BZP.271.77.2018
2018-12-27 10:05:34
Przedmiot:utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części - rejonów Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 28.01.2019r., godz. 09:00Termin otwarcia ofert: 28.01.2019r.  ...więcej

BZP.271.72.2018
2018-12-06 09:49:47
Przedmiot: Wykonywanie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 14.12.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 14.12.2018r., god  ...więcej

BZP.271.70.2018
2018-11-27 11:48:01
Przedmiot:Usługi weterynaryjne nad zwierzętami:Część 1) Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu miasta Pruszkowa.Część 2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt domowych posiadają  ...więcej

BZP.271.73.2018
2018-11-27 10:34:28
Przedmiot: Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługa Termin składania ofert: 05.12.2018r., godz. 13:00Termin otwarcia ofert: 05.12.2018r., godz.   ...więcej

BZP.271.71.2018
2018-11-21 12:57:38
CZĘŚĆ NR 1Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i u  ...więcej

BZP.271.68.2018
2018-11-14 14:30:23
Przedmiot:dwukrotna konserwacja rowów odwdnijacych i urządzeń wodnych w 2019 roku Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 27.11.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 27.11.2018r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.69.2018
2018-11-14 11:27:15
Przedmiot: Konserwacja i remonty oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa wraz z konserwacją i remontami dekoracji świątecznej ulic miasta. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 29.11.201  ...więcej

BZP.271.66.2018
2018-10-29 12:28:10
Przedmiot:porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 06.11.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 06.11.2018r., godz. 12:15  ...więcej

wolna ręka
2018-10-29 10:19:18
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zgodnych z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych do Umowy WI.272.2.20.2017 z dnia 03.11.2017 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Parking  ...więcej

BZP.271.65.2018 UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-10-25 12:55:31
Przedmiot: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej w technologii VOIP oraz dostęp do telefonii IP z chmury prywatnej,na potrzeby Urzędu Miasta Pruszkowa.   Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 05.11.201  ...więcej

BZP.271.62.2018
2018-10-10 12:49:54
Przedmiot: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco z recyklera Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 26.10.2018r., godz.  ...więcej

BZP.271.59.2018
2018-09-25 09:14:01
Przedmiot: Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługę kompletnego sztucznego lodowiska. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 04.10.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 04.10.2018r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.61.2018
2018-09-21 09:51:11
Przedmiot: Dostawa do Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Term  ...więcej

BZP.271.55.2018
2018-09-17 11:17:37
Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 24.10.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.10.2018r.  ...więcej

BZP.271.58.2018
2018-09-12 11:42:03
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w formule zaprojektuj i wybudujskładająca się z następujących odcinków / części: część 1 / odcinek PR1: Al. Wojska Polskiego od ul. Kubusia Puchatka do Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej,część 2 /   ...więcej

BZP.271.54a.2018-UWAGA ! -Zmiana terminu składania ofert
2018-08-31 12:29:54
Przedmiot: Budowa skweru wraz z placem zabaw na terenie osiedla przy ul. Broniewskiego Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 17.09.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 17.09.2018r., godz. 12:15 Termin  ...więcej

BZP.271.56.2018
2018-08-23 10:55:59
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na wyposażenie budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Boh. Warszawy 4 w Pruszkowie na potrzeby wyposażenia jednostek:Część 1 - Centrum Kultury i S  ...więcej

BZP.271.54.2018
2018-08-03 08:29:54
Przedmiot: Budowa skweru wraz z placem zabaw na terenie osiedla przy ul. Broniewskiego Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 20.08.2018r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 20.08.2018r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.47.2018
2018-07-20 12:55:27
Przedmiot: Dostawę i montaż mebli, urządzeń, sprzętu, elementów wykończeniowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach pierwszego wyposażenia budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: d  ...więcej

BZP.281.48.2018
2018-07-19 10:57:10
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w Gminie Miasto Pruszków składająca się z następujących części/odcinków:Część 1 – Odcinek PR2: odcinek teren MLP,Część 2 – Odcinek PR4: odcinek Al. Armii Krajowej – Krasze  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 72
następne