2020
2020-09-14 11:21:23
Przedmiot: Zamówienie na wykonanie, dostawę i montaż oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu: „Redukcja emisji za  ...więcej

WSR.271.81.2020 - zmiana terminu
2020-09-10 16:02:43
Przedmiot: dostawa artykułów chemiczno - gospodarczych do budynku Urzędu Miasta w Pruszkowie Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 18.09.2020 r., godz. 10:00 Termin składania ofert: 21.09.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.80.2020
2020-09-04 10:57:16
Przedmiot: Zamówienie na wykonanie, dostawę i montaż oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu: „Redukcja emisji za  ...więcej

WSR.271.74.2020
2020-09-01 10:31:53
Przedmiot: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików III przy autostradzie - nad Utrata - linia 110KV. Tryb: zapytanie ofertowe. Termin składania ofert: 07.09.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.77a.2020
2020-08-24 16:46:15
Przedmiot: świadczenie usługi w zakresie: Pełnienie w pełnym zakresie nazdoru inewstorskiego nad reazlizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi gminnej - ulicy 2 - KUZ łączącej ulice Piastowską z ulica Dolną w Pruszkowie wraz z niezb  ...więcej

WSR.271.77.2020
2020-08-19 13:13:45
Przedmiot: świadczenie usługi w zakresie: Pełnienie w pełnym zakresie nazdoru inewstorskiego nad reazlizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi gminnej - ulicy 2 - KUZ łączącej ulice Piastowską z ulica Dolną w Pruszkowie wraz z niezb  ...więcej

WSR.271.62b.2020
2020-07-28 11:41:05
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na wymianie części ogrodzenia od strony ulicy Michała Drzymały i słupów oświetlenia terenu oraz remoncie sali rekreacyjnej i wykonaniu izolacji ścian piwnic w obiekcie Przedszkola Miejskie  ...więcej

WSR.271.71.2020
2020-07-22 09:46:53
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na remoncie sali dydaktycznej grupy “Żabki” , szatni, klatki schodowej oraz naprawie ogrodzenia w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 12. Tryb: zapytanie o  ...więcej

WSR.271.62a.2020
2020-07-14 09:06:54
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na wymianie części ogrodzenia od strony ulicy Michała Drzymały i słupów oświetlenia terenu oraz remoncie sali rekreacyjnej i wykonaniu izolacji ścian piwnic w obiekcie Przedszkola Miejskie  ...więcej

WSR.271.54a.2020
2020-07-08 10:06:12
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiacy. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 20.07.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.65.2020
2020-06-26 11:43:20
Przedmiot:Wykonanie robót polegających na wymianie części ogrodzenia (od strony ulicy Powstańców) terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie przy ul. Wojska Polskiego 34. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 09.07.2  ...więcej

WSR.271.62.2020
2020-06-26 11:29:21
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na wymianie części ogrodzenia od strony ulicy Michała Drzymały i słupów oświetlenia terenu oraz remoncie sali rekreacyjnej i wykonaniu izolacji ścian piwnic w obiekcie Przedszkola Miejskie  ...więcej

WSR.271.59a.2020
2020-06-25 14:50:07
Przedmiot:Jednorazowa usługa z zakresu konserwacji i drobnych napraw boisk sportowych z nawierzchnią wykonana ze sztucznej trawy przy ul. Helenowskiej i Malwy w Pruszkowie. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 06.07.2020 r., godz. 10  ...więcej

WSR.271.54.2020
2020-06-24 10:18:37
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiacy. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 06.07.2020 r., godz. 10:00    ...więcej

WSR.271.60.2020
2020-06-22 17:26:01
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na naprawie elewacji oraz remoncie sali dydaktycznej, łazienki i schowka w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Pruszkowie przy ul. Fryderyka Chopina 13. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 34
następne